អត្ថបទ

ក្រុមហ៊ុន ឃូល ឃែស ផ្តល់ជូនការវេរលុយ ឥតគិតថ្លៃ សេវាដែលពុំធ្លាប់មាន

ការផ្តល់ជូនដែលពុំធ្លាប់មាននេះ គឺកាន់តែអស្ចារ្យជាបន្តបន្ទាប់ ពីក្រុមហ៊ុន បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ថ្មីមួយ នៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមហ៊ុន ធាន ស៊ូ អ៊ូនធើណេសិនណល ថេកណឡជី ម.ក មានឈ្មោះពាណិជ្ជនាមហៅថា ក្រុមហ៊ុន ឃូលឃែស បានមកដល់ទៀតហើយ។

បន្ទាប់ពីការផ្តល់ជូន​ នូវការបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ ឈ្នះលុយដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ មិនបានយូរប៉ុន្មានផង ក្រុមហ៊ុន ឃូលឃែស នៅតែបន្តផ្តល់ភាពភ្ញាក់ផ្អើល ជូនដល់អតិថិជន របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត។
ថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន ឃូលឃែស បានបញ្ចេញនូវការផ្តល់ជូន ដ៏អស្ចារ្យមួយទៀត ទៅលើសេវាកម្ម វេរលុយទូទាំងរាជធានីខេត្ត ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។

លោកអ្នកអាចធ្វើការវេរលុយ តាមរយៈភ្នាក់ងារ ឃូលឃែស ណាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយឥតគិតថ្លៃសេវា សម្រាប់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី $1 ដល់ $1,000 ឬ ៤០០០៛ ដល់ ៤,០០០,000 ៛ ហើយការផ្តល់ជូននេះ គឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកភ្នាក់ងារ ឃូលឃែស ណាមួយដែលនៅជិត លោកអ្នកបំផុត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីទទួលបានការ ផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យនេះ។ តោះ វេរលុយជាមួយភ្នាក់ងារ ឃូលឃែស ទាំងអស់គ្នា!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម លោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងតាមរយៈ៖ ផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន៖ 023 988 777 / 081 600 777៕

Email: info@coolcashcam.com
Website: www.coolcashcam.com
?Find and follow us on:
• Facebook Page: https://www.facebook.com/coolcashcam
• Telegram Channel: https://t.me/coolcashcambodia
• Instagram Page: https://www.instagram.com/coolcashcambodia

To Top