អត្ថបទ

រយៈពេល ១សប្តាហ៍ពេញតែម្តង ទិញ១ថែម១ នៅហាងនំប៉័ងបាយ័ន សាខាអូបែកក្អម

ហាងនំប៉័ងបាយ័ន សាខាអូបែកក្អម ផ្តល់ជូនពិសេស សម្រាប់អតិថិជន ដែលបញ្ជាទិញវិចខ្ចប់ ១ថែម១ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី៩ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ ពោលមានរយៈពេល ពេញ១សប្តាហ៍តែម្តង ដែលអតិថិជន អាចមកទទួកយក នូវការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ពីហាងនំប៉័ងបាយ័នផ្ទាល់ សាខាអូបែកក្អម ។

ការផ្តល់ជូននេះ មានសម្រាប់អតិថិជនដែលអញ្ជើញ ទៅបញ្ជាទិញ រាល់មុខទំនិញ នៅសាខាអូបែកក្អមផ្ទាល់ សម្រាប់ការវិចខ្ចប់ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ចង់ញាំនំប៉័ងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ កុំភ្លេចហាងនំប៉័ងបាយ័ន រសជាតិល្អពិតសំរាប់តែអ្នក ។ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ Tel: 010 555 328 / 070 555 671៕

To Top