left
Safe Home
Safe Home
Safe Home

Wednesday, Aug 27th

| English Version | dapnews: 012 571 704, 097 9999 883, email: lim.cheavutha@gmail.com

You are here:
 

រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន លើកទី១២ នៅមីយ៉ាន់ម៉ា

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោក ស៊ុន ចាន់ថុល កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន លើកទី១២(AECC) ក្រោមអធិបតីភាព លោកបណ្ឌិត KanZaw រដ្ឋមន្រ្តីផែនការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពី រដ្ឋមន្រ្តីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន អគ្គលេខាធិការ អាស៊ាន និងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ទាំងឡាយ មកពីរដ្ឋ ជាសមាជិកអាស៊ានចំនួនដប់។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ ក្រុមរដ្ឋមន្រ្តីទាំងអស់ បានពិភាក្សាអំពី ទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងពិភពលោក ដំណើរវិវត្តន៍ ថ្មីៗបំផុតទាក់ទងនឹង ការអនុវត្តផែនការសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ដំណើរ រីកចម្រើនក្នុង ការអនុវត្តវិធានការសហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ក្រោមអង្គភាព របស់រដ្ឋមន្រ្តីតាមវិស័យនានា ដែលផ្តោត លើចំនុចសំខាន់ៗ នៃសមិទ្ធិផលសម្រេចបាននានា បញ្ហាជាគន្លឹះ និងបញ្ហាប្រឈម ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ ការបញ្ចប់គោលដៅ ដែលបានកំណត់ ជាពិសេស នៅក្នុងវិស័យទាំងឡាយដូចជា៖ ការអភិវឌ្ឍថ្មីៗបំផុត ទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញ ពាណិជ្ជកម្មលើ សេវា និងការវិនិយោគ។

រដ្ឋមន្រ្តី នៃក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ក៏បានពិភាក្សាផងដែរ អំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង អាស៊ាន ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖ ការអភិឌ្ឍថ្មីៗបំផុត ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តផែនការមេ ស្តីពី ការ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអាស៊ាន សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ នៃក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ដាក់ជូនមេដឹកនាំ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី២៥ ដំណើររីកចម្រើន នៅក្នុងការអភិឌ្ឍ ក្របខណ្ឌសម្រាប់ ទស្សនៈវិស័យសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ក្រោយឆ្នាំ ២០១៥ និងសេចក្តីព្រាង ឯកសារគោល របស់អាស៊ាន ស្តីពី បញ្ហាអាទិភាព នៃក្រុមប្រទេស G២០ ដែលនឹងត្រូវលើកយកមក ទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ កំពូលក្រុមប្រទេស G២០ ដែលនឹងត្រូវប្រារព្វធ្វើឡើង នៅក្នុងទីក្រុង Brisbane នៅថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។

កិច្ចប្រជុំ បានកត់សម្គាល់ថា៖ បច្ចុប្បន្ន អាស៊ានឋិតនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយ នៃការអនុវត្តផែន ការសហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន។ ដូច្នេះបញ្ហាអាទិភាពទាំងឡាយ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ គឺការពន្លឿនការអនុវត្តគោលដៅអាទិភាព ដែលបានកំណត់របស់ សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និង ការបញ្ចប់របៀបវារៈ សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ក្រោយឆ្នាំ២០១៥ និងបញ្ហាសំខាន់មួយ ក្នុងចំណោមបញ្ហាអាទិភាពទាំងនោះ គឺការដោះស្រាយ ឲ្យបានឆាប់នូវរបៀបវារៈ ដែលមិនទាន់ បានបញ្ចប់ ចាប់ពីសហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ ២០១៥។

ក្រុមរដ្ឋមន្រ្តី បញ្ជាក់ការប្តេជ្ញា ដើម្បីគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង អនុវត្តផែនការ សហគមន៍ សេដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន និងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ស្តីពី សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា នៅក្នុងការត្រៀម រៀបចំខ្លួនសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៥៕

Manulife៖ ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ នឹងមិនអាច រ៉ាប់រងលើការ ចំណាយផ្សេងៗ នោះទេ

E-mail Print PDF

ហុងកុង៖ វិនិយោគិនអាស៊ីមិនជឿជាក់ថាសោធននិវត្តន៍ ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេនឹងអាចរ៉ាប់រងទាំងស្រុង លើចំណាយក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍ របស់ពួកគេនោះទេហើយចង់ឃើញ មានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទៅលើ ប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍ នេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវ ជ្រាវថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៍។
បើទោះបីជាសោធននិវត្តន៍ ត្រូវបានរំពឹងថាជាប្រភពប្រាក់ចំណូលមួយ ក្នុងចំណោមប្រភពបីសំខាន់ៗក្ដី នៅពេលដែលចោទសួរអតិថិជនថា តើពួកគេមានការជឿជាក់ថា ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាកាតព្វកិច្ច របស់ពួកគេមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់បំពេញតម្រូវការប្រាក់ កាសនៅពេលចូលនិវត្តន៍ ដែរឬយ៉ាងណាមានតែ ៣៨% ប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ដល់ចម្លើយច្បាស់ថា “បាទ/ចាស៎ គ្រប់គ្រាន់”។ មូលហេតុចម្បងនៃកង្វះការជឿជាក់នេះ គឺទាក់ទងនឹងក្ដីបារម្ភថាប្រាក់សន្សំពីគម្រោងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់រ៉ាប់រងចំណាយនៅចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេ (៤៣%) ឡើយ។ វិនិយោគិនក៏បារម្ភផងដែរ ថាផលចំណេញវិនិយោគនឹងមានកម្រិតទាប ជ្រុលហើយពួកគេមិនអាចព្យាករណ៍ ទុកមុនពីអ្វីដែលពួកគេនឹងទទួលបាន ពីគម្រោងនានារបស់ពួកគេ នៅពេលដែលចូលនិវត្តន៍ នោះទេ។

អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺនៅតំបន់ដែលគម្រោងចូលនិវត្តន៍ ជាកាតព្វកិច្ចត្រូវអនុវត្តក្នុង កម្រិតខ្ពស់បំផុតការជឿជាក់បែរ ជាមានកម្រិតទាបបំផុតទៅវិញ។ នៅហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់ វិនិយោគិនរំពឹងថាសោធននិវត្តន៍ របស់រដ្ឋនិងរបស់និយោជក អាចរ៉ាប់រងបានចំនួន ១៨% នៃប្រាក់ចំណូលចូលនិវត្តន៍ របស់ពួកគេខណៈនៅចិនដីគោក និងជប៉ុនគឺមានកម្រិតកាន់តែ ខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតដល់ទៅ ៣០% និង ៣១% រៀងគ្នា។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការពឹងផ្អែក លើវាដូច្នេះបញ្ហាក៏ លេចចេញឡើងផងដែរ។ វិនិយោគិនសឹងតែ ៩ នាក់ក្នុងចំណោម ១០ នាក់នៅហុងកុង និងជប៉ុនលើកឡើងពីកង្វះ ការជឿជាក់របស់ពួកគេលើសោធននិវត្តន៍ ជាកាតព្វកចិ្ច។ នៅតៃវ៉ាន់ ៧ នាក់ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ ខ្វះការជឿជាក់ ហើយសូម្បីតែនៅចិនដីគោក ដែលមានប្រវត្តិទទួលការគាំទ្រខ្លាំង ពីរដ្ឋសម្រាប់អ្នកដែលចូល និវត្តន៍ក៏ដោយ វិនិយោគិនស្ទើរតែ ៣ នាក់ក្នុងចំណោម ៥ នាក់ខ្វះការជឿជាក់ផងដែរ។

វិនិយោគិនអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍
នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីមានការអំពាវនាវ ពីសំណាក់វិនិយោគ ឲ្យមានការកែលំអរ ប្រព័ន្ធសោធន៍និត្តន៍ជាកាតព្វកិច្ច។ សំណូមពរចម្បង ដែលទទួលបានពីអ្នកចូលរួម ធ្វើការស្ទង់មតិគឺស្នើសុំឲ្យមានការអប់រំ ពន្យល់បន្ថែមពីការធ្វើផែនការ ចូលនិវត្តន៍ (៦៥%)។ ការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានស្នើឡើង គឺការបង្កភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀត ក្នុងការដកប្រាក់មុនពេលចូលនិវត្តន៍ និងការផ្ដល់ជម្រើសវិនិយោគ កាន់តែច្រើន។ វិនិយោគិនក៏បានបង្ហាញ ពីការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំចំពោះការ បង្កើនកម្រិតនៃវិភាគទាន ប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថា ពួកគេយល់ថា បន្ទុកនេះគួរតែជាបន្ទុក របស់រដ្ឋាភិបាល ឬ និយោជកក្នុងការធ្វើវិភាគទានក្ នុងកម្រិតកាន់តែច្រើន លើផែនការសោធននិវត្តន៍ (៦០%) បើធៀបនឹងពួកគេដែលធ្វើវិភាគទាន (៣០%)។

“សោធននិវត្តន៍ជាកាតព្វកិច្ចជារឿយៗ សម្រាប់វិនិយោគិនគឺជា បទពិសោធន៍ដំបូងនៃការ សន្សំប្រាក់ដោយបង្ខំសម្រាប់ អនាគត ដូច្នេះត្រូវមានដំណើរ ការសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់ពីលក្ខណៈ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃផែនការ ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេ” នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Robert A. Cook ប្រធាននិងអគ្គនាយក ប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Manulife Asia ។ “ការដែលវិនិយោគិនទទួលស្គាល់ថាពួកគេ ត្រូវការការអប់រំពន្យល់ បន្ថែមអំពីការធ្វើផែនការ ចូលនិវត្តន៍ វាគឺជារឿងល្អ។ យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យវិនិយោគិន ទាំងអស់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវ ផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែខ្ពស់ ចំពោះការចូលនិវត្តន៍របស់ខ្លួនឯង និងរៀបចំផែនការសម្រាប់ ប្រភពចំណូលផ្សេងៗ ដែលនឹងជួយគាំទ្រដល់ពួកគេ។ សោធននិវត្តន៍របស់រដ្ឋាភិបាល គឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែ ដូចដែលវិនិយោគិនបានដឹង ហើយថាប្រាក់នេះគឺ មិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។”

វិនិយោគិនអាស៊ីតិចតួចប៉ុណ្ណោះទិញគម្រោងសោធននិវត្តន៍មិនមែនកាតព្វកិច្ច
កង្វះនៃសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ វិនិយោគិនគឺស្ដែងឲ្យឃើញ កាន់តែច្បាស់សម្រាប់សោធននិវត្តន៍ ឯកជន ពោលគឺវិនិយោគិនអាស៊ីតែ ១/៥ ប៉ុណ្ណោះលើកឡើងថាពួកគេ បានទិញគម្រោងសោធននិវត្តន៍ ឬ ផែនការចូលនិវត្តន៍មិនមែនកាតព្វកិច្ច។

ចំណែកឯវិនិយោគិនអាស៊ីវិញរំពឹងថានឹងពឹងផ្អែកលើប្រភព ចំណូលផ្សេងៗ នៅអំឡុងពេលចូលនិវត្តន៍ ដូចជាប្រាក់សន្សំ (២៦%) និងផលចំណេញពីការ វិនិយោគផ្សេងៗ ដូចជាអចលនទ្រព្យ (១៦%)។ ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះ ក៏បានបង្ហាញផងដែរថា វិនិយោគិនអាស៊ីមិនចាត់ចែង កញ្ចប់វិនិយោគរបស់ពួកគេតាមរបៀប ដែលនឹងផ្ដល់ផលចំណេញ ដែលពួកគេត្រូវការមកវិញនោះទេ។ វិនិយោគិនតែ ១/៤ ប៉ុណ្ណោះលើកឡើងថាពួកគេពិនិត្យ កញ្ចប់វិនិយោគរបស់ពួកគេ ម្ដងក្នុងមួយត្រីមាសហើយការផ្លាស់ប្ដូរ ចំពោះការចាត់ចែងកញ្ចប់ វិនិយោគគឺជារឿងមួយកម្រ។

«ការប្រើប្រាស់ផែនការសោធននិវត្តន៍មិនមែន កាតព្វកិច្ចដែលនៅមានកម្រិតទាប និងការយល់ឃើញថាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាល មិនមានកម្រិតគ្រប់គ្រាន់ បាធ្វើឲ្យវិនិយោគិនស្វែងរក ប្រភពប្រាកចំណូលចូល និវត្តន៍ផ្សេងៗទៀត» នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោក Donna Cotter ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងទ្រព្យ សកម្មនៃក្រុមហ៊ុន Manulife Financial ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ី។ «ប៉ុន្តែវិនិយោគិនត្រូវការការធានាថា ប្រភពប្រាក់ចំណូលជំនួសដែលពួកគេកំពុង ពឹងផ្អែកលើនឹងផ្ដល់ឲ្យវិញនូវផល ចំណេញដែលពួកគេរំពឹងទុក និងធានាថាកម្រិតហានិភ័យពាក់ព័ន្ធមិនស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ពេកនោះទេ ក៏ដូចជាធានាឲ្យបានថាពួកគេ កំពុងចាត់ចែងកញ្ចប់វិនិយោគ ដែលមានលក្ខណៈចម្រុះមួយ ដែលនឹងបំពេញតាមតម្រូវការ របស់ពួកគេ»៕

ការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួងឯងដែលពេញនិយម; ភាគរយវិនិយោគិនស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់គឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក វិនិយោគិនអាស៊ី សម្ដែងពីក្ដីបារម្ភពីខ្លួនគេផ្ទាល់នៅពេល ដែលនិយាយទាក់ទងនឹងការរៀបចំ ផែនការចូលនិវត្តន៍ ដោយច្រើនជាងពាក់កណ្ដាល (៥០%) ប្រាប់ត្រង់ថាពួកគេមិនយល់ ពីផែនការសោធននិវត្តន៍របស់ រដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយមានតែ ២៥% ប៉ុណ្ណោះដែលស្វះស្វែងរកការប្រឹក្សា យោបល់ពីអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ ដែលនៅមានកម្រិតត្រឹមតែ ពាក់កណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុណ្ណោះ។  វិនិយោគិនភាគច្រើន (៦០%) និយមគ្រប់គ្រងចាត់ចែងការវិនិយោគរ បស់ពួកគេដោយខ្លួនឯង ហើយមិនបានទទួលការ ប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងវិស័យនេះដូចជាអ្នកប្រឹក្សា ហិរញ្ញវត្ថុភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ឬ បុគ្គលិកធនាគារឡើយ។

តាមលទ្ធផលបង្ហាញឲ្យឃើញថាជប៉ុនមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេបំផុត នៃអ្នកវិនិយោគិនដែលចាត់ចែង អាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ (៧៦%) ខណៈឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ី និងតៃវ៉ាន់សុទ្ធតែមាន កម្រិតលើ ៥០%។ ផ្ទុយទៅវិញវិនិយោគិនស្ទើរតែ ៣ នាក់ក្នុងចំណោម ៥ នាក់នៅក្នុងតំបន់ពឹងផ្អែក លើក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្ដិ និងសហការីសម្រាប់ការ ប្រឹក្សាយោបល់លើការរៀបចំផែន ការហិរញ្ញវត្ថុហើយតិចជាង ៥០% ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន។

លោក Donna Cotter ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនៃក្រុមហ៊ុន Manulife Financial ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីបានបន្ថែមទៀតថា «ទាក់ទងនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម ដោយខ្លួនឯង ការធ្វើផែនការហិរញ្ញ វត្ថុអាជីវកម្មបែបនេះ នឹងដំណើរការល្អនៅពេល ដែលអ្នកមានចំណេះដឹង/ព័ត៌មាន ត្រឹមត្រូវ វិធីសាស្ត្រនិងពេលវេលា សម្រាប់អនុវត្តបើពុំនោះទេ លោកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលមួយ ដែលមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកសង្ឃឹម ចង់បាន ឬ ដែលមានកម្រិតទាប។ វិនិយោគិនមានកម្រិតយល់ដឹង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខុសៗគ្នា និងតែងតែកំហិតជម្រើស វិនិយោគរបស់ពួកគេផ្សេងៗគ្នា។ ការធ្វើដូច្នេះបង្កើតឲ្យ មានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការគណនាខុស ឬ ការមើលរំលងផលិតផល វិនិយោគណាមួយដែលសមស្រប សម្រាប់ពួកគេបំផុត។ ការចំណាយពេល ពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមួយ អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈ គឺជាការចំណាយពេល បានល្អនិងត្រឹមត្រូវ៕

ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ថ្មី​មួយ​ទៀត ត្រៀមយន្ត​ហោះ​៣០គ្រឿង សម្រាប់​ដាក់​ឲ្យ​ហោះហើរ នៅកម្ពុជា

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនបាយ័ន អ៊ែរឡាញ៍ ខេមបូឌា បានប្រកាសទិញយន្តហោះប្រភេទ MA60 របស់ចិន ចំនួន២០គ្រឿ និង Airbus ១០គ្រឿងរបស់អាមេរិក ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មហោះហើរ នៅក្នុងស្រុកពីភ្នំពេញទៅសៀមរាប និងពីសៀមរាបទៅក្រុងព្រះសីហនុ និងក្រៅប្រទេសមាន ចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាត្បូង។

កាលពីយប់ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា កន្លងទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ ក្រុមហ៊ុនបាយ័ន អ៊ែរឡាញ៍ បានប្រកាសបើកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា ។

លោក Liu Jia អគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុនបាយ័ន អ៊ែរឡាញ៍មានប្រសាសន៍ថា«ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាយ័ន កម្ពុជាបានយកទីក្រុងភ្នំពេញ ជាគោលដៅដល់សំខាន់ សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម ចាប់ពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហោះហើរ ពីភ្នំពេញទៅសៀមរាប និងពីសៀមរាបទៅក្រុងព្រះសីហនុ ជាខ្សែអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងជាក្រុមហ៊ុនទី ២បន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង្គរអ៊ែរ»។

លោកបន្តថា ក្រុមហ៊ុនក៏មានផែនការ៥ឆ្នាំក្នុងការនំាយកយន្តហោះMA60 របស់ចិន ចំនួន២០គ្រឿ ដើម្បីហោះហើរក្នុងស្រុក និង Airbus 320 ចំនួន១០គ្រឿង ដើម្បីហោះហើរទៅអន្តរជាតិ នឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ដែលអាចគ្របដណ្តប់ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងយកកម្ពុជាមជ្ឍមណ្ឌលអាកាសចរណ៍ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអាស៊ាន និងខាងក្រៅទៅបណ្តា ប្រទេសជាច្រើនដូចជា ចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាត្បូង។

លោក សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានមានប្រសាសន៍ថា”ការរៀបចំបង្កើតនូវក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ថ្មី ក្រុមហ៊ុនបាយ័ន អ៊ែរឡាញ៍ ដែលជាការសហការជារបស់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា និង ក្រុមហ៊ុន Aviation Industry Corporation of China (AVIC) របស់ចិន ក្នុងការទិញយន្តហោះ ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មហោះហើរ។ ក្រុមហ៊ុន AVIC គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយមាន ចំណាត់ថ្នាក់ ១៧៨ក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុនធំទាំង៥០០ក្នុងពិភពលោក បានប្រដាក់ទុនធ្វើធុរកិច្ច នៅកម្ពុជាជាជំហានមួយយ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា។

លោកសុខ អាន សង្ឃឹមថា ការគាំទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុន AVIC នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបាយ័ន អ៊ែរឡាញ៍ និងមានជោគជ័យក្នុង ការបំពេញធុរកិច្ចនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ «សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍២៦ រួចហើយ ក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ ហើយថ្ងៃនេះយើងមានក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀត ក្រុមហ៊ុនបាយ័នអ៊ែរឡាញ៍។ ទាំងអស់នេះគឺជាការវិវត្តន៍ ឥតឈប់ឈរនៃសភាពការណ៍ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងការរីកចម្រើនតាមផ្លូវអាកាស និងការរីចចម្រើនឥតឈប់ឈរ នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពជា និងពិភពលោកខាងក្រៅ ហើយវាក៏ជាការរួមចំណែក យ៉ាងសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ឈាន ឡើងនៃវិស័យទេសចរណ៍ នៅកម្ពុជាផងដែរ»។

លោកបានបន្តថា ចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅកម្ពុជា មានការរីកចម្រើន យ៉ាងឆាប់រហ័សតំាងពីឆ្នាំ២០០៣ រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ។ នៅឆ្នាំ២០១៣ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ ប្រមាណ៤លាន២សែននាក់ ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូល ប្រមាណ ២៥០០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវជា១៦%នៃផលិតផលជាតិក្នុងស្រុកសរុប ដែលហៅថា GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជា។

លោកថា ការបង្កើតនូវក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយនេះ នឹងមានការងាយស្រួល ក្នុងការហោះហើរ ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរ និងអ្នកធើ្វដំណើរទាំងឡាយ ពីប្រភពខាងក្រៅមក កាន់ប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសប្រទេសចិន។ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះ យើងទទួលបានភ្ញៀវ ទេសចរចិនមកកម្ពុជា ប្រមាណជិតកន្លះលាន់នាក់ ប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខទៀត និងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងមុន។

គួរបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួន ២៣០.១០០នាក់ នៅរយៈពេល ៦ខែដើមឆ្នាំ២០១៤នេះ ដោយចំនួននេះមានការកើនឡើង ១៩ភាគរយបើប្រៀបធៀប ទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំ២០១៣៕

ក្រុមហ៊ុន​អាម៉េរិក ចង់បោះទុន ៤០០លានដុល្លារ វិនិយោគ​រោងចក្រ​ថាមពល​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោក ស៊ុន ចាន់ថុល កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅនេះ បានជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយគណៈប្រតិភូ ដឹកនាំដោយលោក Edward J.Sappin នាយកប្រតិបត្តិ នៃក្រុមហ៊ុន Willowbrook Company រួមដំណើរដោយ លោក Bertrand Deleuse ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រុមហ៊ុន Willowbrook Company និងលោក Hien Oomen អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៃផ្នែកអភិវឌ្ឍ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ នៃក្រុមហ៊ុន Sun Edison។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងជំនួបនោះ លោក Sappin បានបង្ហាញជូន លោក ទេសរដ្ឋមន្ត្រីពី គម្រោងរោងចក្រ ថាមពល ពន្លឺព្រះអាទិត្យ Reah Solar power plant project (200 MW/250 MW)។ រោងចក្រថាមពល ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដែលមានផ្ទៃដី ៥០០ ហិចតា នៅប្រទេសកម្ពុជានេះ គឺជារោងចក្រ តែមួយដំបូងបំផុតហើយ ដែលវិនិយោគលើ ផ្នែកថាមពលកកើតឡើងវិញ នៅប្រទេសកម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសអាស៊ី។ នៅពេលដែលរោងចក្រនេះ ត្រូវបានសាងសង់ រួច និងដាក់ដំណើការ លទ្ធផលដែលប៉ាន់ប្រមាណទុក ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំដំបូង សម្រាប់ ការដាក់ដំណើការ ពេញលេញមាន ចំនួន ៣៩៤ លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង។

លោក Sappin កំពុងស្នើសុំការអនុញ្ញាតពី ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ក្នុងការចាប់ផ្តើមគម្រោង វិនិយោគនេះ ដែលនឹងត្រូវប៉ាន់ប្រមាណទុកថា ត្រូវចំណាយអស់ប្រហែល ៤០០លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្នុងករណីទទួលបានការអនុញ្ញាត គម្រោងនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមនៅ ឆ្នាំ២០១៥ និងរំពឹងទុកថា ត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ ២០១៧។ ភាពជោគជ័យ នៃការចរចារ និងចុះហត្ថលេខា ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ ថាមពល ជាមួយនឹងអគ្គិសនីកម្ពុជា ពិតជា មាន សារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់គម្រោងនេះ។

ជាការឆ្លើយតប លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល បានបង្ហាញពី ការគាំទ្ររបស់លោក ចំពោះការវិនិយោគ ផ្នែកថាមពលកកើតឡើងវិញ តែមួយនៅកម្ពុជានេះ និងសន្យា ផ្តល់ការគាំទ្រ នៅពេលដែលគម្រោងនេះ ត្រូវបានដាក់ស្នើជូន ទៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា ដើម្បីពិចារណា។

គួរជម្រាបថា ការជួបពិក្សាការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុនអាម៉េរិកខាងលើ ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ធ្វើឡើងក្រោយក្រុមហ៊ុននេះ បានជួបជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៨ សីហាកន្លងទៅ៕

ប្រទេសចំនួន ៣ នឹងមក ជួយរៀបចំ បញ្ជីបោះឆ្នោត នៅកម្ពុជា

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោក ស ខេង បានថ្លែងថា នៅពេលខាងមុខនេះ ប្រទេសចំនួន ៣ មាន ប្រទេសជប៉ុន, សហគមន៍អឺរ៉ុប និងប្រទេសអូស្ត្រាលី នឹងមកជួយរៀប ចំបញ្ជីបោះឆ្នោត នៅកម្ពុជា។

ការថ្លែងអះអាងបែបនេះ ធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសសមាជិករដ្ឋសភាជប៉ុន លោក NaotaSakaguchiចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ នាទីស្តីការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ រាជធានីភ្នំពេញ។

យោងតាមសម្តីលោក សាអែម សាវុធ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានដកស្រងសម្តី លោក ឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីថា បញ្ហាសំខាន់នៃការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះ កន្លងមកមិនមានការឯកភាពគ្នា ទៅលើលទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោត ដោយលើកឡើងថា មានបញ្ហាពេលបោះឆ្នោត។

លោក បានបន្ត សម្តីលោក ស ខេង ថា “ការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតលើកក្រោយ មានប្រទេស៣ នឹងជួយកម្ពុជាទី១. មានប្រទេសជប៉ុន, ទី២. សហគមន៍អឺរ៉ុប និងទី៣ ប្រទេសអូស្ត្រាលី ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ប្រទេសទាំងបីនេះ នឹងជួយរៀបចំបញ្ជីនេះ នឹងបានល្អ”។

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះ បានដកស្រង់សម្តីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតថា នៅប្រទេសកម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទាំងបញ្ហានយោបាយក្តី សេដ្ឋកិច្ចក្តី កំពុងប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាងល្អ ចំពោះបញ្ហានយោបាយ គឺគណបក្សធំៗទាំងពី កំពុងតែរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីន ព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា, ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោត និងរៀបចំអង្គការបោះឆ្នោតជាដើម។

នៅក្នុងឱកាសនោះដែរ លោក សាអែម សាវុធ បានលើកយកសម្តីសមាជិករដ្ឋសភាជប៉ុន មកថា កាលពីបោះឆ្នោតជាតិលើកទី១ នៅឆ្នាំ១៩៩៣ បានមកជួយសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរ ដែលពេលនោះ បានទៅចូលរួមសង្កេតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរី។

លោក បានបន្ថែមសម្តីលោក NaotaSakaguchi ដែលបានអះអាងថា “ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ នឹងចូលរួមជាមួយ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន មកជួយប្រទេសកម្ពុជា ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា មានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លា”។

សូមបញ្ជាក់ថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ សមាជិកសភារដ្ឋជប៉ុនរូបនេះ បានចូលទៅសម្តែងការ គួរសមជាមួយអនុប្រធានទី២ នៃព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា លោក ទេព ងន ដោយបានប្រាប់នូវបំណងប្រាថ្នារបស់លោក មកទសន្សកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា គឺចង់សិក្សាបទពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលតែងតែឈ្នះឆ្នោតកន្លងមក៕

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបប្រិយមិត្ត គាំទ្រទំព័រហ្វេសប៊ុក បីនាក់

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ នៅទីស្តីការ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោក ស៊ុន ចាន់ថុល បានស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្តគាំទ្រទំព័រ ហ្វេសប៊ុករបស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចំនួនបីរូប ដែលត្រូវបានកំណត់ជា ប្រិយមិត្តគាំទ្រលេខរៀង ១១១១១១ ប្រិយមិត្តគាំទ្រលេខរៀង ១២៣៤៥៦ និងប្រិយមិត្តគាំទ្រ លេខរៀង ១៥០០០០។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា ក្នុងជំនួបនោះ ប្រិយមិត្តគាំទ្រទាំងនេះ មានចិត្ត សប្បាយរីករាយ ក្នុងការជួបជាមួយ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងមន្ត្រីបំរើការក្នុងក្រុមការងារ ទំនាក់ទំនង សារធារណៈ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដែលទទួលបន្ទុក ក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី បានស្នើឲ្យប្រិយមិត្តទាំងនោះ ផ្តល់ទស្សនៈអំពីវិធីកែលម្អ ទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់ក្រសួង និងចំណាប់អារម្មណ៍ជារួម របស់ពួកគេ ទៅលើទម្រង់នៃទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី បានជំរុញឲ្យ ប្រិយមិត្តគាំទ្រទាំងបីនាក់នេះ ជួយចែករំលែកផ្សព្វផ្សាយ ពីទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដល់បងប្អូនសាច់ញាតិ និងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែ ច្រើនឡើង អាចចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា ផ្លាស់ប្តូរយោបល់ ដែលអាចនាំទៅដល់ ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត ។

ប្រិយមិត្តគាំទ្រលេខរៀង ១១១១១១ គឺលោក សាយចំរើន អញ្ជើញមកពីខេត្តតាកែវ។ លោកជាសិស្សថ្នាក់ទី១១ ដែលមានបំណង ចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិត នាពេលអនាគត។

ប្រិយមិត្តគាំទ្រលេខរៀង ១២៣៤៥៦ គឺលោក សួរ សម្បត្តិ ក៏អញ្ជើញមក ពីខេត្តតាកែវដែរ។ លោក បំរើការងារ ជាកងការពារ នៅក្រសួងការពារជាតិ។

ប្រិយមិត្តគាំទ្រលេខរៀង ១៥០០០០ គឺកញ្ញា អ៊ីម ស្រីលៀប បំរើការងារ នៅផ្នែកត្រួតពិនិត្យគុណភាព នៃក្រុមហ៊ុន កាត់ដេរក្វាងទុង Kwan Tung Clothing Co. នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានធ្វើការកោតសរសើរ និងថ្លែងអំណរគុណ ដល់អ្នកគាំទ្រហ្វេសប៊ុក ដែល បានស្នើជាយោបល់ខាងដើមថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគួរអបអរសាទរចំពោះ ជោគជ័យនៃទំព័រ ហ្វេសប៊ុក នៅពេលឈានដល់ កម្រិតគោលដៅរបស់ខ្លួន៕

ក្រុមហ៊ុនបាយ័ន អ៊ែរឡាញ៍ ជាការវិនិយោគ រវាងក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា-ចិន បើកសម្ពោធ ជាផ្លូវការ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤នេះ ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនបាយ័ន អ៊ែរឡាញ៍ ខេមបូឌា បានរៀបចំ កម្មវិធីសម្ពោធ ដាក់ឲ្យដំណើរការក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន ដោយកម្មវិធីនេះធ្វើឡើង នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនបាយ័ន អ៊ែរឡាញ៍ គឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ដំបូងគេបង្អស់ របស់ចិន ដែលបានហោះហើរទៅក្រៅប្រទេស ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់យន្តហោះ ដែលបានផលិតឡើង នៅ ក្នុងប្រទេសចិន គោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះ ចង់បង្កើតជើងហោះហើរដ៏ធំជាគេបំផុត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនបាយ័ន អ៊ែរឡាញ៍ ជាក្រុមហ៊ុន ដែលសហការ រវាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ មួយរបស់ចិន ។

ក្រុមហ៊ុនបានប្តេជ្ញា នឹងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យក្លាយជា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ ធំជាងគេ នៅតំបន់អាស៊ី ដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះ ប្រភេទ MA 60 របស់ក្រុមហ៊ុន Xian Aircraft Industry Company ៕

Photo by DAP-News

ស្រាបៀរកម្ពុជា​ បន្ដចែករង្វាន់ម៉ូតូ និងទូរស័ព្ទ ​៣៥គ្រឿង ដល់អតិថិជន មានសំណាង

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុនខ្មែរប្រ៊ូវើរី លីមីតធីត ដែលផលិតស្រាបៀរកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ បានរៀបចំការប្រគល់ រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream ចំនួន២០គ្រឿង និងទូរស័ព្ទIphone 5s ចំនួន១៥គ្រឿង ជូន ដល់ អតិថិជន ដែលមានសំណាងបានឈ្នះពី កម្មវិធីមហាសំណាងមហាអស្ចារ្យរបស់ ស្រាបៀរកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤នេះ ។

តំណាងក្រុមហ៊ុន ខ្មែរប៊រូវើរី លីមីតធីត (ស្រាបៀរកម្ពុជា) បានបញ្ជាក់ថា រង្វាន់ ដែលក្រុមហ៊ុនប្រគល់ជូនដល់អ្នកមានសំណាង នាពេលនេះ គឺជារង្វាន់ពិតៗរបស់ស្រាបៀរ កម្ពុជាសម្រាប់រដូវកាលថ្មីឆ្នាំ២០១៤ ដែល មានឈ្មោះថា “កម្មវិធីមហាសំណាងឈ្នះ ម៉ូតូ៥គ្រឿងនិងទូរសព្ទ័ Iphone 5s ចំនួន ៥គ្រឿង រាល់ថ្ងៃពីស្រាបៀរកម្ពុជា” ដែល មានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ៨លាន៨សែន ដុល្លារអាម៉េរិក។

យុទ្ធនាការផ្ដល់មហារង្វាន់ នៃកម្មវិធី មហាសំណាងពីស្រាបៀរកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤ នេះ បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សព្វផ្សាយនិង បានផ្ដល់រង្វាន់ដល់អតិថិជន របស់ខ្លួនចាប់ពី ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៤ នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ដ្រទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បី ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ដដល់អតិថិជន ដែល បានគាំទ្រផលិតផល ស្រាបៀរកម្ពុជារបស់ ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរប្រ៊ូវើរី លីមីតធីត ដែល វិនិយោគបង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរ នៅក្នុង ស្រុក។ គិតរហូតមកដល់ពេលនេះ មានអតិថិជនជិត១០០០រូបហើយ ដែលបាន ឈ្នះរង្វាន់ធំនេះ និងបានមកទទួលយករង្វាន់ របស់ខ្លួនពីរោងចក្រផលិតស្រាបៀរកម្ពុជា ។

រោងចក្រផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាគឺជា រោងចក្រលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលបំពាក់ ទៅដោយគ្រឿងបរិក្ខារនិង បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយគេបង្អស់ មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រើប្រាស់នូវវត្ថុធាតុដើមដ៏ល្អបំផុតដែលនាំ ចូលមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងស្រុង និងមិន បង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានរបស់ប្រទេសជាតិឡើយ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមហ៊ុនក៏បាន ផ្ដោតការយកចិត្ដទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បុគ្គលិកខ្មែរ យើង ឱ្យមានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើជាប្រចាំ ព្រមទាំង បានផ្ដល់នូវអាហារូបករណ៍យ៉ាងច្រើនជូន ដល់ និស្សិតក្រីក្រគ្មានទីពឹងឱ្យបានបន្ដការ សិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាជា រៀងរាល់ឆ្នាំ៕

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រកាសទទួលស្គាល់ សហព័ន្ធស្រូវ-​អង្ករជាផ្លូវការ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសទទួលស្គាល់ សហព័ន្ធស្រូវ-អង្ករកម្ពុជាជាផ្លូវការហើយ បន្ទាប់ពីសហព័ន្ធនេះ បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនរួចរាល់ ។

អនុក្រឹតដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចុះថ្ងៃទី៨ ខែសីហា កន្លងទៅ ហើយត្រូវបានសហព័ន្ធបង្ហោះ ក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែសីហ បានឲ្យដឹងថា «រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលថា សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ជាស្ថាប័ន្ថឯកជនតែមួយគត់ សម្រាប់វិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជា ដែលស្ថិតក្រោមអភិបាលកិច្ច ផ្នែកបច្ចេកទេស របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម»។

តាមអនុក្រឹតសហព័ន្ធស្រូវ-អង្ករកម្ពុជា បានកំណត់ឲ្យ សហព័ន្ធស្រូវ-អង្ករកម្ពុជា ធ្វើជាដៃគូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចូលរួមរាល់សកម្មភាព របស់សហគមន៍ស្រូវអង្ករនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ចូលរួមចរចារជាមួយរដ្ឋាភិបាល នៃបណ្តាប្រទេសនាំចូលអង្ករ រៀបចំប្រចាំឆ្នាំនូវសន្និសីទតាំងពិព័រណ៍ ស្រូវ-អង្ករថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងចូលរួមក្នុងការងារផលិតពូជស្រូវ សម្រាប់ចែកចាយជូនប្រជាកសិករ។

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា អាចចាត់តំណាងឲ្យចូលរួម ក្នុងបណ្តាក្រុមការងារតាមវិស័យ ពាក់ព័ន្ធស្ថិតក្រោមគណៈកម្មធិការដឹកនាំការងារ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន សម្រាប់ធ្វើជាដៃគូពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាល។

សូមជម្រាបថា លោក សុខ ពុទ្ធីវុធ ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន សោម៉ា គ្រុប ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាកូនប្រុសរបស់លោក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ អាន និងត្រូវជាកូនប្រសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានក្លាយជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បន្ទាប់ពីសមាជិកភាពសហព័ន្ធ បោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តយ៉ាងច្រើនលើសលុប កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ៕

ម៉ាស៊ីនព្រីន រូបថត SELPHY ពីរម៉ូដែលថ្មី ជាមួយនឹងទឹកថ្នាំ ផ្តិតរូប ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន Canon បានបង្ហាញនូវម៉ាស៊ីនព្រីន រូបថតបែបឌីជីថល SELPHY សេរីថ្មី២ម៉ូដែល ទើបមកដល់ថ្មីដែលមាន សមត្ថភាពព្រីនរូបភាព បានច្បាស់ជាមួយនឹងទឹកថ្មាំ សម្រាប់ផ្តិតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

SELPHY CP 820 និង CP910 ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្តិតរូប ប្រើទឹកថ្នាំ Canon RP សេរីថ្មី ដែលមានសមត្ថភាពព្រីនដល់ ៥៤សន្លឹក ជួយកាត់បន្ថយការប្តូរទឹកថ្នាំញឹកញាប់ និងការពារធូលីចូលក្នុងម៉ាស៊ីន ដែលជាហេតុបណ្តាលមកពីការប្តូរទឹកថ្នាំ។
ដោយសារ SELPHY ត្រូវបានផលិតទ្បើង ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ទល់មុខគ្នា ពិសេសនៅទីតំាង មាន ធូលីហុយច្រើន SELPHY CP820 ត្រូវបានឌីសាញ ដាក់ឲ្យមានរបំាងការពារធូលីពិខាងមុខ និងខាងក្រោយម៉ាស៊ីន កុំឲ្យធូលី ហុយចូលម៉ាស៊ីនខាងក្នុង ដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យដំណើរការព្រីនបានល្អ ជានិច្ច ។ នេះជាការកែប្រែគួរឲ្យកត់សំគាល់ ដោយ យើងឃើញថាម៉ូឌែលមុន SELPHYCP810 មានតែរបំាង ក្រោយប៉ុណ្ណោះ ។

SELPHY CP 910 ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្តិតរូបស្គាល់ ជាមួយកម្មវិធី Apple AirPrint ពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើ iPhone ឫ iPad ក្នុង ការព្រីនដោយមិនប្រើខ្សែភ្លាមៗ។ SELPHY CP 910 បង្កើតនូវចំនុចភ្ជាប់ឥតខ្សែ (Access Point Mode) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងមិនចាំបាច់ត្រូវការដុំរ៉ោទ័រដទៃនោះទេ ហើយអ្នកអាចចាប់ផ្តើមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ , Tablet , កាមេរ៉ា , កុំព្យូទ័រ ដើម្បីភ្ជាប់ព្រីន ផ្តិតយករូបភាពយ៉ាងងាយស្រួល។ លើសពីនេះ SELPHY CP 910 ស្គាល់ Apple AirPrint ដែលជាកម្មវិធីអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នក ប្រើប្រាស់ iPhone iPad និងកុំព្យួទ័រ Mac ព្រីនភ្លាមៗ មិនចាំបាច់ដំឡើង Drive បន្ថែមនោះទេ។

Canon SELPHY 820 និង Canon SELPHY 910 មានដាក់តំាងលក់នៅហាង អាយគ្លីក (i-Qlick)ដែលជាភ្នាក់ងារចែកចាយ ផលិតផល Canon មានអជ្ញាប័ណ្ណនៅកម្ពុជា និងនៅតាមបណ្តាហាងជាដៃគូ ។ តម្លៃប្រហាក់ប្រហែលត្រឹមតែ133 ដុល្លារ សម្រាប់ SELPHY 820 និង144 ដុល្លារ សម្រាប់ SELPHY 910 និងផ្តល់ការធានាជូនរយៈពេល 12+3 ខែ នៅពេលលោក អ្នកធ្វើការចុះឈ្មោះ ផលិតផលមានការធានាតាមរយៈ គេហទំព័រ www.i-qlick.com/warranty ៕

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

JCI សាខាភ្នំពេញ បើក​វេទិកា​សហគ្រិន ឆ្នាំ២០១៤

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ កាលពីរសៀល ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅនេះ សភាយុវពាណិជ្ជករអន្តជាតិកម្ពុជា សាខាភ្នំពេញ Junior Chamber International Cambodia - Phnom Penh ហៅកាត់ថា JCI Cambodia-Phnom Penh បានរៀបចំកម្មវិធី វេទិកាសហគ្រិនឆ្នាំ២០១៤  ហៅថា JCI Entrepreneur Square 2014  នៅសាលសន្និបាត សណ្ឋាគារណាហ្គាវើល។

 វេទិកាសហគ្រិនរបស់ជេស៊ីអាយកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤នេះបាន ផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទអាជីវកម្ម កំពុងពេញនិយម ៤ប្រភេទដែលសហគ្រិនចាប់អារម្មណ៍ ក៍ដូចជាអ្នកដែលមាន បំណងចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី យកទៅពិចារណា ដើម្បីអាជីវកម្មជោគជ័យ។

ប្រធានបទ៤ ដែលត្រូវបានលើក យកមកពិភាក្សាគឺ ទី១ ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី Start-up Business  ទី២អាជីវកម្មប្រើប្រាស់យីហោ ដែលកំពុងជោគជ័យស្រាប់ Franchise ទី៣គឺ ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរួមគ្នា ដោយក្រុមហ៊ុន២ឬច្រើនផ្សេងគ្នា Joint Venture និងចុងក្រោយគឺការច្របាច់ បញ្ជូលគ្នារវាងអាជីវកម្ម កំពុងប្រតិបត្តិការស្រាប់ Merger and Acquisition ។

 គោលបំណងសំខាន់នៃវេទិកា សហគ្រិនរបស់ជេស៊ីអាយ គឺចង់លើកកំពស់ សហគ្រិនភាពតាមរយៈ ការផ្តល់នូវទស្សនទានដល់ ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមាន បំណងចង់បង្កើត អាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ទី២គឺចង់ផ្តល់នូវវេទិកា ជួបជុំមួយដល់បណ្តាសហគ្រិន ពាណិជ្ជករ និងយុវជនដើម្បីចែករំលែក នូវបទពិសោធន៍និង គន្លឹះជោគជ័យដើម្បីភាពរីកចម្រើន ជារួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ទី៣គឺចង់ផ្តល់នូវឱកាសពាណិជ្ជកម្ម ភាពជាដៃគូអាជីវកម្ម និងភាពស្និទ្ធស្នាល ក្នុងបរិបទពិភពជំនួញ តាមរយៈការពង្រីក បណ្តាញទំនាក់ទំនង។

វេទិកាដ៍មានអត្ថន័យ និង អត្ថប្រយោជន៍នេះទទួលបាន ការចូលរួមនិងគាំទ្រយ៉ាងច្រើន ពីសំណាក់សហគ្រិនដែល កំពុងជោគជ័យ និង សហគ្រិនដែលកំពុង បោះជំហ៊ានក្នុងវិថីជំនួញ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

អង្គវេទិកា សហគ្រិនរបស់ជេស៊ីអាយ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ បានបន្តរយៈពេល៤ម៉ោង ជាមួយនឹងការបកស្រាយ ប្រធានបទទាំង៤ រួមជាមួយនឹងសំនួរចម្លើយ យ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់ អ្នកចូលរួមដែលកំពុង យកចិត្តទុកដាក់ លើទស្សនទាននិងបទពិសោធន៍ ជាក់ស្តែងរបស់វាគ្មិន ទៅលើប្រធានបទទាំង៤៕

Page 1 of 10