សុខភាព

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញវិធានការណ៍ទប់ស្កាត់ជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មី ខណៈនៅចិនមានអ្នកស្លាប់ ៤នាក់ហើយ

To Top
×