អត្ថបទ

តោះចូលរួម សន្និសី​ទដ៏ អស្ចារ្យ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០​នេះ ដែលមានឈ្មោះថា BeeBush Tech Startups ទាំងអស់គ្នា! វាគ្មិនល្បីៗច្រើនណាស់!

– BeeBush Tech Startup គឺជាសន្និសី​ទដ៏ អស្ចារ្យ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០​នេះ ដោយផ្តោតទៅលើ បច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែវិវឌ្ឍន៍ជាចំនុចក្តៅ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅទូទាំងពិភពលោក!

✅✅ចុះឈ្មោះទិញសំបុត្រតាមលីងខាងក្រោមនេះ
–> https://bit.ly/2XY7lDN

📣តម្លៃខាងលើបូករួម អាហារសម្រន់ និង ប៊ូហ្វេថ្ងៃត្រង់ រួចហើយ

💡💡សំរាប់បងប្អូនដែលមិនសូវចេះ ភាសាអង់គ្លេស ហើយខ្លាចស្តាប់ មិនសូវបាន សូមកុំព្រួយ ព្រោះកម្មវិធីយើង និយាយភាសាខ្មែរទេ
___________________________________

💰💰Ticket Price / តម្លៃសំបុត្រ៖

✅✅Standard Seat / កន្លែងធម្មតា: $29 មុនថ្ងៃ 29/12/2019 – $34 ក្រោយថ្ងៃ 29/12/2019

✅✅VIP Seat / កន្លែងពិសេស: $34 មុនថ្ងៃ 29/12/2019 – $39 ក្រោយថ្ងៃ 29/12/2019

✅✅ចុះឈ្មោះទិញសំបុត្រតាមលីងខាងក្រោមនេះ
–> https://bit.ly/2XY7lDN

📣តម្លៃខាងលើបូករួម អាហារសម្រន់ និង ប៊ូហ្វេថ្ងៃត្រង់ រួចហើយ
___________________________________

មូលហេតុដែលត្រូវចូលរួម:

1. បងប្អូននឹងអាច Networking ជាមួយគ្នា 2 ពេល! ពេលអាហារសម្រន់ ម៉ោង 8 – 9 ព្រឹក និង ប៊ូហ្វេថ្ងៃត្រង់ ម៉ោង 12 – 1:30 រសៀល

2. បងប្អូននឹងបានស្តាប់ ការចែករំលែក ពីវាគ្មិន ល្បីៗលើស 12 រូប ដែលពួកគាត់ នឹងប្រាប់ពីការលំបាកដែល ពួកគាត់ជួបប្រទះ និងវិធីដែលពួកគាត់ដោះស្រាយ

3. យើងខ្ញុំក៏មានវេទិកា សួរដេញដោលផងដែរ អំពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណា បានជាក្រុមហ៊ុន Technology របស់ពួកគាត់ទទួលបាន ទុនវិនិយោគ រាប់សែន រាប់លានដុល្លារ ហើយថាតើ ក្រុមហ៊ុនដែលហ៊ានបោះទុន លើគំរោងវិនិយោគរួមនោះ គេផ្តោតទៅលើអ្វីខ្លះ!
___________________________________

កម្មវិធី / Agenda

1. 7:30 – 8:00 AM – Open For Registration
2. 8:00 – 9:00 AM – Coffee Break + Networking
3. 9:00 – 12:00 PM – 6 Speakers + Panel Discussion
4. 12:00 – 1:30 PM – Lunch Buffet + Networking
5. 1:30 – 5:00 PM – 5 Speakers + Panel Discussion
___________________________________

1. Conference Date​ / ​កាលបរិច្ឆេទ: January 18, 2020

2. Conference Time / ​ម៉ោង: 8 AM – 5 PM

3. Location / ទីកន្លែង: Tonle Bassac II Restaurant

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​☎️Contact / ទំនាក់ទំនង: 017 605 001 / 087 667 677 / 096 269 6869

☎️Sponsorship Opportunity: 012 540 145 / 098 696 696
___________________________________

Who Should Join?

1. Brands
2. Agencies
3. Top Executives
4. Startups
5. Entrepreneurs
6. Business Professionals
___________________________________

Morning MC – Cheam Chantry
Afternoon MC – DJ NaNa

📣📣Morning Tech Speaker List:

1. Lay Kiry, CEO & Founder @ Globeso
Topic: The Way To Technology Business

2. Khun Pisey, CEO & Founder @ Workingna
Topic: Transformation From Non Tech – Tech

3. Bun Park, CEO & Founder @ Phzar
Topic: How I Build $1M Company In 1 Year

4. Sokvay Leng – COO & CO-Founder @ Bloc
Topic: Make People Know Your Brand Fast

5. Sun Sihanithnovy – Chairlady of TSD & FYG
Topic: Unleashing Emotional Leadership as Startup Captains

6. Lim Yousour – DDG, Admin & Finance
Topic: IP & Industry 4.0

Morning Panel Discussion
Topic: Startup Challenging
Moderator: Seak Sorakphy
Panelists: Bun Park/Lay Kiry/Khun Pisey/Leng Sokvay/Sun Sihanithnovy

📣📣 Afternoon Tech Speaker List:

7. Song Thul, CEO @ BeeBush
Topic: How To Marketing A Tech Business

8. Som Tom – Co-Founder & Director of Business Development @ Nham24
Topic: Food Delivery

9. Sok Leap – Founder & CEO @ SALA
Topic: Lessons Learned In Running A Startup

10. Mao Seyla – COO @ VR Event Planner
Topic:

📣📣 Panelist

11. Phoung Sophorn – Co-Founder & Head of Operation @ CEO MASTER CLUB INVESTMENT

12. Tang Lim Chhoung – Investment Manager @ Belt Road Capital Management

13. Vichet In – Co-founder and CEO of GroupIn, is one of the pioneers of digital commerce in Cambodia. GroupIn is the holding company of Little Digital and Mediaload. Little Digital currently has over 100,000 customers, while Mediaload, aka Khmerload, has more than 8 million monthly unique visitors in Cambodia and Myanmar. Groupin is currently backed by 500startups and Belt Road Capital Management.

Afternoon Panel Discussion
Topic: Tech Funding
Moderator: Mr. Chann
Panelists: In Vichet/Som Tom/Sok Leap/Phoung Sophorn/Mao Seyla/Tang Lim Chhoung

To Top
×