សុខភាព

ឱកាសល្អ! អ្នកមានជម្ងឺខ្សោយសាច់ដុំ ពីកំណើត អាចព្យាបាលជាសះស្បើយ ដោយវិធី gene therapy

ភ្នំពេញ៖ ឱកាសល្អ សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមាន ជម្ងឺខ្សោយសាច់ដុំពីកំណើត Spinal muscular atrophy អាចសង្ស័យបើកុមារទន់សាច់ដុំ យូរចេះអង្គុយ ឬដើរដួលញឹក ខាងក្រោមជារោគសញ្ញាមួយចំនួន ឥឡូវមានឱកាស ជាសះស្បើយ ដោយវិធីព្យាបាល gene therapy នៅមន្ទីរពេទ្យ Sokhasa Longevity Clinic ដែលមានទីតាំងនៅក្នុង បុរីប៉េងហ៊ួតបឹងស្នោ ។

អាចទាក់ទង +85578666990 ដើម្បីពត៌មានលំអិត បន្ថែមអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាល។

ខាងក្រោមជាលីងព័ត៌មានមួយចំនួន
https://www.chop.edu/…/gene-therapy-spinal-muscular…
https://www.nst.com.my/…/steven-sim-raised-rm9mil…

To Top