អត្ថបទ

ប្រ៊ូហោសន៍ ធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មី ទៅលើបន្ទប់ប្រជុំ លក្ខណៈស្តង់ដាសម្រាប់អថិតិជន

កាន់តែមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅ ជាមួយនឹងបរិយាកាសថ្មី នៃការរៀបចំជាលក្ខណៈស្តង់ដា ពិតជាពិសេសសម្រាប់បងៗ ជួបពិភាក្សាការងារ និងសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត ដែលមានតម្រូវការ ធ្វើកិច្ចការសាលា ឬកិច្ចការផ្សេងៗ ចាំកាលទៀត សូមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនងៈ087 333 489 ដែលមាននៅសាខា BrewHouse ព្រះបរមរាជរាំង ។

BrewHouse មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ដល់គេហដ្ឋានបងប្អូនយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត ជាមួយនឹងកាហ្វេឈ្ងុយៗ☕️ នង មុខម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចធ្វើការកម្ម៉ង់ឥឡូវនេះបានជាមួយ ប្រ៊ូហោសន៍ផ្សារដើមថ្កូវ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទៈ ០៨៧ ៣៣៣៤៨៨ /Fcaebook; BrewHouse Psa Deoum Tkov ឬអញ្ជើញមកអាស័យដ្ធានផ្ទាល់ st. 488 Corner St. 145, phnom penh , ប្រ៊ូហោសន៍អូឡាំពិក តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទៈ ០៨៧ ៣៣៣៤៨៧ /Fcaebook; BrewHouse Olympic ឬអញ្ជើញមកអាស័យដ្ធានផ្ទាល់ st. 163 Corner St. 284, phnom penh៕

To Top