អត្ថបទ

បញ្ចុះតម្លៃ ១០% បន្ថែមរាល់ការ ទូទាត់តាម Chip Mong Pay លើគ្រប់មុខទំនិញ នៅ Smile Shop

ធនាគារ ជីប ម៉ុង បានសហការជាមួយ Smile Shop ដែលជាក្រុមហ៊ុន E-commerce ដ៏ធំមួយ នៅកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃ១០% បន្ថែមជូនអតិថិជន ដែលទិញទំនិញនៅហាង Smile Shop និងជ្រើសរើស ការទូទាត់ទំនិញជាមួយ Chip Mong Pay។ 

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះ គឺការបញ្ចុះតម្លៃនេះ បូកបញ្ចូលលើការបញ្ចុះតម្លៃ ដែលមានស្រាប់ផងដែរ។ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ដ៏អស្ចារ្យ នេះគឺស្រួលបំផុត រាល់ពេលលោកអ្នកទិញទំនិញ នៅហាងទំនិញ អនឡាញ Smile Shop រួចហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើស ទូទាត់តាម Chip Mong Pay ជាការស្រេច។

ការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យនេះ មានសុពលភាព ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

សម្រាប់អតិថិជន អាចទាញយក Chip Mong Pay តាមរយៈ៖   

?iOS: https://apple.co/2mj4M0i ឬ ?Android: http://bit.ly/2lKEhAG

លោកអ្នកក៏អាចទាញយក Smile Shop តាមរយៈ៖ https://bit.ly/smiledeals

To Top