អត្ថបទ

ថ្ងៃដ៏ពិសេស សម្រាប់អតិថិជន ស៊ុនស៊ីមិចកូ ទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

Black Friday បានមកដល់ហើយ រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ សម្រាប់អតិថិជន ស៊ុនស៊ីមិចកូ ទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច​ លើផលិតផល LGជាច្រើនមុខទំនិញ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក៏មានកាដូជាទឹកប្រាក់ ត្រឡប់វិញ ឆ្នោតផ្សង់សំណាង ដែលមានឱកាស ឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន!

កម្មវិធីនេះ មានចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកផលិតផលផ្សេងៗ ដែលបងប្អូនចង់​បាន តាមវេបសាយខាងក្រោម
WWW.SUNSIMEXCO.COM
Tel: 016 35 36 60
Tel: 061 35 36 60

ការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើង​ ជារៀងរាល់ខែ ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា២០២០ រហូតដល់ខែមីនា ២០២១

  • លើកទី1 : ថ្ងៃទី06 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020
  • លើកទី2 : ថ្ងៃទី04 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020
  • លើកទី3 : ថ្ងៃទី07 ខែមករា ឆ្នាំ2021
  • លើកទី4 : ថ្ងៃទី05 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2021
  • លើកទី5 : ថ្ងៃទី05 ខែមីនា ឆ្នាំ2021
To Top