ស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀង

កម្ពុជា នឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ដល់៣វិច្ឆិកា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានប្រកាសពីធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃ៣១ តុលា ដល់៣ វិច្ឆិកា ដោយរយៈពេលនេះ កម្ពុជា ទទួលរងឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់នៃប្រទេសចិនដែលគ្របដណ្ដប់ផ្នែកខាងជើងប្រទេសថៃ និងលាតសន្ធឹងទៅដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូង។

ករណីនេះ នឹងមានលំហូរខ្យល់បក់មកពីទិសខាងជើង និងទិសឦសាន ប្រសព្វគ្នាជាមួយលំហូរខ្យល់បក់ពីទិសអាគេ្នយ៍ដែលផ្ទុកនូវសំណើមនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង បង្កើតបានជាពពកភ្លៀងលើកម្ពុជា៕

To Top