អត្ថបទ

បន្តទទួលយក កាដូចុងសប្តាហ៍ ឥតគិតថ្លៃ​ ពី Cellcard 4U

គ្រប់អតិថិជន ដែលកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោង Cellcard 4U ទាំងអស់នឹង ទទួលបានអ៊ីនធើណិតបន្ថែម 2GB តេនិងផ្ញើសារ ក្នុងប្រព័ន្ធឥតកំណត់ ចាប់ពីថ្ងៃ1 ដល់ ថ្ងៃទី 2 សីហា នៅចុងសប្តាហ៍នេះ ។

ដូចនេះអ្នកអាចសិក្សា​ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ទស្សនារឿងភាគ ស្តាប់តន្រ្តី លេងហ្គេម និងលេងបណ្ដាញសង្គម ផ្សេងៗទៀត បានកាន់តែច្រើន រីករាយចុងសប្តាហ៍ របស់អ្នកជាមួយគម្រោង ដ៏ល្អបំផុត នៅប្រទេសកម្ពុជា ។

បន្តប្រើគម្រោង 4U របស់អ្នក ឬភ្ជាប់គម្រោង 4U ណាមួយពីថ្ងៃនេះ ដោយចុច *5000#
ចុច *5050# នៅថ្ងៃសោរ៍ ទី 1 ខែសីហា ដើម្បីទទួលបានកាដូ​ ចុងសប្តាហ៍របស់អ្នក!៕

To Top