សុខភាព

អស់បារម្ភ! ឥឡូវនេះអ្នកប៉េងហួតបឹងស្នោ មានគ្លីនិកឯកជនស្អាត សម្ភារៈទំនើប ពេទ្យជំនាញ និងមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនៅក្បែរហើយ!​​


សម្រាប់លោកអ្នកនៅប៉េងហួតបឹងស្នោ ឥឡូវនេះអស់បារម្ភហើយ ព្រោះមានគ្លីនិកឯកជនស្អាត សម្ភារៈទំនើប ពេទ្យជំនាញ និងមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ។

អាស័យដ្ឋាន: ខុនដូ ដឹស្តា ប៉ូឡារីស២៣ ក្នុងគម្រោង បុរី ប៉េង ហួត ហ្គ្រេនស្តាផ្លាទីនីម (បឹងស្នោ)
Google maps: https://maps.app.goo.gl/uo2eAyNWAmsMATFT9?g_st=ic
Tel:068 666 990 /085 666 990
Telegram: http://t.me/Sokhasalongevityclinic
Facebook Page: https://m.facebook.com/Sokhasalongevityclinic/?mibextid=LQQJ4d

To Top