អត្ថបទ

ក្នុងឱកាស ខួប១៥ឆ្នាំ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំរថយន្ត ឆាយ ហ៊ាង​ ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ១៥% រហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ គ្រប់សាខា

ក្នុងឱកាសគំរប់ខួប១៥ ឆ្នាំ និងដើមបីអបអរ បុណ្យណូអែល និងឆ្លងឆ្នាំសកល ខាងមុខនេះ​ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំរថយន្ត​ ឆាយ ហ៊ាង ធ្វើការផ្តល់ជូន កម្មវិធីពិសេស រាល់ការប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្ត លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ភ្លាមៗ គ្រាន់តែ Like និង Share Page (ផេក) ឆាយហ៊ាង ប៉ុណ្ណោះ ព្រមទាំងទទួលបាន កាដូ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ជាច្រើនទៀតផងដែរ ។

ការផ្តល់ជូននេះ មាននៅគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេស! រួសរាន់ឡើង ចំនួនមានកំណត់ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

ព័ត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនង៖ 069 9000 35៕

To Top
×