សុខភាព

នាយកដ្ឋាន ប្រយុទ្ធប្រឆាំង ជំងឺឆ្លងបង្ហាញ សារអប់រំ បង្ការចំលងមេរោគ កូរ៉ូណា វីរុសប្រភេទថ្មី

ភ្នំពេញ៖ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំង ជំងឺឆ្លង CDC នៃក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បានបង្ហាញសារអប់រំ ការបង្ការចំលងមេរោគ កូរ៉ូណា វីរុសប្រភេទថ្មី ។

ក្នុងនោះ បើបងប្អូនមានចម្ងល់ ទាក់ទងទៅលេខ ១១៥ ដោយមិនគិតថ្លៃ ពីគ្រប់ប្រព័ន្ធ៕

To Top
×