សេដ្ឋកិច្ច

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង រំលេចភាពជោគជ័យ របស់ WingMall, ពង្រីកដល់ ៣ខេត្ត បន្ថែមទៀត

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ខ្ញុំ បានដឹកជញ្ជូនអាហារ ដែលខ្ញុំចូលចិត្តផ្ទាល់ ទៅអ្នកឧកញ៉ា ហុង ពីវ តាមរយៈ WingMall រួមជាមួយនឹងការបើកដំណើរការ សេវាកម្មរបស់យើងទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមអបអរសាទរ ដល់ការពង្រីកសាខា WingMall ទៅកាន់ខេត្តចំនួនបី បន្ថែមទៀត គឺខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តព្រះសីហនុ។

ការបើកដំណើរការសេវាកម្មបន្ថែមនេះ នឹងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ ទិញទំនិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងតម្លៃធូរជាង សម្រាប់ពាណិជ្ជករ ជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូន ដោយឥតគិតថ្លៃដល់អតិថិជនច្រើនជាងមុន។ អាហារមិនត្រឹមតែសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអាហារគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងការយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ អាហារមិនត្រឹមតែបំពេញក្រពះរបស់យើងប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែវាបំពេញបេះដូងរបស់យើងថែមទៀតផងដែរ។ បេសកកម្មចម្បងរបស់ Wingmall គឺដើម្បីធានាថាក្រពះ និងបេះដូងរបស់អ្នក ត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ និងពោរពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ ដោយមិនមានការរំខាន។

***On 29th July 2021, I had personally delivered my favorite go-to food to my friend, Neak Oknha Hong Piv via WingMall in conjunction with our service extension to Siem Reap province.Today, we see the expansion of WingMall to three additional provinces: Kompong Cham, Battambong and Sihanoukville. This provide a safe shopping experience and cheaper fees for merchants with free deliveries to customers.Food is not only vital, but it is a symbol of love and care. It does much more than filling our stomach; it fills our heart. Wingmall’s main mission is to ensure that your stomach and heart are filled with care and love with no hassle.

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

#KithMeng#RoyalGroup#Wing

(ហ្វេសប៊ុកផេក Kith Meng)

https://www.facebook.com/100057484388241/videos/pcb.370015331591277/633253981367507

To Top