អត្ថបទ

ក្រុមហ៊ុន foodpanda ចាប់ដៃគូសហការជា មួយក្រុមហ៊ុន Oyika ដើម្បីលើកស្ទួយ ជីវភាពដៃគូដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួន


ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃសុក្រ កន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុន foodpanda បានចាប់ដៃសហការដោយចុះអនុស្សារណៈ​នៃការ​យោគយល់​ (MoU) ជាមួយក្រុមហ៊ុន Oyika ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូអេឡិចត្រូនិកធំមួយនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើឡើង​នៅ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​របស់ក្រុមហ៊ុន foodpanda ដោយមានកាចូលរួមពីតំណាងនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពី ព្រមទាំងតំណាង ដៃគូដឹកជញ្ជូនរបស់ foodpanda ផងដែរ។

ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃសុក្រ កន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុន foodpanda បានចាប់ដៃសហការដោយចុះអនុស្សារណៈ​នៃការ​យោគយល់​ (MoU) ជាមួយក្រុមហ៊ុន Oyika ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូអេឡិចត្រូនិកធំមួយនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើឡើង​ នៅ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​របស់ក្រុមហ៊ុន foodpanda ដោយមានកាចូលរួមពីតំណាង នៃក្រុមហ៊ុនទាំងពី ព្រមទាំងតំណាងដៃគូ ដឹកជញ្ជូនរបស់ foodpanda ផងដែរ។

ការសហការនេះដៃគូទាំងពីរនេះ មានគោលដៅរួមក្នុងការចូលរួម កាត់បន្ថយចំណាយដល់ដៃគូដឹកជញ្ជូនរបស់ foodpanda តាមរយៈការដាក់សាកល្បង ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ូតូអេឡិងត្រូនិកស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងសាំងមានការកើនឡើង។​ លើសពីនេះក្រុមហ៊ុនមានចក្ខុវិស័យក្នុងការរួមដៃគ្នាជម្រុញឲ្យមានការយល់ដឹងក៏ដូចជា ការចូលរួមកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានផងដែរ

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម


លោកស្រី ឡាយ ស៊ីវហួង នាយក​គ្រប់គ្រង​ផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃ​ក្រុមហ៊ុន foodpanda បាន​ថ្លែង​ថា៖ “ការសហការនេះមិនត្រឹមតែលើកស្ទួយការការពារបរិស្ថាន​និងកាត់បន្ថយចំណាយដល់ដៃគូដឹកជញ្ជូនរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើងក៏ដើតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលដល់សាធារណៈជនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាដៃគូដឹកជញ្ជូនរបស់ foodpanda តែពុំមានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនមានឱកាសធ្វើជាដៃគូដឹកជញ្ជូនរបស់យើងតាមរយៈការជួលម៉ូតូពី Oyika ក្នុងកម្រៃសមរម្យ”។

លើសពីនេះលោក Carl Jason អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Oyika Cambodia បានបន្ថែមទៀតថា៖ “យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាការសហការនេះនឹងបានចូលរួមលើកស្ទួយការការពារបរិស្ថាន ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់ពីការយល់ដឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបន្ថែមទៀត”៕

To Top
×