ស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀង

សម្តេចតេជោកំពុងថ្លែងសារ ពីតំបន់រងគ្រោះ ដោយជំនន់ ទឹកភ្លៀង នៅខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅម៉ោង៧កន្លះនារាត្រីនេះ កំពុងថ្លែងសារនៅតំបន់រងគ្រោះ ដោយជំនន់ ទឹកភ្លៀងនៅខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ៕

To Top