អត្ថបទ

ម៉ូសិនពិសេស! ជាវអ៊ិនធឺណិត EzeBiz បានអ៊ិនធឺណិត ទូរស័ព្ទ 35GB ឥតគិតថ្លៃ រៀងរាល់ខែ

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរក អ៊ិនធឺណិតគុណភាពខ្ពស់ សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក មែនទេ? ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុត ក្នុងការជាវគម្រោង អ៊ិនធឺណិត EzeBiz ពីព្រោះអ្នកអាចទទួលបានទិន្នន័យ អ៊ិនធឺណិតទូរស័ព្ទ រហូតដល់ 35,000 MB ដោយឥតគិតថ្លៃ ជារៀងរាល់ខែ!

EzeBiz គឺគម្រោងអ៊ិនធឺណិត ល្បឿនលឿនពី EZECOM សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការ អ៊ិនធឺណិត គុណភាពខ្ពស់ សម្រាប់អាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុន ដែលផ្តល់អោយ អ្នកប្រើប្រាស់ នូវអត្ថប្រយោជន៍ បន្ថែមជាច្រើន ដូចជា បន្ថែមល្បឿនយ៉ាងតិច 50 Mbps សម្រាប់មាតិកាពេញនិយម បន្ថែមល្បឿន 200% នៅពេលយប់ និងចុងសប្តាហ៍ ល្បឿនអ៊ិនធឺណិតពេញល្អ និងលឿនស្មើគ្នាសម្រាប់ការ download និង upload ការធានាមិនដាច់ 99.95% និងសេវាអតិថិជន ២៤ម៉ោង ជាដើម។

សូមអានព័ត៌មានលម្អិត ខាងក្រោមនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម អំពីប្រូម៉ូសិនពិសេសមួយនេះ!

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
  • Data SIM 5 គឺជាស៊ីមកាត Cellcard SIM ពិសេសមួយ ដែលផ្តល់ទិន្នន័យ 5,000 MB សារ SMS ចំនួន 100 ដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ខែ
    ** Data SIM 6 គឺជាស៊ីមកាត Cellcard SIM ពិសេសមួយ ដែលផ្តល់ទិន្នន័យ 10,000 MB សារ SMS ចំនួន 100 ដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ខែ

បញ្ជាក់៖ អ្នកប្រើប្រាស់ស៊ីមកាត Cellcard Data SIM អាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមរយៈ Wing និងរាល់ដៃគូផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Cellcard។ អ្នកប្រើប្រាស់ស៊ីមកាត Cellcard Data SIM អាចភ្ជាប់គម្រោង iNET500, iNET1000 និង iNET2000 តាមរយៈកម្មវិធី Cellcard App ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យ និងសុពលភាពប្រើប្រាស់ បន្ថែមទៀតតាមតម្រូវការ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីគម្រោងអ៊ិនធឺណិត EzeBiz សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ezecom.com.kh/ezebiz របស់ក្រុមហ៊ុន EZECOM។

To Top