អត្ថបទ

មានឆ្ងល់ទេថា SUPREME ហ្នឹងអីគេ? ហើយមានអីពិសេសជាមួយនឹងពាក្យថា SUPREME?

ភ្នំពេញ៖ CAMBODIA SUPREME រសជាតិល្អបំផុត SUPREME ALWAYS! CAMBODIA SUPREME បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យថា SUPREME នៅលើដប ដែលមានន័យថា CAMBODIA SUPREME នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ពិភពសប្បាយ រីករាយ ជាមួយនឹងរសជាតិល្អបំផុត SUPREME ALWAYS.

CAMBODIA SUPREME គឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស នៅក្រោមម៉ាកផលិតផលនៃ CAMBODIA BEER ហើយ CAMBODIA SUPREME ក៏ត្រូវបានផលិតឡើងដោយគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតដាច់គេ ដែលនាំចូលមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៃសហគមន៍អឺរុប ប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្របច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលជម្រុញឱ្យ CAMBODIA SUPREME មានរសជាតិល្អបំផុត SUPREME ALWAYS និងជម្រុញឱ្យការជួបជុំ កាន់តែមានភាពសប្បាយ រីករាយ ទៅណាក៏ SUPREME ALWAYS.

តោះ! ចង់ដឹងថា SUPREME កម្រិតណា? ទស្សនាវីដេអូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់គ្នា៖

CAMBODIA SUPREME រសជាតិល្អបំផុត!

CAMBODIA BEER បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាល!

To Top