left
Safe Home
Safe Home
Safe Home

Monday, Dec 22nd

| English Version | dapnews: 012 571 704, 097 9999 883, email: lim.cheavutha@gmail.com

You are here:
 

សូមចំណាយពេល ៥នាទី ដើម្បីស្វែងយល់អំពី ការរៀបចំសំណុំ ឯកសារ និងទំរង់បែបបទ ក្នុងការបើក ឬបិទក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម សណ្ឋាគារ រោងចក្រ ………ដែលត្រឹមត្រូវ?

E-mail Print PDF

សូមស្វែងយល់ អំពីមធ្យោបាយរៀបចំ សំណុំឯកសារ និងទំរង់បែបបទ ក្នុងការបើក ឬបិទក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម សណ្ឋាគារ រោងចក្រ សហគ្រាស ………ដែលត្រឹមត្រូវ ៖

១. ការបើកក្រុមហ៊ុនថ្មី សាខាក្នុង និងក្រៅប្រទេស ការិយាល័យតំណាង អង្គការ សមាគមនានា

- ការបំពេញបែបបទស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងពន្ធដា (ទេសចរណ៍ សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន មជ្ឈមណ្ឌល កំសាន្ត ដឹកជញ្ជូន ព័តមានវិទ្យា ផ្សព្វផ្សាយ ប្រឹក្សាយោបល់ រកការងារក្នុង និងក្រៅប្រទេស សាលារៀន អចលន ទ្រព្យ បញ្ចាំ និងប្រតិភោគ ដោយអនុប្បទាន ក្រុមហ៊ុនសាងសង កសិកម្ម  សិប្បកម្ម ឧស្សាហកម្ម កសិឧស្សាហ កម្ម ផលិតខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗ......)

- ការជ្រើសរើសប្រភេទក្រុមហ៊ុន និងការដាក់ដើមទុនចុះបញ្ជី

- ការស្នើសុំលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ វិញ្ញាបនបត្រអាករលើតម្លៃបន្ថែម និងអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួង ឬស្ថាប័នអាណាព្យាបាល ។

- ការស្នើរសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ពីស្ថាប័នអណាព្យាបាល (ធនាគារ ឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ)

- ការចុះបញ្ជីជាអង្គការ សមាគម ស្ថាប័នមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញផ្សេងៗ

- ការរៀបចំស្នើរសុំការលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល (QIP)

- ការស្នើរសុំចុះបញ្ជីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (បសស)

- ការប្តូរវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ការកែប្រែ លក្ខន្តិក ការកែប្រែផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុន ការប្តូរអាស័យដ្ឋាន ការបន្តអជ្ញាប័ណ្ណ និងការកែប្រែផ្សេងៗទៀត( អភិបាល កម្មវត្ថុអាជីវកម្ម នាមករណ៍ ចំនួនកូរ៉ុម.....)

២-ការប្រឹក្សាយោបល់លើការបិទក្រុមហ៊ុន អង្គការ រោងចក្រ សហគ្រាស។ល។

- ការស្នើសុំលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

- ការស្នើសុំលុបឈ្មោះសហគ្រាសបុគ្គល ឬពាណិជ្ជករដែលជាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

- ការស្នើសុំលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីអង្គការ សមាគម ។ល។

បើលោកអ្នកចង់ស្វែងយល់លើកិច្ចការទាំងឡាយនេះ សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខៈ 011 777 110និង 017 888 987យើងខ្ញុំមានក្រុមជំនាញដែលមានភាពច្បាស់លាស់ និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឹក្សាការងារ និង ជួយដល់លោកអ្នក ។

ក្រៅពីនេះ យើងខ្ញុំមានការប្រឹក្សាយោបល់លើសេវាកម្មមួយចំនួនទៀត ជូនលោកអ្នកដូចជា៖

១-សេវាកម្មគណនេយ្យៈ

-សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យបញ្ជីស្នាមគណនេយ្យ និង រៀបចំគោលនយោបាយ និង នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

-សេវាកម្មកត់ត្រាបញ្ជី និង រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្របតាម គោលនយោបាយ និង នីតិវិធី ស្តង់ដារ និង លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ ។

-សេវាកម្មរៀបចំ និងកត់ត្រាសមតុល្យដើមគ្រាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបើកថ្មី និង ក្រុមហ៊ុនដែល មានប្រតិបត្តការ ជាច្រើនឆ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញ ។

-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការកែលម្អ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលនយោបាយណនេយ្យ និង នីតិវិធីគណ នេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

២-សេវាកម្មពន្ធដារៈ

-ជួយរៀបចំបញ្ជីពន្ធដារគ្រប់ប្រភេទ និងយកទៅបង់នៅកន្លែងពន្ធដារជូនលោកអ្នក ដែលធ្វើបែប នេះ គឺចំណេញ ថវិការជាងការជួលបុគ្គលិកធ្វើការជាប្រចាំឆ្ងាយណាស់។

-ការដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធដារគ្រប់ប្រភេទដូចជា ដោះស្រាយបំណុលពន្ធដារ ការជំរះបញ្ជីបិទ ក្រុមហ៊ុន ការរៀប ចំឯកសារស្របច្បាប់សម្រាប់ដាក់ជូនសវនករពន្ធដារ ។

-ប្រឹក្សាយោបល់លើផែនការពន្ធដារ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថី្ម ដើម្បីទទួលបានការលើក ទឹកចិត្ត និងការលើកលែងពន្ធ ។

៣-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការជ្រើសរើស ឬអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគណនេយ្យកំព្យូទ័រ

-សេវាប្រឹក្សាយោបល់លើការជ្រើសរើសកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រឲ្យសមស្របទៅនឹងបរិបទការងារ ទំហំការងារ និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គការ សមាគម... សម្រាប់កត់ត្រា ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង ផលិតរបាយការណ៍ ស្របតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ បទដ្ឋានជាតិ អន្តរជាតិ និង លក្ខ ខណ្ខត្រូវផ្នែកច្បាប់ ។

-សេវាប្រឹក្សាយោបល់លើការវិភាគ និង ធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រថ្មី សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ...

៤-សេវាកម្មវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យ និងពន្ធដារលើការអនុវត្តជាក់ស្តែង ជាសេវាកម្ម បណ្តុះ បណ្តាលជំនាញគណនេយ្យដល់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... តាមមុខងារ (ប្រធានផ្នែក គណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និង គ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិតបច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត)

សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខៈ 011 777 110និង 017 888 987

ជំនុំជម្រះ ជនជាប់ចោទ កម្មកររោងចក្រ ៣នាក់ ពីបទ ៖ សម្លាប់អារ-ក ដោយកាំបិតប៉័ងតោ ស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ នៅសង្កាត់ចោមចៅ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីព្រឹកចន្ទ ទី ២២ ខែ ធ្នូ ២០១៤  បានបើកសវនាការជំនុំជម្រះ និងកាត់ទោស យុវជនជាប់ចោទចំនួន៣នាក់ ដែលជាអតីត កម្មករោងចក្រ  ជាប់ពាកព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្ម សម្លាប់ចាប់អារ-ក ស្រ្តីជនជាតិចិនម្នាក់ នៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ប្រព្រឹត្ត កាលថ្ងៃ ទី ២ ខែ ឧសភា ២០១៤។

 លោកតុប ឈុនហេង ប្រធានចៅក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ នៃ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំ ពេញ បានឲ្យដឹងថា៖ ជនជាប់ចោទខាងលើនេះ  សយ ហ៊ូង ភេទប្រុស អាយុ ២៣ឆ្នាំ មុនរបរមុនចាប់ខ្លួន ជាកម្មកររោងចក្រ (ស្ថិត នៅក្នុងឃុំ) និង ឈ្មោះ សយ សុភា  ភេទប្រុសអាយុ ២១ ឆ្នាំ មានមុខរបរ កម្មកររោងចក្រ  និង  ឈ្មោះ យឹម វ៉ាន់ថា ហៅ ពុំ ភេទប្រុស ភេទប្រុស អាយុ ៣៨ឆ្នាំ ។ អ្នកទាំង២នាក់នេះ នៅក្រៅឃុំ និង រត់គេចខ្លួន។ ចំណែកឯ ជនរងគ្រោះ មានឈ្មោះ លី ចាំង  ភេទស្រី អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ជាជនជាតិដីគោក និង មានមុខរបរជា៖ ពាណិជ្ជករ។

 លោកចៅក្រមបានបញ្ជាក់ថាៈ ជនជាប់ចោទទាំង៣នាក់ខាងលើនេះ ត្រូវបានប្រកាន់ពី តំណាងអយ្យការ ពីបទ «ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន» តាមមាត្រា២០០ នៃ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ កម្ពុជា។

 តុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រម នៃ សំណុំរឿងក្តីនេះ នៅថ្ងៃ ទី ២៥ ខែ ធ្នូ ២០១៤ ខាងមុខនេះ។

 គួររំលឹកថា៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ក្នុងសិប្បកម្មកាត់ដេរមួក ស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹង សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ដោយគេបានប្រទះឃើញ ស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ ដេកស្លាប់ផ្កាប់មុខ ក្នុងថ្លុកឈាម ។

 ជនរងគ្រោះ រូបនេះមាន ឈ្មោះ ចាំង លី អាយុ ៤៤ឆ្នាំ ជាជនជាតិចិន និងមានមុខរបរជាពាណិជ្ជករ៕ 

Photo by DAP-News

ក្រុមហ៊ុន ហុងដា ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញម៉ូតូ Honda Moove ប្រភេទថ្មី នៅលើទីផ្សារកម្ពុជា

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ម៉ូតូហុងដាប្រភេទថ្មី គឺ Honda Moove 110i របស់ក្រុមហ៊ុន N.C.X (Honda) បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ ដោយត្រូវក្រុមហ៊ុន ហុងដា នៅកម្ពុជាដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈ កាលពីចុងសប្តាហ៍មុន។

ម៉ូដែលថ្មី របស់ហុងដាមួយនេះ បំពាក់ដោយ ភ្លើងមុខថ្មីបំផុត Jet Liner LED(3D) និងម៉ាស៊ីន បំពាក់ប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យាឈានមុខ ដែលរួមបញ្ជូលនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ស្រឡាងចំនួនបី កាន់តែធ្វើឱ្យអ្នកជិះ ពោរពេញដោយ សុវត្ថិភាព ភាពឆ្លាតវៃ និងភាពទន់សម័យទៀត។ លក្ខណៈពិសេសទាំងបី របស់វា រួមមាន ១.ម៉ាស៊ីន 110cc eSP (Enhanced Smart Power) ជាមួយនឹង បច្ចេកវិទ្យា PGM-FI ទី២. ប្រព័ន្ធ Idling Stop System ដែលជាសន្សំសំចៃស៊ាំង និងទី៣ចុងក្រោយគេ គឺ ប្រព័ន្ធ Combi Brake System បង្កើននូវសុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់ រាល់ពេលបើកបរ។

លោក ម៉ុនធាន ឆៃស៊ីវ៉ាន់គីរី តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច ហុងដា បានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធថា “ Honda Moove នឹងចេញលក់ នៅលើទីផ្សារចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ នេះតទៅ នៅតាម បណ្តាសាខាចែកចាយ ទូទាំងប្រទេស ជាមួយនឹងជម្រើស ជាច្រើនពណ៌ ដូចជា ក្រហម-ខ្មៅ ស-ខ្មៅ និងស-ទឹកប៊ិច។ អ្វីដែលធ្វើឱ្យម៉ូតូ ម៉ាក់ហុងដា ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង នាសម័យបច្ចុប្បន្ន គឺដោយសារតែ ហុងដាតែងតែ នាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេ និងការរចនាម៉ូតូ ទំនើបទាន់សម័យ”។

Honda Moove ត្រូវបានរចនាឡើង ឱ្យក្លាយជាម៉ូតូប្រើលេខអូតូ ទំនើបក្រោមគោលគំនិត “Make your Move” ជាមួយរូបរាងដ៏ទំនើប និងថ្លៃថ្នូរ។ ជាមួយនឹង ភ្លើងមុខថ្មី Jet Liner LED 3D ដែលធ្លាប់ បានឃើញ តែបំពាក់ នៅលើរថយន្តប្រណិត ម៉ូដែលថ្មីនេះ មានទំហំកង់ (មិនប្រើពោះវៀន) ១២អ៊ីញ ដែលផលិតឡើងដើម្បីបង្កើត ឱ្យមានទំនាញផ្លូវកាន់តែល្អ។ Smart gadget សម្រាប់មើលកុងទ័រ មានគ្រប់មុខងារ ខណៈដែល កែបអង្គុយដ៏ទាន់សម័យ ព្រមទាំងមានចន្លោះប្រអប់ដាក់ សម្ភារៈ ធំទូលាយ HELMET-IN L Siz U-box ដែលអាចដាក់មួក ការពារបានផងដែរ៕

នគរបាល ខណ្ឌច្បារអំពៅ បង្ក្រាបក្រុម ចោរប្លន់ និងគ្រឿងញៀន ៨នាក់

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ កម្លាំងនគរបាល ព្រហ្មទណ្ឌ សហការជាមួយ កម្លាំងនគរបាល មូលដ្ឋាន ខណ្ឌច្បារអំពៅ បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ ហើយ ឈានទៅដល់ការ ឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យចំនួន៨នាក់ ក្នុងនោះ៣នាក់ ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង សកម្មភាព ភ្ជង់ប្លន់ ម៉ូតូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាមដងផ្លូវ និង៥នាក់ផ្សេងទៀត ជាប់ពាក់ ព័ន្ធទៅនឹង សកម្មភាពចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន យ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងមូលដ្ឋាន ផង ដែរ ។

នៅក្នុងប្រតិបត្ដិការ ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ ទាំង៨នាក់ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បាន ដកហូត នូវវត្ថុតាង មួយចំនួន ដូចជា ដាវសាម៉ូរ៉ៃ គ្រឿងញៀន និងឧបករណ៍ សម្រាប់ជក់ គ្រឿងញៀន ផងដែរ ។

នាយនគរបាល ប៉ុស្ដិ៍ច្បារអំពៅទី២ លោក ទេព បូរ៉ា បានបញ្ជាក់ថា ប្រតិបត្ដិការតាម បង្ក្រាប និងចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាទាំងនេះ បានធ្វើ ឡើងកាល ពីវេលាម៉ោង៧យប់ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ស្ថិតនៅ ផ្ទះជួល គ្មានលេខ ភូមិដើមចាន់ ផ្លូវលេខ៣៦៩ ក្រុមទី១ សង្កាត់ ច្បារអំពៅទី២ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ។

លោក ទេព បូរ៉ា បានបញ្ជាក់ថា ក្នុង ចំណោម ជនសង្ស័យទាំងនេះ ក្រោយពីការសួរនាំរួចមក មាន៣នាក់ គឺជាមុខសញ្ញាប្រើ ដាវសាំម៉ូរៃ ភ្ជង់ និងប្លន់យកម៉ូតូពីគូសង្សារ កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅ ស្ថិតនៅមុខវត្ដឧណ្ណាលោម តាមបណ្ដោយ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ភូមិ២ សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ

អធិការរង នគរបាលទទួលផែន ព្រហ្មទណ្ឌ ខណ្ឌច្បារអំពៅ លោក ម៉ៅ សឿត បានឱ្យដឹងថា ក្រោយពីទទួល បានព័ត៌មានពីសកម្មភាព ប្រើប្រាស់ និងចែកចាយថ្នាំញៀន នៅចំណុច ខាងលើរួចមក លោកបានដឹកនាំកម្លាំង សមត្ថកិច្ច ចុះទៅធ្វើ ការស្រាវជ្រាវ រហូតឈាន ទៅដល់ការឃាត់ ខ្លួនជនសង្ស័យ ទាំងនេះ ជាបន្ដបន្ទាប់ ព្រម ទាំងដកហូត នូវវត្ថុតាង ជាច្រើនផងដែរ ។

មន្រ្តីនគរបាល មូលដ្ឋាន បានឲ្យដឹងថា ជនសង្ស័យជា មុខសញ្ញាប្លន់មាន ១-ឈ្មោះ សុខ រ័ត្ន ហៅអារ៉ុង ភេទប្រុស អាយុ១៩ឆ្នាំ មុខរបរមិនពិតប្រាកដ, ២- ឈ្មោះ ណយ សំណាង ភេទប្រុស អាយុ ២៥ឆ្នាំ គ្មានមុខរបរពិតប្រាកដ និង៣- ឈ្មោះ អ៊ុក សុខឃៀង ភេទប្រុស អាយុ ២៤ឆ្នាំ គ្មានមុខរបរពិតប្រាកដ ។

ជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាប្លន់ទាំង៣នាក់ស្នាក់ នៅផ្ទះជួលចំណុចឃាត់ខ្លួន ក្នុងនោះ សមត្ថកិច្ចដកហូតបានដាវសាមូរ៉ៃ១ ស្លាកលេខម៉ូតូ១ មានលេខតាកែវ 1I- 2025 ថ្នាំញៀនម៉ាទឹកកក២កញ្ចប់តូច និងឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់និងសេព ថ្នាំញៀនមួយចំនួន ។

ដោយឡែក ជនសង្ស័យ៥នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ ថ្នាំញៀនមាន ១-ឈ្មោះ ឡាង ចំរើន ភេទប្រុស អាយុ១៨ឆ្នាំ គ្មានមុខរបរពិត ប្រាកដ ស្នាក់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ, ២-ឈ្មោះ សិត ភា ភេទប្រុស អាយុ១៧ ឆ្នាំ ស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិព្រែកតានូ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ, ៣- ឈ្មោះ យឹម សាម៉ៃ ភេទប្រុស អាយុ១៧ ឆ្នាំ មុខរបរលក់ដូរ ស្នាក់នៅផ្ទះជួល សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន, ៤- ឈ្មោះ សុខ រ៉ា ភេទប្រុស អាយុ១៤ឆ្នាំ មុខរបរសិស្ស ស្នាក់នៅភូមព្រែកតានូ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ និង៥-ឈ្មោះតារា ហៅរ៉ា ភេទប្រុស អាយុ១៦ឆ្នាំ ស្នាក់ នៅផ្ទះជួលភូមិទួលរកា សង្កាត់ចាក់ អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ ។

បច្ចុប្បន្ន ជនសង្ស័យទាំង៨នាក់ ត្រូវបាន ឃុំខ្លួន ជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅអធិការដ្ឋាន នគរបាល ខណ្ឌច្បារអំពៅ ដើម្បីកសាងសំណុំរឿង បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការផ្ដន្ទាទោសតាម ផ្លូវច្បាប់៕

ខ្មែរឥស្លាមមួយគ្រួសារ ក្រឡាប់រថយន្ដ ស្លាប់និងរបួស៥នាក់ នៅស្រុកក្រូចឆ្មារ

E-mail Print PDF

ត្បួងឃ្មុំ ៖ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរដ៏គួរឱ្យរន្ធត់ បង្កឡើងដោយខ្លួនឯង ក្រឡាប់រថយន្ដធ្លាក់ ពីលើផ្លូវ បានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សពីរនាក់និងរង របួសធ្ង្ងន់៣នាក់ សុទ្ធតែជាជនជាតិខ្មែរឥស្លាម កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ស្ថិតនៅលើផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ ភូមិសោយ ឃុំ បឺស១ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ ។

អធិការនគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មារ លោក សំ ហេង បានប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើម អម្ពិល តាមទូរស័ព្ទថា គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ខាងលើនេះ អាចបណ្ដាលមកពីអ្នកបើករថ យន្ដងងុយដេក ហើយលក់មួយភាំង (ម៉ោង ពុលបាយ) ស្រាប់តែរេចង្កូតទៅខាងស្ដាំដៃ ក្រឡាប់ធ្លាក់ពីលើផ្លូវ ពេលនោះអ្នកបើក រថយន្ដភ័យស្លន់ស្លោ ក៏ជាន់ហ្គែរកាន់តែខ្លាំង បណ្ដាលឱ្យរថយន្ដស្ទុះទៅមុខ បុកខឿនផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។

លោកសំ ហេង បានបញ្ជាក់ទៀតថា នៅ ក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍នោះ បានធ្វើឱ្យស្ដ្រីម្នាក់ត្រូវ ជាប្រពន្ធ ជាម្ដាយជាមីង និងជាយាយបាន ខ្ទាតចេញពីរថយន្ដមកក្រៅ ប្រមាណ១០ ម៉ែត្រស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដង ហើយប្ដីរបស់ខ្លួន ក៏បានស្លាប់ទៅជាមួយដែរ ខណៈកូនប្រុសជាអ្នកបើករថយន្ដ ក្មួយប្រុស និងចៅស្រី អាយុទើបតែ៦ឆ្នាំរងរបួសយ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ។

អធិការនគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មារ បានបន្ដ ថា នៅវេលាម៉ោង១និង២០នាទីរសៀលថ្ងៃ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ជនរងគ្រោះទាំង៥ នាក់ បានធ្វើដំណើរតាមរថយន្ដលុច្សស៊ីស Rx330 ពណ៌ខ្មៅ ពាក់ស្លាក លេខ ភ្នំពេញ 2S1583 បានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ កៅស៊ូ ក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិច ស្រាប់តែ ទៅដល់ភូមិសោយ រថយន្ដបានរេចង្កូតទៅ ខាងស្ដាំដៃក្រឡាប់ធ្លាក់ផ្លូវ ហើយជ្រុលបន្ដ ទៅបុកខឿន ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះ បណ្ដាលឱ្យស្លាប់និងរបួសតែម្ដងទៅ ។

បើតាមលោកអធិការ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ដោយខ្លួនឯងខាងលើ អាចបណ្ដាលមកពីង ងុយដេកមួយភាំង ក្រោយពេលហូបបាយ ថ្ងៃត្រង់ ។

លោកបន្ដថា ក្រោយទទួលបានព័ត៌មាន នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះ កម្លាំង សមត្ថកិច្ចរបស់លោក បានទៅដល់កន្លែង កើតហេតុនិងជួយដឹកជនរងគ្រោះ ដែលរង របួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរ ។ ដោយឡែកសពបានយកចេញពីក្នុងរថយន្ដ ហើយទាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារមកទទួលយក ទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរបស់ពួកគេ ។

យោងតាមមន្ដ្រីអាវុធហត្ថខេត្ដត្បូងឃ្មុំ បានបញ្ជាក់ថា ជនរងគ្រោះទាំង៥នាក់ ដែល ស្លាប់និងរបួសដោយ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រ ៉ឡាប់រថយន្ដពីលើផ្លូវ រួមមានទី១ ឈ្មោះ ស្មាន រំលី អាយុ៥៣ឆ្នាំ ត្រូវជាប្ដី ឪពុក ពូ និងតា បានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុ ទី២ សា ស្រីហូ អាយុ៥០ឆ្នាំ ជាប្រពន្ធក៏បានស្លាប់ នៅកន្លែងកើតហេតុ ទី៣ រំលី ហ្វ្រសល់ អាយុ ២៨ឆ្នាំ ជាកូនប្រុស និងជាអ្នកបើករថយន្ដ ទី៤ ឈ្មោះស្លៃ ម៉ានណាស៊ី ភេទប្រុស អាយុ ១៥ឆ្នាំ ត្រូវជាក្មួយនិងទី៥ ឈ្មោះស្រីយ៉ា ពៃទី អាយុ៦ឆ្នាំ ត្រូវជាចៅរងរបួសធ្ងន់ ។

ជនរងគ្រោះទាំង៥នាក់ រស់នៅភូមិទី២ ឃុំស្វាយឃ្លាំង ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្ដត្បូងឃ្មុំ។

បច្ចុប្បន្នរថយន្ដរបស់ជនរងគ្រោះ ត្រូវ បានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកជាបណ្ដោះ អាសន្ន ដើម្បីប្រគល់ជូននៅពេលក្រោយ រីឯ សពជនរងគ្រោះ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ ទៅឱ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រ ពៃណីរបស់ពួកគេ៕

ដូរយកឆ្នាំងដាំបាយ អគ្គីសនីថ្មី ក្នុងអំឡុងពេល​ បុណ្យណូអែល

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ អំឡុងពេល បុណ្យណូអែល ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ ២៧ ធ្នូ ២០១៤ ក្រុមហ៊ុន LCHmobile មានការផ្តល់ជូន យ៉ាងច្រើនដូចជា ៖

១. យកឆ្នាំងសម្លរ ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គីសនីចាស់ៗ ឬ ខូច មកដូរ យក ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គីសនីថ្មីមួយម៉ាក Philips (ដាំបាន ៥ កំប៉ុង) ក្នុងតម្លៃពី 50$ មកត្រឹមតែ 36.99$

២. បញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់ 60% ចំពោះទំនិញដល់ទៅ ជាង 60 មុខ រួមបញ្ចូលទាំងផលិតផលទារក Philips AVENT ដែលបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ 15%

៣. ការដូពិសេស ចំពោះអតិថិជន ១០០នាក់ដំបូង

៤. ចំពោះផលិតផលទារក Philips AVENT៖ ជាវចាប់ពី 20$ នឹងបានទទួល ការបូប ផ្លាស្ទិច AVENT មួយភ្លាម

៥. រាល់ការជាវ 49$ ឡើង មានឱកាសចាប់រង្វាន់ភ្លាមៗ

៦. រាល់ការជាវ 110$ ឡើង នឹងទទួលបាន ឆ្នាំងអ៊ុតចំហាយទឹកមួយ GC1418 1គ្រឿងនិង ទទួលបានការ ចាប់ឆ្នោតដល់ទៅ 2 ដង

៧. ការផ្តល់ជូនការ កាត់សក់បុរស ជាមួយ ជាងការសក់ដ៏ជំនាញ ដោយឥតគិតថ្លៃ ថែមទៀតផង!

៨. រាល់ទំនិញទាំងអស់ មានធានារយៈពេល 2 ឆ្នាំ

សូមបញ្ជាក់ថាផលិតផល Philips ត្រូវបានស្គាល់ថាជាម៉ាក ផលិតផល ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ប្រភពពី ប្រទេសហូឡង់ បម្រើទីផ្សារ ពិភពលោក អស់រយៈពេលជាង ៧០ឆ្នាំមកហើយ ។ ជាមួយគ្នា នេះដែរ ក្រុមហ៊ុន LCHmobile ក៏ជាក្រុមហ៊ុន ដែលបាននាំចូល ផ្ទាល់ពីផែរប្រទេស សិង្ហបុរី បាននឹង កំពុងចែកចាយ ផលិតផល Philips ទូទាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ មហាវិថីម៉ៅសេទុង នៅចន្លោះស្តុបបូកគោ និង ស្តុបចំការមន

023 993 245

កាកបាទក្រហម ខណ្ឌមានជ័យ ផ្តល់អំណោយ សង្គ្រោះបន្ទាន់ ដល់គ្រួសាររងគ្រោះ ដោយអគ្គិភ័យ បំផ្លាញផ្ទះ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីមានគ្រោះអគ្គិភ័យ បានបំផ្លាញផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ បណ្តាលឲ្យសម្ភារ រងការខូចខាតទាំងស្រុង ប៉ុន្តែពុំមានសមាជិក ដែលរស់នៅផ្ទះរងគ្រោះ រងរបួសនោះឡើយ ។

នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ លោក ឌី រត្នខេមរុណ អភិបាលរងខណ្ឌ និងជា ប្រធានកាកបាទក្រហមខណ្ឌមានជ័យ និងលោក សេង សាញ់ សាញ់ ចៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ព្រមទាំងមន្ត្រីក្រោមឱវាទ បាននាំយកអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ របស់អនុសាខា កាកបាទក្រហមខណ្ឌមានជ័យ ទៅផ្តល់ជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះ អគ្គីភ័យឆេះបំផ្លាញផ្ទះ ដោយផ្ទាល់ផងដែរ ។ អំណោយដែលផ្តល់ជូននាពេលនេះ មានអង្ករ ២០គីឡូក្រាម និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ព្រមទាំងសម្ភារប្រើប្រាស់ក្ន្ងផ្ទះ ជាច្រើនមុខ និងថវិកា ក្នុងមួយគ្រួសារ ១០ម៉ឺនរៀលផងដែរ។

ក្នុងការនាំយកអំណោយ របស់អនុសាលាកាកបាទ ក្រហមខណ្ឌ ទៅឧបត្ថម្ភជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ ដោយអគ្គិភ័យនាពេល នេះ លោក ឌី រត្នខេមរុណ អភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យ បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាង ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសប្បុរសជន ដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ បានបរិច្ចាគនូវធនធាន ផ្ទាល់ខ្លួន ឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារ រងគ្រោះ ។

លោក ឌី រត្នខេមរុណ បានអំពានាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះភ្លើងចង្រ្កាន ទាន ធូប និងប្រព័ន្ឋភ្លើងអគ្គិសនី ព្រោះវានឹងងាយកើតឡើង នូវគ្រោះអគ្គិភ័យ ដែលវានឹងបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះ សម្បែងខ្ទេចខ្ទីអស់ ដូចពាក្យចាស់ លោកពោលថាស៊ូស្លាប់បា កុំឲ្យស្លាប់មេ ស៊ូលិចទូកកណ្តាលទន្លេ កុំឲ្យតែភ្លើងឆេះផ្ទះ។

ក្នុងនោះដែរ ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំង ២គ្រួសារ បានថ្លែងអំណរគុណដល់ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន លោក សេង សាញ់ ចៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ដែលបានចុះជួយពួកគាត់ ក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះ ពិសេស លោក ឌី រត្នខេមរុណ ប្រធានកាកបាទក្រមហខណ្ឌ ដែលបាននាំយក អំណោយកាកបាទក្រហម ជួយឧបត្ថម្ភបានទាន់ពេល វេលា។ ជាទូទៅនៅពេល ដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូល ដ្ឋានខណ្ឌមាន ជួបហេតុការណ៍អាសន្នផ្សេងៗ ថ្នាក់ដឹកនាំខណ្ឌ សង្កាត់ បានយកចិត្តទុកដាក់កៀងគរ សប្បុរសជននានា នាំយកអំណោយជួយឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានទាន់ពេលវេលា ស្របតាម អនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកជំទាវ ក្នុងការគិតគូរសុខទុក្ខ ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងមូលដ្ឋាន។

សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីវេលាម៉ោង ប្រមាណ ២៖២០នាទីរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤នេះ ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ មួយខ្នង ធ្វើអំពីឈើលើ ថ្មក្រោម ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ ៧២៤ ក្រុមទី៦ ភូមិដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ត្រូវ បានភ្លើងឆេះបំផ្លាញទាំងស្រុង  ដោយសារឆ្លង ចរន្តអគ្គិសនី ។

សេចក្តីរាយការណ៍ ពីប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន បានឲ្យដឹងថា នៅ ម៉ោងកើតហេតុនោះ ស្រាប់តែមានផ្សែងហុយចេញ ពីផ្ទះរបស់ស្រ្តីឈ្មោះ ឱ អ៊ឹម អាយុ៤៩ឆ្នាំ មុខរបរធ្វើការ នៅរោងចក្រ ពេលនោះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ ផ្អើល ទូរស័ព្ទរាយការណ៍ ជូនសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ដើម្បីចេញ ទៅជួយអន្តរាគមន៍។

ភ្លាមៗនោះ នាយការិយាល័យ ពន្លត់ និងបង្កាគ្រោះ អគ្គិភ័យ រាជធានីភ្នំពេញ លោក ព្រហ្ម យ៉ត បានបញ្ជូន រថយន្ត បាញ់ ពន្លត់ភ្លើង ទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុ ចំនួន២គ្រឿង រហូតបាញ់រលត់ ទាំង ស្រុងតែម្តង ដោយមិនបណ្តាលឲ្យរីករាលដាល ដល់ផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្បែរនោះឡើយ ៕

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

បញ្ជូនជន សង្ស័យ២នាក់ ទៅតុលាការ ពីបទចែកចាយ និង ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន

E-mail Print PDF

បាត់ដំបង ៖ កម្លាំង នគរបាល ការិយាល័យប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខេត្ត បានបញ្ជូនជនសង្ស័យ ២នាក់ ទៅតុលាការ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤ ពីបទចែកចាយ និងចាត់ចែង ឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ច បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ និងរឹបអូសបានវត្ថុតាង មួយចំនួន កាលពីវេលា ម៉ោង៧និង ៤០នាទី យប់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ នៅចំណុចភូមិបាឡាត់ ឃុំនរាស្រុកសង្កែ កន្លងទៅ ។

លោកវរសេនីយ៍ត្រី ស៊ាន សូណាល់ នាយរងការិយាល័យ ប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ខេត្តបានឲ្យដឹងថា ជន សង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន បានមានឈ្មោះ ង៉ែត វណ្ណៈ ភេទប្រុស អាយុ៣១ឆ្នាំ (ម្ចាស់ផ្ទះ)និងឈ្មោះ សំ សុភ័ក្រ្ត ហៅក្រាញ់ ភេទប្រុស អាយុ២០ឆ្នាំ ទាំង២នាក់នេះ រស់នៅភូមិបាឡាត់ ឃុំនរាស្រុកសង្កែ ។

លោកវរសេនីយ៍ត្រី ស៊ាន សូណាល់ បានបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ច បានទទួល បានព័ត៌មានថា មាន ករណីចែកចាយ និងចាត់ចែងឲ្យប្រើប្រាស់ ថ្នាំញៀនរួចមក លោកបានដឹកនាំកម្លាំង ចុះទៅកន្លែងកើត ហេតុបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ បាន២នាក់ព្រមទាំង រឹបអូសបានដាវសាម៉ូរ៉ៃ២ដើម កាំបិត៣ និង សម្ភារៈប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនមួយចំនួនទៀតនាំយកមកការិយាល័យជំនាញដើម្បីសាកសួរ។

ជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថា បក្ខពួកខ្លួនពិតជាបានរកស៊ីចែកចាយថ្នាំញៀន និងចាត់ចែង ឲ្យប្រើ ប្រាស់ថ្នាំញៀនពិតប្រាកដមែន។

បច្ចុប្បន្នការិយាល័យជំនាញ បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួន ជនសង្ស័យទាំង២នាក់ និងសម្ភារៈ ដែលរឹបអូស បានទៅតុលាការខេត្ត ដើម្បីចាត់ការបន្តតាមច្បាប់ ៕

ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំង៦គ្រួសារ មានជម្លោះ ដីជាមួយ ក្រុមហ៊ុន អេងកាំង បង្ហាញជម្រើស ចុងក្រោយ មានតែបិទផ្លូវតវ៉ា

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំង៦គ្រួសារ ស្ថិត នៅជាប់សាកលវិទ្យាល័យ «កសិកម្មព្រែកលៀប» សង្កាត់ព្រែកលៀប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ដែលអះអាងថា ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធ លើដីធ្លីជិត ១ហិកតា តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩មកនោះ បានបង្ហាញពីជំហរ ចុងក្រោយ របស់ពួកគាត់ ចំពោះការបិទផ្លូវជាតិ តែម្ដង បើសិនជាគ្មាន ដំណោះស្រាយ ពីសំណាក់ រាជរដ្ឋាភិបាល និងមន្ដ្រីពាក់ព័ន្ធនោះទេ ។

ជម្លោះដីធ្លីរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋទាំង៦គ្រួសារ ដែលមានសមាជិក ជិត៤០នាក់ បានបន្ដ អូសបន្លាយអស់ រយៈពេល ជាច្រើន ឆ្នាំ មកហើយ ដោយជម្លោះ ដំបូងបានកើតឡើង នាអំឡុងឆ្នាំ២០០១ ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ «កសិកម្មព្រែក លៀប» លុះមកដល់ឆ្នាំ២០១៣ បន្ដកើតជម្លោះ ជាមួយក្រុមហ៊ុន ឯកជនឈ្មោះ «អេង កាំង» ក្រោយពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះ បាន ទិញដី របស់សាកលវិទ្យាល័យ ។

សម្រាប់ជម្លោះដីធ្លី ដែលស្ទើរក្លាយជាជំងឺ មហារីកទៅហើយនោះ ប្រជាពលរដ្ឋទាំង៦ គ្រួសារ រួមមាន ឈ្មោះ អ៊ុង ផុន ,ហុង ចាន់ ឌឿន,ហុង ចាន់ធូ ,អ៊ុន តាន់,យ៉ាត សុខ, និង ឡោក ចាន់ថារ៉ា រស់នៅក្រុមទី១ ភូមិព្រែក លៀប សង្កាត់ព្រែក លៀប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ បានខិតខំស្វែងរក អន្ដរាគមន៍ជាច្រើនលើក ច្រើនសារចាប់តាំងពី ថ្នាក់អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន រហូតទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ ខាងលើ ព្រមទាំង ស្ថាប័ន តុលាការទៀតផង ប៉ុន្ដែនៅមិនទាន់ មានដំណោះស្រាយ សម្រាប់ ពួកគាត់នៅ ឡើយនោះ បើទោះបីផ្ទៃដីផ្ទះសម្បែងជិត១ ហិកតានេះ ជាកម្មសិទ្ធរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិត ប្រាកដតាំង ពីដើមរៀងមកនោះ ។

ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំង៦គ្រួសារនេះ ធ្លាប់បាន មានគម្រោង ចង់តវ៉ាបិទផ្លូវជាតិ លេខ៦អា បង្ខំឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ និងអាជ្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធចេញ មុខដោះស្រាយ បញ្ចប់បញ្ហា ប៉ុន្ដែត្រូវបានអភិបាល ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ លោក ឃ្លាំង ហួត ចេញទៅសម្រប សម្រួល គ្រប់ពេលវេលា ដើម្បីឱ្យពួកគាត់ស្ងប់ អារម្មណ៍ និងបន្តដោះស្រាយ ដោយសន្ដិវិធី ។

តំណាងប្រជាពលរដ្ឋ ទាំង៦គ្រួសារ លោក អ៊ុង ផុន អាយុជិត៦០ឆ្នាំ ជាអតីតទាហាន តស៊ូ ក្នុងសម័យសង្គ្រាម ហើយ បច្ចុប្បន្នស៊ី ឈ្នួលបើករថយន្ដឱ្យគេ ចិញ្ចឹមកូនៗ ទាំង៦ នាក់ បានបង្ហាញជំហរថា ដល់ដំណាក់កាលចុង ក្រោយ ដែល ជិតបែកទ្រូងនោះ មានតែនាំគ្នា ទាំងកូន ទាំងចៅ ទៅបិទផ្លូវតវ៉ា តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះការស្វែង រកដំណោះស្រាយ ពីសំណាក់ ក្រសួង ស្ថាប័ន និងអាជ្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ ព្រម ទាំងមន្ដ្រី តុលាការផងនោះ នៅមិនទាន់មាន ពន្លឺវិជ្ជមាន នៅឡើយទេ រហូតចុងក្រោយនេះ តុលាការបានចេញដីកា សម្រេចរក្សាការពារ មិនឱ្យពួកគាត់ផ្ទេរ បញ្ចាំ ជួល ឬលក់ដីភូមិ ឋាន និងផ្ទះសម្បែង របស់ពួកគាត់នោះឡើយ។

លោក អ៊ុង ផុន ដែលអះអាងថា ជាអ្នក គាំទ្រ គណបក្សប្រជាជន ដាច់ក្បាល ដាច់កន្ទុយ នោះ បានរៀបរាប់ឱ្យដឹងថា ពួកគាត់គឺជា ម្ចាស់កម្មសិទ្ធ និងរស់នៅលើដីខាងលើនេះ តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩មកម្ល៉េះ ដោយពេលនោះ ស្ថិតក្រោមការ គ្រប់គ្រង របស់អាជ្ញាធរ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្ដកណ្ដាល ហើយអាជ្ញាធរបាន ចេញសេចក្ដីប្រកាស វាស់វែង និងបែងចែកដី លំនៅឋាន ជូនពួកគាត់ឱ្យ កាន់កាប់ និងប្រើ ប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨១ ដោយស្របច្បាប់ ។

ពេលនោះដែរ ទីតាំងសាលាជាតិ កសិកម្មព្រែក ជាទីតាំងរបស់សាលា ស្រុកមុខកំពូលពីឆ្នាំ ១៩៧៩ដល់ឆ្នាំ១៩៨៣ ។ អតីតទាហាន តស៊ូ និងឈប់ធ្វើទាហាន នៅអំឡុងឆ្នាំ៩០រូបនេះ បានរៀបរាប់ទៀត ថា ដល់ឆ្នាំ២០០២ សាលាជាតិ កសិកម្មព្រែក លៀប ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំនាស់ ដោយចោទ ប្រកាន់ពួកគាត់ ចំនួន៣គ្រួសារ ថាបានរំលោភ យកដី របស់សាលា ហើយបានដាក់ពាក្យ បណ្ដឹងទៅកាន់ តុលាការក្រុងភ្នំពេញ ប៉ុន្ដែក្រោយពីពិនិត្យមើល ឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងស្រាវជ្រាវរួចមក តុលាការ បានបង្គាប់ឱ្យពួក គាត់បន្ដកាន់កាប់ដីដដែល ហើយសាលាក៏ បានបោះបង់ ចោលពាក្យបណ្ដឹងនេះទៀតផង។

តំណាងប្រជាពលរដ្ឋ រូបនេះ បានបញ្ជាក់ នៅក្នុងលិខិត ដែលបានផ្ញើជូន អភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវ (មិនទាន់ចែក ខណ្ឌ)ទៀតថា នៅ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ សាលាបាន វាស់ដីខាងលិចផ្លូវជាតិលេខ៦អា ដោយក្នុង គំនូសប្លង់វាស់នោះ មានការបំពានចូលដីកម្ម សិទ្ធរបស់ពួកគាត់ ទាំង៦គ្រួសារ ប៉ុន្ដែពួកគាត់ មិនបានដឹងច្បាស់ថា ការវាស់វែង តាមគំនូស ប្លង់ខាងលើ មានការចូលរួមពី អាជ្ញាធរពាក់ ព័ន្ធដែរឬទេ? ។

បន្ទាប់មក នៅថ្ងៃទី២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ មានក្រុមការងារមួយ ក្រុមបានធ្វើសកម្មភាព ចុះទៅវាស់វែងដី សាលា និងព្រំប្រទល់ដី របស់ពួកគាត់ ដែលមានសមាសភាព ក្រុម ភូមិបាលខណ្ឌ បុគ្គលិក តំណាង សាលាកសិកម្ម និងអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ដែលធ្វើពួកគាត់ ទាំង៦គ្រួសារ មានការព្រួយបារម្ភ ចំពោះការបំពានដីធ្លី ទើបនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ក៏ សម្រេចដាក់ពាក្យ បណ្ដឹងទប់ស្កាត់ ដើម្បីស្នើសុំធ្វើប្លង់ទៅអភិបាល ។

យោងតាមមន្ដ្រី សាលាខណ្ឌជ្រោយចង្វារ មួយរូប បានបញ្ជាក់ថា យោងតាមឯកសារ ពាក់ព័ន្ធ ដែលប្រជាពលរដ្ឋ ទាំង៦គ្រួសារមាន នៅក្នុងដៃពិតជាបង្ហាញថា ពួកគាត់គឺជាម្ចាស់ កម្មសិទ្ធដីធ្លី យ៉ាងពិតប្រាកដ ។

តំណាងប្រជាពលរដ្ឋ លោក អ៊ុង ផុន បាន បញ្ជាក់ថា ចំពោះបញ្ហា ជម្លោះដីធ្លីខាងលើនេះ អភិបាល ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ លោក ឃ្លាំង ហួត បានទទួលស្គាល់ ពួកគាត់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធ ដីយ៉ាងពិតប្រាកដ និងគាំទ្រ ស្វែងរកដំណោះ ស្រាយ និងស្ថិតនៅជាមួយពួកគាត់ គ្រប់ពេលវេលា ប៉ុន្ដែពួកគាត់នៅតែគិតថា បញ្ហានេះ មានតែប្រមុខ នៃរាជរដ្ឋាភិបាល សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែននោះទេ ដែលអាចជួយបញ្ចប់បញ្ហា ទាំងនេះបាន ។

ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងនេះ បានចោទប្រកាន់ ក្រុមហ៊ុន «អេងកាំង» ចំពោះការ រំលោភបំពាន ដីកម្មសិទ្ធស្របច្បាប់ របស់ ពួកគាត់ ហើយគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយ ត្រូវបានរក ឃើញនៅឡើយទេ ហើយថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះថែម ទាំងចូលរួម ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋ ខ្លួនឯងទៀតផង ដែលទាំងនេះហើយ ពួកគាត់គិតថា ជាសញ្ញាមួយ នាំឱ្យ ប្រជាប្រិយ ភាពរបស់បក្សកាន់អំណាច និងថ្នាក់ដឹកនាំធ្លាក់ចុះជាបណ្ដើរៗ ព្រោះតែ មន្ដ្រីថ្នាក់ក្រោម មួយក្ដាប់តូចនោះ៕

វគ្គសិក្សាខ្លី ភាពជាអ្នកមាន គំនិតអភិវឌ្ឍន៍

E-mail Print PDF

Page 3 of 435