អត្ថបទ

អបអរសាទរ ពិធីសម្ពោធហាងនំប៉័ងបាយ័ន សាខាផ្លូវជាតិលេខ3 ផ្តល់ជូននូការបញ្ចុះតម្លៃ 50% រាល់ការទិញនំ នៅសាខាថ្មីនេះ

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២២នេះ ហាងនំប៉័ងបាយ័ន បានប្រកាសបើកសម្ពោធសាខាថ្មី បន្ថែមទៀត ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ3។ ក្នុងឱកាសសម្ពោធសាខាថ្មីនេះក៏មានផ្តល់ជូននូការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ 50% រាល់ការទិញនំ នៅសាខាថ្មីនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨-១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 010 555 322 / 069 555 075 /Facebookpage; Bayon Bakery

https://t.me/bayonbakery

To Top