អត្ថបទ

ក្រុមហ៊ុន អ៊ីស្ដ លែន អេន ហូម ឯ.ក ប្រកាស​​ បញ្ឈប់បុគ្គលិក ឈ្មោះ សុភ័ក រិទ្ធភោ និងឲ្យចូលខ្លួន ដោះស្រាយ រឿងកេងបន្លំប្រាក់

ក្រុមហ៊ុន អ៊ីស្ដ លែន អេន ហូម ឯ.ក (East Land And Home) សូមជម្រាបជូន សាធារណជន មេត្តាជ្រាបថា “ឈ្មោះ សុភ័ក រិទ្ធភោ” មានតួនាទីជាបុគ្គលិកផ្នែកឃ្លាំង ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមូលហេតុ រំលោភលើសេចក្ដីទុកចិត្ត របស់ក្រុមហ៊ុន” ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សេចក្តីដំណឹងនេះ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “អាស្រ័យហេតុនេះ សូមសារណជន​ ទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន ដោយរាល់ទង្វើរទាំងឡាយ ដែលបុគ្គលរូបនេះបានប្រព្រឹត្ត គឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ នឹងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំឡើយ និងសូមបុគ្គលឈ្មោះ សុភ័ក រិទ្ធភោ ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយ ជាមួយក្រុមហ៊ុនចំពោះទឹកលុយ ដែលលោកបានកេងបន្លំ និងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឲ្យបានឆាប់”៕

To Top