ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកស្លាប់ ដោយ វីរុសកូរ៉ូណា ២១៣នាក់ និងអ្នកឆ្លង ជិត១ម៉ឺននាក់

ភ្នំពេញ ៖ គិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ បើយោងតាម តារាងចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន Channel News Asia វីរុសកូរ៉ូណា បានរកឃើញ ឆ្លងទៅដល់ ប្រទេស២៣ និងមានអ្នកស្លាប់២១៣នាក់ និងអ្នកឆ្លង៩៨២១នាក់៕

To Top