សេដ្ឋកិច្ច

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ តាមអនឡាញ ចាប់ពី ដេីម ឆ្នាំ ២០២១តទៅ

ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បីពង្រឹងការផ្ដល់សេវាជូន អ្នកជាប់ពន្ធឲ្យបានល្អប្រសើរ ធានានូវប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព ភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័សក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចដាក់ លិខិតប្រកាស និងបង់ពន្ធ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សម្រេចបញ្ឈប់ឲ្យដំណើរកា រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបង្វិលសងអាករលើតម្លៃបន្ថែម (E-VAT Refund System) ដោយជំនួសមកវិញនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធតាមអនឡាញ (E-Filing System) ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះតទៅ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះ បានឲ្យដឹងថា«លោក-លោកស្រី អាចប្រើប្រាស់មុខងារ E-VAT Refund System នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ តាមអនឡាញ E-Filing System តែម្ដង»៕

To Top