អត្ថបទ

អ្វីដែលលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំ បានមកដល់ហើយ! ប្រធានបទដែលម្ចាស់អាជីវកម្ម គ្រប់រូបគួរយល់ដឹង ដើម្បីវិវត្តន៍អាជីវកម្មលោកអ្នក ឱ្យជោគជ័យស្របតាមបរិបទកូវីដ-១៩ និងឧស្សាហកម្ម៤.០!

សូមរួសរាន់ចុះឈ្មោះ ចូលរួមតាមរយៈតំណ៖➡️ https://forms.gle/KQwSNheXT35nYi2r9
ការចុះឈ្មោះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅ។

វេទិកាសន្ទនាអាហារពេលព្រឹក លើកទី២ បាននាំយកនូវប្រធានបទ៖ “តម្រូវការនៃទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល គឺជាកូនសោរក្នុងការទាក់ទាញ អតិថិជនក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម៤.០។”

គោលបំណង៖ យើងសង្ឃឹមថា ប្រធានបទនេះនឹងជួយអ្នក៖

  • ពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់ នៃទីផ្សារឌីជីថលក្នុងយុគសម័យឧស្សាហកម្ម៤.០
  • យល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារឌីជីថល និងវិធីសាស្រ្ត
  • ស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ ឌីជីថលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

📅 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
🕓 ពេលវេលា៖ ៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់
📍ទតាំង៖ E&M Coffee and Restaurant (សាខាបឹងកេងកង)
🎟 តម្លៃសំបុត្រចូលរួម ១៨ ដុល្លារ
✅ សម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះមុនថៃ្ងទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ តំលៃសំបុត្រត្រឹមតែ ១៣ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ (រួមបញ្ជូលអាហារពេលព្រឹកនិងភេសជ្ជ:)

Map: https://goo.gl/maps/ayVLMvQ9DRKEP68S6

To Top