អត្ថបទ

Nitro Cold Brew ចាប់បើកលក់នៅ Luna Prime ហើយ!

This image has an empty alt attribute; its file name is a1-1-1024x342.jpg

កាន់តែមានឱជារស… កាន់តែស្រទន់… នោះគឺ “កាហ្វេណាយត្រូ ខូលព្រូ” (Nitro Cold Brew) ដែលធានាផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសោធន៍នៃការពិសាកាហ្វេដ៏ថ្មី និងមិនអាចបំភ្លេចបាន។

This image has an empty alt attribute; its file name is a2-1-1024x640.jpg

Nitro Cold Brew បានឆ្លងកាត់ដំណើរការឆុងបែបត្រជាក់ជាមួយ ណាយត្រូជែន (Nitrogen) រហូតដល់ 24ម៉ោង ដែលធានាផ្តល់ជូននូវរសជាតិកាហ្វេកាន់តែមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងមុន និងផ្អែមជាងមុន ដោយពុំតម្រូវការឲ្យមានការបន្ថែមសាជាតិផ្អែមនានានោះឡើយ។

This image has an empty alt attribute; its file name is a3-1024x512.jpg

កាហ្វេនេះសាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នកចូលនិយមពិសាកាហ្វេខ្មៅ  ចំណែកឯ “ណាយត្រូ ខ្លោត ខូលព្រូ” (Nitro Cloud Cold Brew) ផ្តល់ជូននូវជម្រើសកាហ្វេស្រាល ជាមួយរសជាតិ វ៉ាន់នីឡា (Vanilla) ឬ បាត់ធឺស្កត់ (Butterscotch)។

កាហ្វេណាយត្រូ ទាំង 3 មុខនេះបានចាប់ផ្ដើមលក់នៅ​ ហាង​ Luna Prime តែមួយគត់​ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ។

This image has an empty alt attribute; its file name is a4-1024x445.jpg

លេខទូរសព្ទ÷ 081 888 868

អាសយដ្ឋាន÷ #197 មហាវិថីព្រះនរោត្តម (ក្បែរផ្សារទំនើប Chip Mong Noro Mall)

ផែនទី Google÷ http://shorturl.at/hBEVY

Facebook÷ www.facebook.com/lunaprime.kh

To Top