left
Safe Home
Safe Home
Safe Home

Dap News...Admin

Friday, Jul 03rd

| English Version | dapnews: 012 571 704, 097 9999 883, email: lim.cheavutha@gmail.com

You are here:

ផលវិបាក ចំពោះ ធ្វេសប្រហែស ក្នុងការរៀបចំ បញ្ជីពន្ធដារ

E-mail Print PDF

បើសិនលោកអ្នក បានរៀបចំបញ្ជី បង់ពន្ធដារខុស អង្គភាពរបស់លោកអ្នក ត្រូវទទួលរងនូវ ការផាក ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ នៅពេលដែលសវនករ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចុះធ្វើសវនកម្ម ដោយគិតរាប់ចាប់តាំង ពីពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការដំបូងមករួមមាន៖

១- ពិន័យ២លានរៀលសម្រាប់អំពើរាំងស្ទះ

២-ពិន័យដោយយកការប្រាក់២% ក្នុង១ខែ នៃពន្ធដែលមិនទាន់បានបង់

ឧទាហរណ៍ៈ លោកអ្នកបង់ Withholding Tax លើការជួលអគារខ្វះ ១០០០ដុល្លា ក្នុង១ខែជាប់ៗគ្នា ចំនួន៣ខែ ករណីនេះ ការគណនាលើការផាកពិន័យលើការប្រាក់គឺ

= ($1000x3ខែx2%)+($1000x2ខែx2%)+($1000x1ខែx2%)

ចុះបើលោកអ្នកបង់ខុសដល់ទៅច្រើនឆ្នាំ នាំឲ្យការផាកពិន័យក៏មានចំនួនច្រើនដែរ

៣-ពិន័យលើការធ្វេសប្រហែស ១០% ឬ ២៥% ឬ ៤០% នៃពន្ធដែលមិនទាន់បានបង់

៤-រួមជាមួយទឹកប្រាក់ដែលនៅជំពាក់ពន្ធ

សរុបទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ពន្ធក្រោយពិន័យរួចរួមមាន៖ ទឹកប្រាក់ដែលជំពាក់ពន្ធ បូកជាមួយ ទឹកប្រាក់ ពិន័យគ្រប់ចំនុចខាងលើ ដែលមានចំនួនច្រើនជាអតិបរមា ។

តើអាចទុកចិត្តបានទេថា ការបង់ពន្ធកន្លងមករបស់លោកអ្នកពិតជាត្រឹមត្រូវគ្រប់ចំនុច ? ប្រសិនបើ មិនច្បាស់លាស់ ឬមានចំនុចណាមួយខុសឆ្គង លោកអ្នកត្រូវប្រញាប់កែតម្រូវទាន់ពេលវេលា ដើម្បីកុំឲ្យ ចំនួននៃការផាកពិន័យត្រូវបានគុណទ្វេរដងៗ និងសរុបតៗគ្នាជាបន្តបន្ទាប់រហូតគ្មានលទ្ធភាពដោះ ស្រាយ។

ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវដោះ ស្រាយឲ្យបានរួចរាល់ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ មុនពេលចុះធ្វើសវនកម្ម។

លោកអ្នកអាចជួបប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកឯកទេស វិជ្ជាជីវ:គណនេយ្យ និងពន្ធដារ ដែលមានស្នាដៃ និងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ទូលំទូលាយលើកិច្ចការទាំងឡាយនេះ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខៈ 011 777 110 ,017 888 987 និង 089 888 656 ។

ប្រភេទពន្ធដារ ដែលលោកអ្នកត្រូវប្រកាស និងបង់ជូនរដ្ឋបាលសារពើពន្ធតាម របបស្វ័យប្រកាស៖

១- ពន្ធដែលត្រូវប្រកាស និង បង់ប្រចាំខែ៖

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស (Tax on Salary)និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម(Fringe Benefit Tax)

ពន្ធកាត់ទុក(Withholding Tax)

ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំនេញ(Prepayment on Profit Tax)អាករពិសេសលើទំនិញ និងសេវា មួយចំនួន(Specific Tax on certain merchandise and services)  អាករស្នាក់នៅ (Accomodation Tax) អាករបំភ្លឺសាធារណៈ(Public Lighting Tax) និងពន្ធអាករដទៃទៀត

អាករលើតម្លៃបន្ថែម(Value Added Tax)

២- ពន្ធដែលត្រូវប្រកាស និង បង់ប្រចាំឆ្នាំ៖

ពន្ធលើប្រាក់ចំនេញប្រចាំឆ្នាំ (Annual Profit Tax Return)

ពន្ធប៉ាតង់ (Patent Tax)

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ (Property Tax)

II.សេវាកម្មសំខាន់ៗដែលលោកអ្នកទទួលបាន៖

១-សេវាកម្មពន្ធដារៈ

ជួយប្រឹក្សាយោបល់លើការរៀបចំ បំបែបទពន្ធដារគ្រប់ប្រភេទ និងយកទៅបង់នៅកន្លែងពន្ធដារ ជូនលោកអ្នក ដែលធ្វើបែបនេះគឺចំណេញថវិកា ជាងការជួលបុគ្គលិកធ្វើការជាប្រចាំច្រើនណាស់។

ការដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធដារ គ្រប់ប្រភេទដូចជាដោះស្រាយ បំណុលពន្ធដារការជំរះបញ្ជីបិទ ក្រុមហ៊ុន ការរៀបចំឯកសារស្របច្បាប់ សម្រាប់ដាក់ជូនសវនករពន្ធដារ ។

ប្រឹក្សាយោបល់លើផែនការពន្ធដារ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថី្ម ដើម្បីទទួលបានការលើក ទឹកចិត្ត និងការលើកលែងពន្ធ ។

២-សេវាកម្មគណនេយ្យៈ

ត្រួតពិនិត្យបញ្ជីគណនេយ្យ និង រៀបចំគោលនយោបាយ និង នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

កត់ត្រាបញ្ជី និង រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្របតាមគោល នយោបាយ និង នីតិវិធី ស្តង់ដារ និង លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់ ។

រៀបចំ និងកត់ត្រាសមតុល្យដើមគ្រាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបើកថ្មី និង ក្រុមហ៊ុនដែល មានប្រតិបត្តិការជា ច្រើនឆ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញ ។

កែរលំអរ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយណនេយ្យ និង នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

៣-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការចុះបញ្ជីបើកក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម……។ល។

ប្រឹក្សាយោបល់លើការជ្រើរើសប្រភេទក្រុមហ៊ុន និងការដាក់ដើមទុនចុះបញ្ជី

រៀបចំឯកសារ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ការស្នើសុំលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ វិញ្ញាបនបត្រអាករលើ តម្លៃបន្ថែម និងអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួង ឬស្ថាប័នអាណាព្យាបាល ។

បំពេញបែបទបិទក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគមរោងចក្រ សហគ្រាស... ។

៤-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការជ្រើសរើស ឬអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគណនេយ្យកំព្យូទ័រ

ជ្រើសរើសកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ គ្រប់ប្រភេទឲ្យសមស្របទៅនឹងបរិបទការងារ ទំហំការងារនិង លក្ខខណ្ខត្រូវផ្នែកច្បាប់ ។

វិភាគ និងធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រថ្មី សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ...

៥-សេវាកម្មវបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យ និងពន្ធដារលើការអនុវត្តជាក់ស្តែង

សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យ ដល់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... តាម មុខងារ (ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និង គ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិតបច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត)

សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខៈ 011 777 110 និង 089 888 656។

 

ក្រុមការងារ មន្ទីរធនធានទឹក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តចុះបូមទឹក សង្គ្រោះស្រូវជាង១០០០ហិកតា ជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកមង្គលបូរី

E-mail Print PDF

បន្ទាយមានជ័យ ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានបន្តចុះអន្តរាគមន៍ បូមទឹកសង្គ្រោះស្រូវវស្សា របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងត្រូវការ ទឹកជាចាំបាច់ សរុបចំនួន1.218ហិកតា ក្នុងឃុំចំនួន03 (ឃុំសឿ 150ហិកតា ឃុំរហាត់ទឹក 268ហិកតា ឃុំចំណោម 800ហិកតា) ក្នុងស្រុកមង្គលបូរី។

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ អន្តរាគមន៍ សង្គ្រោះស្រូវវស្សានេះ មន្ទីរបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន 65សេស ចំនួន 02គ្រឿង និងម៉ាស៊ីនស្ថានីយ៍បណ្តែតទឹក ចំនួន 01គ្រឿង៕

មន្រ្តីយោធា ពាក់សក្តិ១ម្នាក់ ជាប់ចោទយកអាវុធ ទៅគំរាមអ្នកដទៃ ក្នុងផ្សារសាមគ្គី

E-mail Print PDF

កំពត ៖ ក្រុមអាជីវករក្នុង ផ្សារសាមគ្គី ទីរួមខេត្តកំពត មានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹក ខណៈមានមន្រ្តីយោធាម្នាក់ យកអាវុធខ្លី ម៉ាកK54 មួយដើម ដកគំរាមអ្នកដទៃ នៅវេលាម៉ោង៧និង៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ចំណុចតូបលក់សាច់ជ្រូក ក្នុងផ្សារខាងលើ នៃភូមិកំពង់បាយខាងត្បូង សង្កាត់ កំពង់បាយ ក្រុងនិងខេត្តកំពត។

មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ បានឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិល ដឹងថា មន្រ្តីយោធា ដែលយកកាំភ្លើងភ្ជង់អ្នកដទៃនោះមាន ឈ្មោះសោម វណ្ណះ ភេទប្រុស អាយុ២៩ឆ្នាំ ជាមន្ត្រីយោធា ពាក់សក្តិ១ ក្នុងអង្គភាព តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកែប មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិព្រៃត្នោត ឃុំកំពង់ក្រែង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្ត កំពត។

តាមក្រុមអាជីវករ  លក់ដូរក្នុងផ្សារ ឲ្យដឹងថា មូលហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីយោធារូបនេះ យកអាវុធចូលទៅក្នុងផ្សារ ធ្វើសកម្មភាព គំរាមទៅលើអ្នកដទៃនោះ ដោយសារប្រពន្ធ របស់មន្ត្រីយោធាដែលជាជនសង្ស័យរូបនេះ មានការឈ្លោះប្រកែក ពាក្យសំដី គ្នាជាមួយអាជីវករលក់ដូរដូចគ្នា ក្នុងផ្សារខាងលើ ហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធ ក៏បានតេទូរស័ព្ទហៅប្តីមកជួយអន្តរាគមន៍ ស្រាប់តែប្តី ជាជនល្មើស មកដល់មិន បានសួរនាំរកមូល ហេតុ អ្វីទាំងអស់ ក្រៅពីយកអាវុធខ្លីរបស់ខ្លួននោះ បោកទៅលើ តុលក់សាច់ជ្រូក គំរាមអ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះ។

តាមអ្នករត់តាក់ស៊ីក្នុងខេត្តកំពត ឲ្យដឹងថា ឈ្មោះ សោម វណ្ណះរូបនេះ ជាង១០ឆ្នាំ មកហើយ មានមុខ របរជាអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ី ដូចពួកគេដែរ តែមិនដឹងពេលនេះគេជាមន្ត្រីយោធាពាក់សក្តិ១ នៅខេត្តកែប សោះឡើយ។

ក្រោយពីជនសង្ស័យ ប្រើអាវុធគំរាមអ្នកដទៃ ក្នុងផ្សាររួចហើយ កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ មកដល់ធ្វើការ ឃាត់ខ្លួន បញ្ជូនទៅសាកសួរនៅឯទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តភ្លាម ដើម្បីចាត់ការតាម ផ្លូវច្បាប់ ។ ក្នុងខណៈនោះ ក្រុមអាជីវករយ៉ាងច្រើនកុះករ ក៏បបួលគ្នាទៅតាមមើលដល់កន្លែងអ ហខេត្តផងដែរ ខ្លាចក្រែង មានការសម្រួល និងដោះលែងដោយប្រការណាមួយនោះ៕

E&O បើកលក់ ខុនដូរបស់ខ្លួន ខណៈទីផ្សារ អចលនទ្រព្យកម្ពុជា កើនឡើង

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ស្របពេលដែល ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ នៅប្រទេសកម្ពុជា កំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើង Eastern & Oriental Berhad ហៅកាត់ E&O ដែលជាក្រុមហ៊ុន អចនលទ្រព្យ របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានចាប់ផ្តើមបើកលក់ ដល់វិនិយោគិនកម្ពុជា នូវអគារខុនដូ ក្នុងគម្រោងចុងក្រោយរបស់ខ្លួន គឺ «18 East គម្រោង Andaman» ដែលសាងសង់ឡើងនៅ កោះ Penang ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

ការលក់ អគារខុនដូ លក្ខណៈលំហែកាយ និងកម្សាន្ត នៅក្នុងកម្រោងខាងលើនេះ នឹងបើកដំណើរការ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ និងទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ជាមួយនឹងតម្លៃ ដែលក្រុមហ៊ុន E&O សម្រេចលក់ គឺ ៣០០០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ។ ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃលក់ខាងលើ វិនិយោគិនកម្ពុជា ឬអតិថិជនកម្ពុជា ទិញខុនដូរ ដែលមានបន្ទប់គេង ដល់ទៅបីបន្ទប់នោះ ក្រុមហ៊ុន នឹងផ្តល់ឆ្នោតបញ្ចុះ តម្លៃពិសេស ហើយអតិថិជន ក៏អាចទទួលបាន កម្ចីពីធនាគាររបស់ម៉ាឡេស៊ី ក្នុងការទិញខុនដូរ ពី៤០ ភាគរយ ដល់៥០ភាគរយ នៃតម្លៃខុនដូរសរុប ក្នុងអត្រាការប្រាក់ ៤,៥ភាគរយ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

18 East គម្រោង Andaman ជាគម្រោងមួយ ស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងធំឈ្មោះ Seri Tonjung Penang ដែលមានទំហំ ១០០ ហិចតា និងអគារខុនដូរ សរុបចំនួន ២១០ ដោយលក់អស់ ៣០ភាគរយហើយ នៅសឹង្ហបុរី ថៃ ហុងកុង តៃវ៉ាន់ និងឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុនអចលនាទ្រព្យនេះ នឹងលក់អគារ ខុនដូរ ដល់វិនិយោគិនកម្ពុជា ចំនួន ៣០ផងដែរ។

លោកស្រី Christina Lau ប្រធានផ្នែកលក់ និងទីផ្សារសម្រាប់កោះ Penang នៃក្រុមហ៊ុន E&O បាន បញ្ជាក់មូលហេតុ ដែលក្រុមហ៊ុនហ៊ានយក គម្រោងខុនដូរនេះ មកលក់នៅកម្ពុជា ដោយផ្អែកលើក ហេតុផលបីចម្បងគឺ ទី១ ចម្ងាយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស ពីកម្ពុជា ទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ី ត្រឹមតែ ៣ម៉ោង ពោលគឺជិតគ្នាខ្លាំង ទី២ Penang ជាកោះដ៏មានសក្តានុពល និងទាក់ទាញទេសចរខ្លាំងបំផុត ដូច ហុងកុងដែរ និងចុងក្រោយ មានអតិថិជនបរទេសជាង ២០សញ្ជាតិហើយ បានទិញខុនដូរ ដែលក្រុម ហ៊ុនបានដាក់លក់។

ជាមួយគ្នានោះដែរ លោកស្រី បានរំពឹងថា នឹងមានវិនិយោគិនកម្ពុជា និងអតិថិជនកម្ពុជា ទិញខុនដូរ របស់ E&Oដែរ ដោយសារតែ មានជនជាតិថៃ និងជនជាតិវៀតណាម បានទិញខុនដូរទាំងនោះរួចហើយ ដូច្នេះអាចនឹង មានជនជាតិខ្មែរ ទៅទិញខុនដូរ របស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រី។ ម្យ៉ាងទៀត លោកបន្ថែមថា តម្លៃអចនលវត្ថុនៅកម្ពុជា មានតម្លៃប្រហែល នឹងអចលនវត្ថុ នៅក្នុងប្រទេស ម៉ាឡេស៊ីផងដែរ។

សូមបញ្ជាក់ដែរថា គម្រោង Seri Tonjung Penang ដែលមានតម្លៃសរុប ១៨០លានដុល្លារអាមេរិក នឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ ទាំងស្រុង នៅឆ្នាំ២០១៦ ខណៈពេលបច្ចុប្បន្ន គម្រោងនេះ បានរួចរាល់ ជាង ៨០ភាគរយហើយ។ ជាងនេះទៅទៀត អតិថិជន ដែលបានទិញខុនដូរ នៅ Penang នឹងទទួលបាន ប្លង់រឹង ផ្តាច់មុខរហូតតែម្តង បើសិនតម្លៃខុនដូរនោះ លើសពី ១លានរីងហ្គីត៕

លោក ហូរ វ៉ាន់ ស្នើឱ្យ​ អភិ​បាល​រាជ​ធា​នី ពិ​និត្យ​លើ​បណ្ដឹង​ អា​ជីវ​ករ ​ផ្សារ​អូរ​ឫស្សី

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ លោក ហូរ វ៉ាន់ ប្រធានគណៈកម្មការទី១០ (គណៈកម្មការអង្កេត បោសសំអាត និងប្រឆាំអំពើពុករលួយ) នៃរដ្ឋសភាជាតិ បានផ្ញើរលិខិតមួយច្បាប់ តាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ ដើម្បីឱ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវ លើករណីបណ្ដឹងរបស់អាជីវករផ្សារអូរឫស្សី ដែលបានប្ដឹងប្រធានគណៈកម្មការផ្សារអាណត្តិចាស់ និងថ្មីថាបានពុះចែកវេរ៉ង់ដាជាន់ទី១ ផ្នែកខាងកើតយកលក់។

ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលបានចុះថ្ងៃទី២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥របស់លោក ហូរ វ៉ាន់ ដែលមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិលទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ឱ្យដឹងថា “គណៈកម្មការអង្កេត បោសសំអាត និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទទួល និងពិនិត្យលើបណ្ដឹង របស់តំណាងក្រុមអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារអូរឫស្សី ជាន់ទី១ ប្ដឹងប្រធានគណៈកម្មការផ្សារអាណត្តិចាស់ និងថ្មីពុះចែកវេរ៉ង់ដា ជាន់ទី១ ផ្នែកខាងកើត យកលក់ និងអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដូរអាណាធិបតេយ្យ គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ដោយមិនគិតគួរពីសុខភាពអាជីវករក្នុងផ្សារ”។
ជាការឆ្លើយតបមកវិញ លោក ឡុង ឌីម៉ង់ អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញ បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិល តាមទូរស័ព្ទថា ខាងសាលាក្រុងនៅមិនទាន់ បានទទួលបណ្ដឹងនៅឡើយទេ បើខាងសាលាលក្រុងបានទទួល នឹងចាត់វិធានការចុះត្រួតពិនិត្យ ជូនដោយផ្ទាល់។

លោក បានបញ្ជាក់ថា “ អត់! (ខ្ញុំ) អត់ទាន់បានទទួល(លិខិត)ទេ និយាយឲ្យត្រូវ យើងខ្ញុំរង់ចាំ ឲ្យតែបានយកមក យើងខ្ញុំ នឹងស្រាវជ្រាវឯកសារជូន”។

លោកបានបន្ថែមថា សព្វដងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយអាជីវករក្នុងផ្សារ ពួកអាជីវករតែងតែប្ដឹងមកសាលារាជធានីដោយផ្ទាល់ ខាងសាលារាជធានី បានដោះស្រាយជូនជានិច្ច ទើបតែលើកនេះទេដែលពួកអាជីវករប្ដឹងទៅគណៈកម្មាការនៃរដ្ឋសភា៕

AIP និងក្រុមហ៊ុន ឈេហ្វរ៉ុន បន្តគូសគំនូរ អប់រំអំពីសុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍នៅលើ ជញ្ជាំងសាលា

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង ពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ និងបង្កើតឲ្យមានជារូបភាពលក្ខណៈ វិជ្ជមានអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ក្នុងការរំលឹកដល់សិស្សានុសិស្ស ក្រុមហ៊ុនឈេហ្វរ៉ុន និងអង្គការមូល និធិបង្ការរបួសអាស៊ី បានគូសគំនូរអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ នៅលើជញ្ជាំងសាលារៀនចំនួនពីរ ក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ។ ពិធីប្រកាសផ្តើមបានប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធី។

ក្រុមហ៊ុន ឈេហ្វរ៉ុន បានឧបត្ថម្ភគាំទ្រទៅលើការលាបរបង និងជញ្ជាំងសាលា រួមជាមួយ និងការគូស គំនូរនៅសាលាបឋមសិក្សាភូមិ៧ និងសាលាបឋមសិក្សាវឌ្ឍនវិជ្ជា។ ផ្ទាំងគំនូរអប់រំដែលគូសនៅលើ ជញ្ជាំងសាលា និងរបងសាលារៀននីមួយៗ មានចំនួនជាង៦ផ្ទាំងនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ដូចជាការពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវ និងសារអប់រំសំខាន់ៗសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកថ្មើរជើង។ រូបភាពទាំងនេះក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះ សុវត្ថិភាពកូនៗរបស់គាត់បន្ថែមទៀតនៅពេលធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវ ពេលទៅ និងមកពីសាលារៀន ហើយជាពិសេសគឺគំនូរពីការលើកទឹកចិត្ត ដល់ការពាក់មួកសុវត្ថិភាព ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏បានគូសនៅ លើជញ្ជាំងសាលារៀនដែរ។

ការគូសផ្ទាំងគំនូរនៅលើជញ្ជាំង និងការលាបរបងសាលាគឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គពិធីនៅថ្ងៃនេះ។ ក្រោម ការអនុវត្តគម្រោងកាលពីពេលមុន ក្រុមហ៊ុនឈេហ្វរ៉ុន បានផ្តល់អំណោយមួកសុវត្ថិភាព១,៥០០មួក ដល់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៅវិទ្យាល័យចំនួន៣កាលពីឆ្នាំសិក្សា ២០១២-២០១៣ និងមួកសុវត្ថិភាពចំនួន៩០០មួក ដល់វិទ្យាល័យចំនួន២ផ្សេងទៀតកាលពីឆ្នាំសិក្សា២០១៣-២០១៤ រួមជាមួយនឹងសកម្មភាពអប់រំអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។

លោក Hwang Chung Wo Daniel,Manager Cambodia Productsនៃក្រុមហ៊ុនឈេហ្វរ៉ុន(ខេមបូឌា) លីមីធីតបានមានប្រសាសន៍ថា “ការរឹតបន្តឹងស្តីពីឥរិយាបថត្រឹមត្រូវនៃសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ គឺមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងការអប់រំ”។ លោកបានបន្ថែមទៀតថា “យើងចង់ឲ្យមានភាពប្រាកដថាសិស្សានុសិស្សបានចងចាំនូវសារៈសំខាន់ នៃជំនាញសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។ ហើយគំនូរអប់រំដ៏ល្អនៅលើជញ្ជាំងទាំងអស់នេះ នឹងដើរតួនាទីមួយក្នុងការដាល់តឿន និងលើកទឹកចិត្ត ដល់សិស្សានុសិស្ស”។

លោកស្រី ឯក វណ្ណតារ៉ា នាយិកាសាលាបឋមសិក្សាវឌ្ឍនវិជ្ជា បានមានប្រសាសន៍ថា “ផ្ទាំងគំនូរនៅលើ ជញ្ជាំងទាំងនេះ បង្ហាញពីភាពរីករាយក្នុងការបង្កប់អត្ថន័យអប់រំជាច្រើន ហើយសិស្សានុសិស្ស របស់ យើងស្រលាញ់ចូលចិត្តរូបភាពទាំងនេះណាស់! យើងមានក្តីរំភើបរីករាយណាស់ ដែលបានឃើញ នូវរូបភាពអប់រំដ៏ល្អដែលរំលឹកពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ដល់កុមារនៅជុំវិញសាលារៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ រូបភាពអប់រំនៅលើជញ្ជាំងទាំងនេះ មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ ក្នុងការរំលឹកដល់សិស្សានុសិស្សរបស់ យើង”។

លោក គឹម បញ្ញា នាយកអង្គការ មូលនិធិបង្ការរបួស អាស៊ី ប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា “ផ្ទាំង គំនូរអប់រំនៅលើជញ្ជាំងទាំងនេះ គឺជាវិធីសាស្រ្តអប់រំមួយដែលបង្កប់នូវភាព សប្បាយរីករាយផង និង ចែករំលែកនូវសារអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដើម្បីសង្រ្គោះជីវិតកុមារ។ យើងខ្ញុំសូមសំដែងនូវអំណរគុណដល់ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ឈេហ្វរ៉ុន ក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាព កុមារនៅលើដងផ្លូវពេលធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀន”៕

លោក ហាក់ សុខមករា បន្តនាំយកថវិកា របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ទៅប្រគល់ជូនគ្រូបង្រៀនវគ្គបំប៉ន ដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៅស្រុកពញាក្រែក

E-mail Print PDF

ត្បូងឃ្មុំ ៖ លោក ហាក់ សុខមករា អភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានដឹកនាំក្រុមសហភាព សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និងប្រធានមន្ទីរអប់រំ ចុះទៅសំណេះសំណាល ជាមួយសិស្សថ្នាក់ទី១២ ទាំង៣វិទ្យាល័យ នៅស្រុកពញាក្រែក និងនាំយកថវិការបស់លោក វង សូត ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយ ស្រុកពញាក្រែក និងលោក នូ ស៊ីថា ចំនួន៧២០០០០០រៀល ប្រគល់ជូនគ្រូបង្រៀន ដែលបានចំណាយពេល មកបង្ហាត់បង្រៀន កូនសិស្សទាំង៣វិទ្យាល័យ ដែលជាវគ្គបំប៉ន មុនពេលចូលរួម ប្រឡង បាក់ឌុប នាថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា នេះ។

នៅក្នុងពិធីប្រគល់ថវិកាខាងលើនេះ ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមផ្តល់កិត្តិយសផងដែរ ពីលោក ហ៊ុយ ហានសុង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងលោក សំហេង បុរស អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច។

សិស្សទាំង៣វិទ្យាល័យ នៅស្រុកពញាក្រែក រួមមាន វិទ្យាល័យ ជា ស៊ីមកណ្តោលជ្រុំ, វិទ្យាល័យ សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន អន្លង់ជ្រៃ និង វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ពញាក្រែក ។

លោក ហាក់ សុខមករា អភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានថ្លែងអោយដឹងថា សិស្សថ្នាក់ទី១២ នៅតាមវិទ្យាល័យ ទាំងអស់ របស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានទទួលវគ្គបំប៉ន ចំណេះដឹង និងរៀនសូត្រលើមុខវិជ្ជាចំនួន៤ រួមមាន គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវ:វិទ្យា ដោយឥតគិតថ្លៃ មុនពេលដែលពួកគេ ចូលរួម ប្រឡងបាក់ឌុប នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ខាងមុខនេះ តាមរយ:ការជួយឧបត្ថម្ភ ពីក្រុមការងារ ចុះជួយតាមស្រុកនីមួយៗ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត និងក្រុមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដែលមានលោក ហ៊ុន ម៉ានី ជាប្រធាន។ 

លោក ហាក់ សុខមករា បានថ្លែងថា នេះជាការលើកទឹកចិត្ត របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ជូនដល់សិស្ស ទាំងអស់ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ សម្រាប់ការប្រឡង បាក់ឌុបនាពេលខាងមុខនេះ៕

ឧកញ៉ា ទ្រីភាព បោះទុន ខ្ទង់រយលានដុល្លារ ប្រែក្លាយតំបន់ភ្នំ ទល់ដែនថៃ ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច

E-mail Print PDF

អានសេះ, ព្រះវិហារ៖ អានសេះ ជាច្រកព្រំដែន នៃប្រទេសកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ជាប់នឹង ច្រកអានម៉ា ខេត្តអ៊ូប៊ុន ប្រទេសថៃ។ ច្រកព្រំដែនមួយនេះ ស្ថិតលើខ្នងភ្នំដងរែក កម្ពស់ប្រមាណជា ៣០០ម៉ែត្រ កម្រមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើង ទៅលេងកម្សាន្តណាស់ ក្រៅតែពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះ និងប្រជាពលរដ្ឋថៃឆ្លងមកទិញទំនិញបន្តិចបន្តួច នៅក្នុងផ្សារជាប់ព្រំដែន ដោយសារច្រកនេះ ស្ថិតលើកំពូលភ្នំមានកម្ពស់ខ្ពស់ ផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរ ហើយប្រឈម គ្រោះថ្នាក់បំផុត។

ដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ភ្នំដងរែកជាប់ព្រំដែនថៃ ឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច និងស្របពេលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ថៃ ពិភាក្សាបើកច្រកអានសេះ ជាច្រកអន្តរជាតិផងនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏បានផ្តល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនឧកញ៉ា ទ្រី ភាព ធ្វើការវិនិយោគតំបន់នេះក្នុងឆ្នាំ២០១២។

ក្រោមគម្រោងទន់វិនិយោគមិនតិចជាង ១០០លានដុល្លារ ឧកញ៉ា ទ្រីភាព បានដាក់ចេញផែនការវិនិយោគនូវប្រ ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ទឹក ភ្លើង សណ្ឋាគារ និង កាស៊ីណូ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ផ្សារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ លក់ដូរទំនិញ ផ្ទះលំហែកាយ ឃ្លាំងស្តុកទំនិញ ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ និងកន្លែងប្រដាល់ជាដើម។ នេះបើយោងតាម ការបញ្ជាក់របស់តំណាងក្រុមហ៊ុន។

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនឧកញ៉ា ទ្រីភាព បានចំណាយប្រមាណ ២០លានដុល្លារហើយ ដើម្បីសាងសង់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធនានា ដូចជាផ្លូវបេតុងមួយខ្សែប្រវែង ១,២គីឡូម៉ែត្រ ទទឹង ១៨ម៉ែត្រ ចាប់ពីចង្កេះ រហូតដល់កំពូលភ្នំ ដែល ជួយឲ្យការធ្វើដំណើរងាយស្រួល មិនពិបាក និងភ័យខ្លាចជួបគ្រោះភ័យដូចមុនទៀតឡើយ។ ក្រៅពីការសាងសង់ ផ្លូវបេតុងឡើងទៅកាន់កំពូលភ្នំ ក៏ដូច ជាច្រកព្រំដែនហើយនោះ អគារសណ្ឋា និងកាស៊ីណូ ដែលមានកម្ពស់ ៣ ជាន់ ក៏ត្រូវបានសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណ ៦០-៧០ភាគរយ ហើយផងដែរ។

ក្រៅពីសំណង់ផ្លូវបេតុង សណ្ឋាគារ នៅលើចង្កេះភ្នំ ដែលមិនមែនជាទីគាប់នេត្រា របស់មនុស្សផងទាំងពួងនាពេល កន្លងមកនោះ នៅពេលនេះ គេក៏បានឃើញមានអគារសម្រាប់បម្រើការងាររដ្ឋបាល របស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្សេង ទៀត ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ហើយផងដែរ។ គេក៏បានឃើញផងដែរ នូវសកម្មភាពក្រុមកម្មករកំពុងសាងសង់ រូបសំណាកលោកយាយម៉ៅ រូបសំណាកព្រះរីករាយ ឬហៅព្រះកំប៉ោង ជាពិសេសទៀតនោះ គឺក្រុមជាងចម្លាក់ ដ៏ ចំណាន ក៏កំពុងតែឆ្លាក់ថ្មភក់ទម្ងន់ប្រមាណ ១០តោន ធ្វើជារូបសំណាកព្រះអង្គគោកធ្លក ដែលមានកម្ពស់ ៣ម៉ែត្រ និងព្រះភ្នែន ១ម៉ែត្រ។

នៅឯចង្កេះភ្នំមួយដំណាក់ទៀត គេបានឃើញក្រុមជាងសំណង់មួយក្រុមទៀត កំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងចាក់គ្រឹះអ គារ។ តាមអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍នាច្រកព្រំដែនអានសេះ របស់ក្រុមហ៊ុនឧកញ៉ា ទ្រីភាព បានឲ្យដឹងថា កន្លែងនេះ គេសាងសង់ជាកន្លែងសម្រាប់ប្រដាល់។

បើតាមតំណាងក្រុមហ៊ុន នៅជើងភ្នំ ក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើតជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសលើផ្ទៃដីប្រមាណ ៥០០ហិកតា ខណៈនៅចង្កេះភ្នំទីតាំង ដែលសាងសង់សណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូ មានផ្ទៃដីប្រមាណ ៥៦ហិកតា។ សណ្ឋាគារ និង ការស៊ីណូនេះ ក្រុមហ៊ុនក៏នឹងធ្វើឲ្យមានប្រណីតភាពល្អស្រស់ និង បំពាក់ដោយគ្រឿងសង្ហារឹម ដែលធ្វើពីឈើប្រ ណីតៗ មិនខុសពីសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូនៅព្រំដែនអូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរីប៉ុន្មាននោះឡើយ។ សណ្ឋាគារនេះ ក៏នឹងមានកន្លែងម៉ាស្សា ស្ទីម សូណា ហាត់ប្រាណ កន្លែងហែលទឹកកម្សាន្តផងដែរ។

សម្រាប់នៅបរិវេណជុំវិញសណ្ឋាគារ គេគ្រោងធ្វើជាសួនច្បារ និងកន្លែងអង្គុយលេងលំហែងកាយជាច្រើនផ្សេង ទៀត។

សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់បានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែក និងធ្វើដំណើរឡើងភ្នំដងរែក ឆ្ពោះទៅកាន់ច្រកអានសេះ គ្រាមិន ទាន់បានអភិវឌ្ឍន៍ គេពិតជាស្ញប់ស្ញែង និងនឹកស្មានមិនដល់ថា ចំណោទភ្នំដ៏ខ្ពស់ឡើងទៅកាន់ព្រំដែនរបស់ខ្មែរ សូម្បីតែធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើង និងម៉ូតូ ក៏ពិបាកផងនោះ អាចប្រែក្លាយជាកន្លែងតម្កល់សំណង់អគារធំស្កឹមស្កៃ បែបនេះបានឡើយ។

មិនខុសពីការគិតនោះឡើយ តំណាងក្រុមហ៊ុន បានបញ្ជាក់ថា ការអភិវឌ្ឍន៍នៅចង្កេះភ្នំដងរែកនេះ ត្រូវជួបផលលំ បាកយ៉ាងខ្លាំង ដោយបានលើកឡើងថា បើមិនមានការអត់ធ្មត់ និង អំណត់ព្យាយាមទេ មិនប្រាកដថា «មានលុយ អាចអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នេះបានឡើយ!»។

តំណាងក្រុមហ៊ុន បានឲ្យថា មុននឹងសម្រេចបានផ្លូវបេតុង និងសំណង់អគារនេះ ក្រុមហ៊ុនបានប្រើអេស្កាវ៉ាទ័រ និង ប្រើគ្រាប់រំសេវ ដើម្បីបំបែកថ្មភ្នំកាយទម្លាក់មកជម្រាលភ្នំម្តងបន្តិចៗ ហើយកិនបង្ហាប់ពីលើមួយជំហានម្តងៗពោល ផ្ទៃដីរាបស្មើសាងសង់អគារ ក៏ដូចសាងសង់ផ្លូវ រាប់សិបហិកតានោះ គឺបានមកពីការកាយពង្រាបដី និង ថ្មភ្នំទាំង អស់។

ក្រុមហ៊ុនឧកញ៉ា ទ្រីភាព បានបង្ហាញគម្រោង និងការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួនថា នឹងអភិវឌ្ឍតំបន់ភ្នំ ដែលជាទីស្ងាត់ជ្រងុំនេះ ឲ្យក្លាយជាតំបន់ទេសចរ កន្លែងសម្រាកលំហែកាយ និងជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ដ៏ទាក់ទាញមួយ នៅខេត្តភាគពាយ័ព្យ ប្រទេសកម្ពុជា ជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃមួយនេះ។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរ ច្រកព្រំដែនអានសេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បានព្រមព្រៀងគ្នាសម្រេច បង្កើតជាច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ២០១២ ហើយក្រុមការងារប្រទេសទាំងពីក៏បានជួបពិភាក្សាគ្នាជាច្រើន ដងរួចមកហើយដែរ ទៅលើបញ្ហានេះ។ រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មន្រ្តីនៃប្រទេសទាំងពីរ ក៏កំពុងពិភាក្សា ពីការសាងសង់ អគារ និងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ដើម្បីមន្រ្តីបម្រើការងារ។

រីឯផ្លូវប្រវែងប្រមាណ ១៧គីឡូម៉ែត្រ ពីទីរួមស្រុក ជាំក្សាន្ត ទៅកាន់ជើងភ្នំដងរែក ដែលសាងសង់ដោយកងវិស្វកម្ម ក្រសួងការពារជាតិ ត្រូវបានគេចាក់គ្រោះក្រហម ហើយគ្រោងទៅចាក់កៅស៊ូក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរ ជួយឲ្យ ការធ្វើដំណើរងាយស្រួលមិនមានផលលំបាកនោះទេ។ ក្នុងនោះកំណាត់ផ្លូវចាប់ពីចង្កេះភ្នំ បន្តពីកន្លែងអភិវឌ្ឍន៍ របស់ក្រុមហ៊ុនទ្រីភាព ចុះមកកាន់ជើងភ្នំ ក៏ជាបន្ទុករបស់កងវិស្វកម្ម សាងសង់ផងដែរ។

នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា លោក ហោ ណាំហុង ទៅកាន់ ប្រទេសថៃនាថ្ងៃទី១០ ដល់១២ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ ក៏នឹងលើកឡើងពីការបើកច្រកអន្តរជាតិអានសេះ ក្នុងខេត្ត ព្រះវិហារ របស់ខ្មែរ ឬហៅច្រកអានម៉ា ស្ថិតក្នុងខេត្តអ៊ូប៊ុន ប្រទេសថៃ ជាមួយនឹងភាគីថៃផងដែរ។

ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់តំបន់ភ្នំដងរែក ឆ្ពោះទៅកាន់ច្រកអានសេះប្រកបដោយភាពលំបាកវេទនា កាលពីអតីតកាល បានសម្តែងការសាទរ និងស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាចក្ខុ វិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងការប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែន ដាច់ស្រយាលទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។

ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត ក៏ដូចជាក្រុមអាជីវករ ដែលលក់ដូរមិនសូវដាច់នាពេលសព្វថ្ងៃនេះ បាន សម្តែងក្តីរំពឹងទុកថា តំបន់ច្រកអានសេះ នឹងក្លាយជាតំបន់ដ៏អ៊ូអរមួយនៅក្រោយពេលក្លាយជាច្រកអន្តរជាតិ ជាពិ សេសនៅពេលដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ។ ភាពអ៊ូអរនៅតំបន់ព្រំដែនមួយនេះ វាក៏នឹងជួយប្រែក្លាយជីវភាពរបស់ពួកគេ ដែលមិនសូវជាធូរធារនាពេលបច្ចុប្បន្ន ឲ្យបានល្អប្រសើរផងដែរនាពេល អនាគត។

ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជាយដែនរបស់កម្ពុជាមួយនេះ ក៏បានទទូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលសម្បូរប្រាក់ កាកដើរលេងលំហែកាយនៅក្រៅប្រទេស ជាពិសេសប្រទេសល្បីៗ គួរតែបង្វែរការកម្សាន្តទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រ យាលមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូចជាតំបន់ភ្នំដងរែក ច្រកអានសេះជាដើម ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជា ពលរដ្ឋតាមទល់ដែន តាមរយៈលំហូប្រាក់កាកអំឡុងពេលដើរកម្សាន្តនេះ។

ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅបានលើកឡើងទៀតថា ការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា ក៏ជាការបង្ហាញពីមនសិកា ស្នេហាស្រឡាញ់ទឹកដីផងដែរ ត្បិតការស្រឡាញ់ និងស្នេហាជាតិ ស្នេហាទឹកដី មិនចាំបាច់ទាល់តែបញ្ចេញសំ ឡេងឲ្យគេឮនោះទេ តាមរយៈកាយវិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ព្រំដែន កាយវិការ នៃការទៅកម្សាន្តតំបន់ព្រំដែន ក៏ដូច ជាការតស៊ូរស់នៅជាមួយភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបន្ទាត់ព្រំដែន គឺសុទ្ធតែស្តែងឲ្យឃើញថា ជាការស្រ ឡាញ់ និងស្នេហាទឹកដីខ្លាំងក្លាបំផុត។ ប្រហែលជាគ្មានជនបរទេសណា អាចលួចទឹកដីកម្ពុជាបានទេ ប្រសិនបើ តំបន់នោះ មានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅកកកុញ និងអ៊ូអរនោះ៕

អេជអា ខេមបូឌា សហការជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យ ធនធានមនុស្ស​ “ការបំពេញ បែបបទគយ លើទំនិញ នាំចេញនាំចូល”

E-mail Print PDF

១. ឈ្មោះមុខវិជ្ជាៈ Customs Clearance in Cambodia (CCC)

២. រយៈពេលសិក្សាៈ៣២ ម៉

៣. សេចក្តីផ្តើម

វគ្គនេះស្តីអំពី៖

- រៀបចំ ឯកសារ (នាំចេញ-នាំចូល) ដើម្បីដាក់ជូនទៅការិយាល័យគយ

- រៀបចំ លិខិត(Authorization Letters) ដាក់ជូនទៅមន្ត្រីគយថ្នាក់ជាតិ(ភ្នំពេញ)

- រៀបចំ ទម្រង់បែបបទពាក្យសុំ ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិ នាំចូល ឬការព្រមព្រៀងតម្លៃជើងសារ (Price Approval)

- ការយល់ដឹងអំពី ដំណើរការការងារគយនៅច្រកកំពង់ផែនិង ជំហាននៃការតាមដានការអនុម័តរបស់គយថ្នាក់ជាតិ (ភ្នំពេញ)

- រៀបចំ លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យការិយាល័យ សាខាគយ នៅច្រកកំពង់ផែ ច្រកអាកាស ឬច្រកផ្សេងៗទៀត

- ការយល់ដឹងអំពី ការបំពេញបែបបទគយ នៅច្រកកំពង់ផែ ច្រកអាកាសនិង ច្រកផ្សេងៗទៀត

- ការយល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគណនាពន្ធ និងលើអត្រាពន្ធនាំចូល

- ការយល់ដឹងអំពី ការដោះស្រាយជាមួយ មន្រ្តី ដែលពាក់ព័ន្ធ (កាំកុងត្រូល នគរបាលសេដ្ឋកិច្ចនិង អាជ្ញាធរកំពង់ផែ)

- រៀបចំ ឯកសារអមជាមួយទំនិញនិងរក្សាទុកសម្រាប់ អ្នកនាំចេញ ឬនាំចូល

- Prepare the import-export documents to submit to customs

- Prepare the Authorization letter submit to Customs head quarter (Phnom Penh)

- Prepare the application form to apply the customs import permission or price approval

- Awareness on Customs process and steps to follow up the customs approval (Phnom Penh)

- Prepare the authorization letter to Customs branch office at port, airport or other entry check point

- Awareness on Customs clearance at port, airport and other entry check point

- Awareness on Customs import tax calculation base on import tariff rate

- Awareness on dealing with the relevant officers (Camcontrol, police economic and port authorities)

- Prepare the document to accompany with the goods and keep for importer or exporter

៥. ប្រភពឯកសារ៖

-Customs General Department.

-http://www.mef.gov.kh/laws-and-regulation.

៦. ម៉ោង/ពេលចូលសិក្សានិងតម្លៃ៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍

ពេលវេលា៖០១:៣០ - ០៥:៣0 រសៀល (សៅរ៍)

០៨:០០ - ១២:00 ព្រឹក (អាទិត្យ)

ថ្ងៃផុតកំណត់   ៖          ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥

តម្លៃសិក្សា        ៖

-180.00 ដុល្លារ

-បង់ត្រឹមតែ $150.00 សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ មុនថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

-សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ជាក្រុម៥នាក់ នឹងទទួលបានការចុះឈ្មោះ ដោយឥតគិតថ្លៃមួយនាក់

-សម្រាប់សិក្ខាកាមធ្លាប់បានសិក្សាវគ្គជំនាញពីមុនមកបញ្ចុះតម្លៃ២៥%

អាស័យដ្ឋានៈ អគារ លេខ៥C ជាប់ខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី ផ្លូវលេខ២៨៤កែងផ្លូវលេខ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

 Tel:     +855(0) 93 888 772 or 092 777 525 

E-mail: men.tum@hrcambodia.com   Website: www.hrcambodia.com

រថយន្ដពីរគ្រឿង បុកបង្គោលភ្លើង ដោយសារអ្នក បើកស្រវឹងស្រា

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បើក រថយន្ដទៅបុក បង្គោលភ្លើង ព្រោះតែអ្នក បើក រថយន្ដមានអាការៈស្រវឹងខ្លាំង កាល ពីយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ដែលករណីទី១ បានកើតឡើងនៅ ខាងមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃ សង្កាត់ទឹកល្អក់ ទី២ ខណ្ឌទួលគោក និងមួយករណីទៀត បានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធ រុស្សី ទល់មុខទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី សង្កាត់ ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ច បានបញ្ជាក់ថា កាលពីវេលាម៉ោង១និង៣០ នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ថិតនៅតាមផ្លូវលេខ ១៥០កែងផ្លូវលេខ២៦៥ ក្រោយមន្ទីរពេទ្យ លោកសង្ឃ សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី២ ខណ្ឌទួល គោក មានបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ បានបើក រថយន្ដម៉ាកលុច្សស៊ីស Rx330 ពណ៌ទឹក ប្រាក់ ពាក់ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2Y-6550 ក្នុង ស្ថានភាពស្រវឹង បានជ្រុលទៅបុក បង្គោល ភ្លើងបណ្ដាលឱ្យអ្នកបើករថយន្ដរងរបួស ត្រង់ក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយឡែក រថយន្ដ វិញខូចខាតផ្នែកខាងមុខនិងដាច់កាឡេផង ដែរ ។

សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថា មុនពេលកើត ហេតុគេបានឃើញរថយន្ដធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ លេខ២៧១ បន្ទាប់ មកក៏បត់តាមផ្លូវលេខ ១៥០ លុះពេលធ្វើដំណើរដល់កែងផ្លូវលេខ ២៦៥បានបន្ថែមល្បឿនបត់ឆ្វេង ក៏ជ្រុលទៅ បុកបង្គោលភ្លើងបណ្ដាលឱ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដង ។

ដោយឡែកនៅវេលាម៉ោង១និង៥០នាទី ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី ទល់ មុខទីស្ដីការ គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី ក្នុងសង្កាត់ស្រះ ចក ខណ្ឌដូនពេញ មានរថយន្ដមួយគ្រឿង ម៉ាកវ៉េវហ្វ័រទឹកប្រាក់ ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AA-4018 ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹង ធ្វើដំណើរ ក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិច ក៏ជ្រុលទៅបង្គោល ភ្លើងបណ្ដាលឱ្យដាច់ធ្លាក់អំពូលធំនិងធ្វើរថយន្ដរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ។ ដោយឡែកអ្នកបើករថយន្ដវិញ ត្រូវបានមិត្ដ ភក្ដិរបស់ខ្លួនរំដោះចេញពីកន្លែងកើតហេតុ បាត់ទៅ ដោយឡែករថយន្ដត្រូវបានសមត្ថ កិច្ចស្ទូចយកទៅរក្សាទុក រង់ចាំការដោះ ស្រាយបន្ដទៀត ៕

ចិញ្ចើមផ្លូវ ៣១០ កែងនិង ១៩៩ ក្នុងសង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃទី២ ត្រូវគេរំលោភ ប្រុងធ្វើរបង បិទយកធ្វើកម្មសិទ្ធិ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញៈ ចិញ្ចើមផ្លូវ មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិឯកជន របស់អ្នកណាម្នាក់ ហើយក៏គ្មានអ្នកណា អាចរំលោភបំពានបានដែរ តែមានផ្ទះលែ្វងមួយកន្លែង ម្តុំផ្សារអូឡាំពិក នៅតាមបណ្តោយផ្លូវ៣១០កែង និង១៩៩ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២ ខណ្ឌចំការមន កំពុងសាងសង់សំណង់រឹងមាំ បិទផ្លូវថ្មើរជើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយមិនខ្លាចញញើតនិងវិធានការ របស់អាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមននោះឡើយ ប្រហែលជាមានខ្នងក្រាស់ និងអាងទឹកប្រាក់ ទើបហ៊ានរំលោភបំពាន យកសម្បត្តិរដ្ឋមកធ្វើជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួន ។

ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្លាប់តែដើរកាត់តាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះ បានបង្ហើបប្រាប់ កាលពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ថា ពួកគាត់មិនយល់ពីម្ចាស់ផ្ទះនោះទេ គួរណាសាងសង់តែក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងបានហើយ ស្រាប់តែមកព័ទ្ធរបង រំលោភយកចំណីផ្លូវមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ខ្លួនដោយឥតអៀនខ្មាស។ មិនត្រឹមតែអស់ផ្លូវ សម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងដើរនោះទេ ផ្ទះម្ចាស់នោះ ហាក់ដូចជាមិនខ្លាចញញើត នឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌ ដែលធ្លាប់ចុះមកប្រាប់ មិនឲ្យសាងសង់ ព្រោះវាខុសច្បាប់ ។

អ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភ ប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងបានបន្តថា «បើគេសាងសង់បិទផ្លូវដើររបស់ពួកខ្ញុំអស់ហើយ តើឲ្យពួកខ្ញុំដើរលើផ្លូវ មិនម៉ូតូនិងឡានបុកពួកខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយទេ បើម្តុំនោះជាផ្លូវសម្បូរឡានម៉ូតូសឹងអី»។ ម្ចាស់ផ្ទះខាងលើ សូមកុំគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ ខ្លួនឯងពេក សូមគិតពីផលលំបាករបស់អ្នកដទៃ ដែលនៅជុំវិញនោះផង ជាពិសេស អ្នកថ្មើរជើងត្រូវការដើរទៅផ្សារ ទិញបន្លែនៅក្បែរៗនោះ ពួកគាត់ពិបាកដើរ ព្រោះតែការសាងសង់រំលោភបំពាន មកលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈ ។

ពួកគាត់បានសំណូមពរ សុំឲ្យសាលាខណ្ឌចំការមន និងសាលារាជធានីភ្នំពេញ មេត្តាជួយមើលការសាងសង់ រំលោភបំពានមកលើ ចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈនេះផង ហើយសុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះ ធ្វើការរុះរើសចេញនូវអ្វីដែលបិទបាំង និងប៉ះពាល់ដល់ចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈ ដោយអនុគ្រោះផង ព្រោះពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយ គ្មានលទ្ធភាពអ្វីមកតតាំង ជាមួយអ្នកមានលុយ មានអំណាចនោះទេ ។ ពួកគាត់ឃើញមានលោកចៅសង្កាត់ ខាងអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមន ចុះមកហាមឃាត់ តែម្ចាស់ផ្ទះនោះនៅតែបន្តសាងសង់យ៉ាងរំភើយ រហូតបាន៩០ភាគរយ ជិតរួចរាល់បាត់ទៅហើយ ឬក៏ត្រូវថ្នាំសណ្តំអស់ទៅហើយ បានជាបណ្តែតបណ្តោយដល់ថ្នាក់នឹង ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានខាងលើ លោកយន្ត ចាន់ ចៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២ ឲ្យដឹងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកក្កដាថា លោកបានចាត់ចែងអ្នកជំនាញ ឲ្យទៅពិនិត្យមើលរឿងនេះហើយ ដោយឲ្យរុះរើចេញ មិនឲ្យមានទ្វារបិទបើកនោះទេ ។ ចំពោះការចោទថា បានឃុបឃិតជាម្ចាស់ផ្ទះ បណ្តោយឲ្យធ្វើរំលោភយកចិញ្ចើមផ្លូវក៏មិនពិតដែរ ធម្មតាពេលមានការសាងសង់ ប្រជាពលរដ្ឋមួយណាក៏មកសុំ ឬមកប្រាប់ចៅសង្កាត់ដែរ ហើយលោកក៏បានអនុញ្ញាត តែកុំឲ្យមានអ្នកជិតខាងប្តឹង គឺត្រូវបញ្ឈប់ តែមកទល់ពេលនេះគ្មានអ្នកណា ម្នាក់ប្តឹងឡើយ បើមានវាស្រួលហៅមកដោះស្រាយគ្នា ។

មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញបានរិះគន់ថា មិនចាំបាច់មានពាក្យបណ្តឹងនោះទេ ព្រោះករណីនេះ គឺរំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈ អីចឹងចាំទាល់តែគេប្តឹង ទើបដោះស្រាយ បើអត់ការប្តឹង អ្នកសាងសង់រំលោភធ្វើរួចរាល់បាត់ទៅហើយ ។ ចិញ្ចើមផ្លូវនេះ គឺប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ដើរឆ្លងកាត់ ដល់ពេលវាខុសប្រក្រតី ពួកគាត់មិនឆ្ងល់ថា វាយ៉ាងម៉េចបានជាធ្វើបិទផ្លូវដើរយ៉ាងដូច្នោះ។ ប្រជាពលរដ្ឋរង់ចាំមើលថា ទាំងអាជ្ញាធរសង្កាត់ ខណ្ឌ និងសាលារាជធានីចាត់ការ អ្នកដែលចូលចិត្តរំលោភចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈ ឬក៏ទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាមកដើរលើផ្លូវថ្នល់វិញ ។

ទាក់ទិននឹងបញ្ហាខាងលើ យើងមិនអាចទំនាក់ទំនង ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះខាងលើ ដើម្បីសុំការបំភ្លឺបាននោះទេ ៕

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Page 5 of 316