សុខភាព

អាមេរិក អាចមានកំហុស ក្នុងការរៀបចំ ជំងឺរាតត្បាតម្ដងទៀត ដោយសារ គម្រោងថវិកា តិចតួចពេក

វ៉ាស៊ីនតោន៖ អត្ថបទដែលបានចេញផ្សាយ នៅលើគេហទំព័រ Vox បានឲ្យដឹងថា ចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិក មានគម្រោងថវិកាតិចតួចពេក លើសុខភាពសាធារណៈ សហរដ្ឋអាមេរិក អាចធ្វើឱ្យមានកំហុស ក្នុងការរៀបចំ ជំងឺរាតត្បាតដូចគ្នាម្តងទៀត។

អត្ថបទនេះបានឲ្យដឹងថា មន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈ និងអ្នកជំនាញខាងក្រៅ បានព្រមានរដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក អស់ជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលការរាតត្បាត នៃមេរោគឆ្លងថា សហរដ្ឋអាមេរិក មិនបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ គ្រប់គ្រាន់លើការការពារ សុខភាពសាធារណៈនោះទេ ហើយពួកគេបានបង្ហាញឱ្យឃើញត្រឹមត្រូវ ដោយបន្ថែមថា ប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ នៃការកើតឡើងដដែលៗ។ កំហុសដែលបានកើតឡើង ក្នុងអំឡុងពេលមុន នៃការ រាតត្បាត កូវីដ-១៩។

ប្រភពបានឲ្យដឹងថា ច្បាប់ Build Back Better មានចំនួនសរុបប្រហែល 10 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សុខភាពសាធារណៈ និងការផ្តល់មូលនិធិ សម្រាប់ត្រៀមបង្ការ ជំងឺរាតត្បាតក្នុងរយៈពេល ប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ដែលវាខ្លីណាស់ នៃអ្វីដែលអ្នកជំនាញគិតថាចាំបាច់។

អត្ថបទនេះបានឲ្យដឹងទៀតថា “អ្នកជំនាញខាងក្រៅបានប៉ាន់ប្រមាណថា ៧៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក គួរតែត្រូវបានចំណាយក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សុខភាពសាធារណៈ ការត្រៀមលក្ខណៈ និងការការពារ”៕ ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top