អត្ថបទ

លក់អស់ដំណាក់កាល១ បុរី ប៊ុនលី ប្រកាសបើកលក់ ប្លុកថ្មីដំណាក់កាល២…

ភាពជោគជ័យក្រោយពេលចូលទីផ្សារ ដំណាក់កាលទី១នៃគម្រោង បុរី ប៊ុន លី ត្រឹមតែកន្លះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ធ្វើអោយ បុរី ប៊ុន លី វិវត្តន៍ទៅកាន់ ការពង្រីកវិសាលភាព និង កិត្តនាមរបស់ខ្លួន…  យើងសង្កេតឃើញថា បុរី ប៊ុន លី មានសន្ទុះនៃការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនគួអោយកត់សម្គាល់ដោយគម្រោង នៃដំណាក់កាលដំបូងត្រូវបានលក់អស់ទាំងស្រុង… នេះជាសញ្ញាណបញ្ចាក់ពីការមើលឃើញពីគុណតម្លៃ និង ភាពលេចធ្លោរបស់គម្រោង បុរី ប៊ុនលី។ ហើយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនបុរី ប៊ុន លី សម្រេចប្រកាសបើកលក់ប្រភេទផ្ទះ ថោន ហោស៍- ប៊ី (Town House-B) ដំណាក់កាល 2 ដោយមានត្រឹមតែ 50ខ្នងតែប៉ុន្នោះ។

គួរ បញ្ចាក់ផងដែរថា គម្រោង ថោន ហោស៍ ប៊ី (Town-House B) ថ្មីរបស់ បុរី ប៊ុន លី នេះនឹងក្លាយជា ជាលំនៅស្ថានសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម និងជាការិយាល័យដ៏ទំនើប ដោយផ្អែកទៅលើ គម្រោងបុរី ប៊ុន លី ស្ថិតនៅទីតាំងភូមិសាស្រ្តអាជីវកម្មដ៏រីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រជាជនក្នុងតំបន់ ដែល កំពុងសាងសង់ នៅលើ ផ្ទៃដី ប្រមាណ ៣ហិកតា។ គម្រោង បុរី ប៊ុន លី ផ្តល់ជូនជាប្រភេទផ្ទះ ២ប្រភេទ និង ៤ជម្រើស ដូចជា ហ្សបហោស៍ អេ (Shop House-A) និង ហ្សប ហោស៍ ប៊ី (Shop House-A), ថោនហោស៍ អេ (Town House-B), និង ថោនហោស៍ ប៊ី(Town House-B) ។

រាល់ប្រភេទផ្ទះអាជីវកម្មទំនើប របស់ បុរី ប៊ុន លី ត្រូវបានសាងសង់ឡើងស្របទៅតាមផ្នត់គំនិត និងការចង់បានរបស់អតិថិជនប្រកបដោយការរចនាដ៏ល្អឯកដែលផ្អែកទៅលើគុណភាព និងទំនុកចិត្ត ដោយផ្តល់ជូននូវភាពប្រណិត និងផាសុខភាពក្នុងការស់នៅធ្វើអោយជីវិតលោកអ្នកកាន់តែទាន់សម័យ។

សម្រាប់ ព័ត៌មាន បន្ថែម សូម ទាក់ទង តាមរយៈ លេខ៖ 010/068/077 22 77 89 ឬ តាម អាស័យដ្ឋាន ផ្លូវ បឹង តា ម៉ា ត សង្កាត់ដង្កោ ខ ណ្ឌ័ ដង្កោ រាជធានី ភ្នំពេញ។

To Top