សុខភាព

គ្លីនិក ចិនថុង ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា នាំយកម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ ព្យាបាលសន្លាក ឆ្អឹងកង ក ស្មា ខ្នង ចង្កេះ ជង្គង់ ដោយគ្មានការវះកាត់បន្តិចឡើយ


មនុស្សទូទៅធ្លាប់បានគិតថា ជំងឺឈឺសន្លាក ឈឺឆ្អឹងកង ក ស្មា ខ្នង ចង្កេះ ជង្គង់ សុទ្ធតែទាមទារព្យាបាល ដោយការវះកាត់ជាមួយមុខកាំបិត ឬប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរ និងថ្នាំច្រើន ជាពិសេសចំណាយលើការព្យាបាលអស់ថវិកាច្រើន ។ ការគិតទាំងអស់នេះ បានក្លាយជាបញ្ហា ដល់អ្នកជំងឺមួយចំនួន មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែនៅពេលនេះ មិនគួរមានការបារម្ភ បែបនេះទៀតនោះទេ គ្លីនិក ចិនថុង បាននាំចូលម៉ាស៊ីនព្យាបាលទំនើប ដោយគ្មានការវះកាត់ មកកម្ពុជាហើយ ។

គ្លីនិក ចិនថុង ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ផ្តល់នូវការព្យាបាលទំនើប ដោយគ្មានការវះកាត់ ចំពោះការឈឺចាប់លើ ក ស្មា ខ្នង ចង្កេះ ជង្គង់ ព្យាបាលដោយម៉ាស៊ីនទំនើបស្វ័យប្រវត្តិ នាំចូលមកពីអីរ៉ុប ។
បន្ទប់ព្យាបាលដោយចលនា ចិនថុង នឹងជួយលោកអ្នកក្នុងការព្យាបាលដោយ៖
-គ្មានការវះកាត់
-គ្មានការចាក់ថ្នាំ
-គ្មានការលេបថ្នាំ
-មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
-ពិគ្រោះជំងឺជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

នៅគ្លីនិក ចិនថុង មានគ្រូពេទ្យជំនាញច្បាស់លាស់ផ្នែក ព្យាបាលដោយចលនា ដែលមានការបណ្តុះបណ្តាល ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញពីបរទេស មកពិគ្រោះជាមួយលោកអ្នក ដើម្បីស្វែងយល់ពីជំងឺផ្ទាល់ខ្លួន និង ពីរបៀបព្យាបាល ដោយម៉ាស៊ីនទំនើបស្វ័យប្រវត្តិ ។

មានម៉ាស៊ីនទំនើបស្វ័យប្រវត្តិ នាំចូលមកពីអីរ៉ុប (DUOLITH SD1 T-TOP »F-SW ultra») ដែលកំពុងមានការល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំង នៅលើពិភពលោកក្នុងការព្យាបាលនៅ ជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក ឆ្អឹងកងចង្កេះ ត្រូវបានគៀបសង្កត់ ឆ្អឹងកងស្រុញ សឹកស្ពូត ឆ្អឹងកងដុះបន្លា វិវត្តន៍ទៅតាមវ័យ ឆ្អឹងកោងនិងវៀចឬប៉ះទង្គិចឆ្អឹងកង សឹង ទ្រនាប់នៃឆ្អឹងកង និងមានការលៀន ទ្រនាប់ឌីសឆ្អឹងកង គ្រិច កែងដៃ កដៃ ម្រាមដៃ ជង្គង់ កជើងជាដើម។ល។
សូមអញ្ជើញមកកាន់អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ២០AB, ផ្លូវ១១០សហព័ន្ធរ៉ូស៊ី សង្កាត់ដេប៉ូ៣, ខណ្ឌទួគោក រាជធានី ភ្នំពេញ Tel: 092 178 518/ 096 254 50 37 ម៉ោងធ្វើការៈ៨ ព្រឹក ៧ល្ងាច/ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ៕To Top
×