អត្ថបទ

កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នា! លោក សាយ នឹងបង្ហាញវត្តមាន ក្នុងពិព័រណ៍សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

ធ្មិចបើកៗ ជិតដល់ថ្ងៃកម្មវិធីបាត់ 🤩! ជួបជាមួយតារាកិត្តិយសរបស់យើង លោក សាយ ដែលនឹងមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធី និងការតាំងពិព័រណ៍ ស្តីពីវេទិកាជំរុញការលក់ និងការធ្វើទីផ្សារ របស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣។

ចាំអីទៀត មកចូលរួមដើម្បីបង្កើតនូវ បរិយាកាសសប្បាយរីករាយ ទទួលបានទាំងចំណេះដឹង ដើរមើលផលិតផលស្តង់ ថែមទាំងមានសកម្មភាព សប្បាយៗជាច្រើនទៀត។ សុំបង្ហើបបន្តិចណា សកម្មភាពលេងហ្គេមមួយចំនួន នឹងមានការទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតផងដែរ។​ លោកអ្នកអាចចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះ បានរយៈពេលពីរថ្ងៃពេញដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃ!

តោះនរណាខ្លះហ្វេន សាយ? មកចូលរួមទាំងអស់គ្នា បានទាំងជួប សាយ បានទាំងដើរមើលការតាំងពិព័រណ៍! សូមកុំឱ្យឱកាសនេះកន្លងផុតណា!

សុំបញ្ជាក់ម្តងទៀត ការតាំងពិរព័រណ៍គឺបើកឱ្យចូលរួមដោយសេរី ចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណលីងខាងក្រោម​ ដើម្បីប្ដូរយករង្វាន់ផ្សេងៗនៅថ្ងៃកម្មវិធី:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesJRbeZov9TZfIgMU5pJFEGubiVCm1FHapgVip482mUh2RKw/viewform

🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ និង ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
🕗 ពេលវេលា៖ ៨:៣០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ល្ងាច
📍ទីតាំង៖ Factory Phnom Penh (https://goo.gl/maps/SmvnHpoTR5cCdUM79)
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង☎️:
(+855) 92 467 222 (Bunthoeun Sreykun)
(+855) 93 751 762 (Sorn Socheata)

ធ្មិចបើកៗ ជិតដល់ថ្ងៃកម្មវិធីបាត់ 🤩
ជួបជាមួយតារាកិត្តិយសរបស់យើង លោក សាយ ដែលនឹងមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធី និងការតាំងពិព័រណ៍ ស្តីពីវេទិកាជំរុញការលក់ និងការធ្វើទីផ្សារ របស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣។ ចាំអីទៀត មកចូលរួមដើម្បីបង្កើតនូវបរិយាកាសសប្បាយរីករាយ ទទួលបានទាំងចំណេះដឹង ដើរមើលផលិតផលស្តង់ ថែមទាំងមានសកម្មភាពសប្បាយៗជាច្រើនទៀត។ សុំបង្ហើបបន្តិចណា សកម្មភាពលេងហ្គេមមួយចំនួន នឹងមានការទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតផងដែរ។​ លោកអ្នកអាចចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះ បានរយៈពេលពីរថ្ងៃពេញដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃ!

តោះនរណាខ្លះហ្វេន សាយ? មកចូលរួមទាំងអស់គ្នា បានទាំងជួប សាយ បានទាំងដើរមើលការតាំងពិព័រណ៍! សូមកុំឱ្យឱកាសនេះកន្លងផុតណា!

សុំបញ្ជាក់ម្តងទៀត ការតាំងពិរព័រណ៍គឺបើកឱ្យចូលរួមដោយសេរី ចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណលីងខាងក្រោម​ ដេីម្បីប្ដូរយករង្វាន់ផ្សេងៗនៅថ្ងៃកម្មវិធី:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesJRbeZov9TZfIgMU5pJFEGubiVCm1FHapgVip482mUh2RKw/viewform

🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ និង ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
🕗 ពេលវេលា៖ ៨:៣០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ល្ងាច
📍ទីតាំង៖ Factory Phnom Penh (https://goo.gl/maps/SmvnHpoTR5cCdUM79)
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង☎️:
(+855) 92 467 222 (Bunthoeun Sreykun)
(+855) 93 751 762 (Sorn Socheata)
#JCIPhnomPenh
#JCIInternationalBusinessExhibition2023
#JCIEntrepreneurSquare2023

Just the blink of an eye, the event is near 🤩
Meet our honorary artist, Mr. SAI in the 2023 SMEs Sale and Marketing Acceleration Forum to get knowledge as well as entertainment with many fun activities. You will also get the chance to win other prizes! This business exhibition is free to attend for two entire days!

Who is a fan of SAI? Come join us, you can meet SAI and have fun with exhibition! Let grab this fun and enjoyable opportunity altogether 🤩

‼️Register through the link to swap your registration for additional prizes on the day of the event:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesJRbeZov9TZfIgMU5pJFEGubiVCm1FHapgVip482mUh2RKw/viewform

🗓Date: Saturday, 03rd June, 2023 and Sunday, 04th June, 2023
Time: 8:30 AM – 5:00 PM
📍Location: Factory Phnom Penh (Chak Angre)
Contact Number:
(+855) 92 467 222 (Bunthoeun Sreykun)
(+855) 93 751 762 (Sorn Socheata)
#JCIPhnomPenh
#JCIInternationalBusinessExhibition2023
#JCIEntrepreneurSquare2023

To Top