អត្ថបទ

ថ្មី!អេស្កាវ៉ាទ័រគូបូតាទំងន់1.7តោនសេរី U17-3 រហ័សរហួន លើសពីការស្មានស៊ូ ជាមួយការងារ ជាលក្ខណៈអាជីព

អេស្កាវ៉ាទ័រគូបូតាកំពុងរង់ចាំអោយ អ្នកធ្វើការសាកល្បងជាមួយចំណុចពិសេសដូចតទៅនេះ៖
-ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតកំលាំង 16កំលាំងសេះ
-រយៈកណ្តាលកង់ច្រវ៉ាក់អាចស៊ីរ៉េបានពី 1.24ម៉ែត្រ ដល់ 0.99ម៉ែត្រ រហ័សរហួន ងាយស្រួលធ្វើការក្នុងទីធ្លាចង្អៀតបានយ៉ាងសប្បាយ
-ខ្សែរទុយោតឧបករណ៍ក្បាលចោះបំបែកមានភ្ជាប់មកជាមួយដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ក្បាលចោះ EHB02
-កាន់តែមានទំនុកចិត្ត សុវត្ថិភាពជាងមុន ដោយគ្រោងដំបូលសុវត្ថិភាព ROPS/FOPS

ចាប់អារម្មណ៍សូមធ្វើការ Inbox : m.me/KubotaKampucheaClub
ឬធ្វើការបំពេញព័ត៌មាន ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធពិសេសតាមរយៈ https://bit.ly/3wuENTO

To Top