ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការពិតដ៏មួយចំនួន ដែលបានកើតឡើង ក្នុងសម័យសង្គ្រាម លោកលើកទី២

មនុស្សប្រុសជនជាតិរុស្សី ជាង៨០ភាគរយ ដែលបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ១៩២៣ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត នៅក្នុងសង្គ្រាម

នៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៣៩ ទៅដល់ឆ្នាំ១៩៤៥ ក្រុមទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្ត បានធ្វើការទំលាក់គ្រាប់ ប្រមាណជា៣,៤លានតោន ហើយប្រមាណជា២៧៧០០តោន ក្នុងមួយខែ និងប្រមាណជា៩០០តោន ក្នុងមួយថ្ងៃច័ន្ទ

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

យន្តហោះទំលាក់គ្រាប់បែក ទំងន់ធ្ងន់ប្រមាណជា១២០០០គ្រឿង ត្រូវបានបាញ់ទំលាក់ .ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៤ ដល់ថ្ងៃទី៨ ឧសភាឆ្នាំ១៩៤៥ ក្រុមទាហានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្ត បានបាត់បង់ជីវិត នៅក្នុងតំបន់អ៊ឺរ៉ុប មានទៅដល់២សែននាក់ និងរបួស៥សែន៥ម៉ឺននាក់

ប្រែសម្រួល:ស៊ុនលី

To Top
×