ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជប៉ុន អំពាវនាវ​ ឲ្យហុងកុង ធ្វើការដោយសេរី និងបើកចំហ ក្រោមក្របខ័ណ្ឌ​ ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធពីរ ក្រោយចិនព្យាយាម អនុម័ត ច្បាប់សន្ដិសុខ

តូក្យូ៖ ប្រទេសជប៉ុន បានអំពាវនាវ នូវហុងកុងដោយសេរី និងបើកចំហ ក្រោមក្របខ័ណ្ឌ ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរ ដែលមានសារៈសំខាន់ នៅពេលដែលប្រទេសចិន ព្យាយាមអនុម័តច្បាប់ សន្តិសុខជាតិ ដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មភាពប្រឆាំង នៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្តាល ស្វយ័តមួយនេះ។

ប្រធានលេខាធិការខុទ្ទកាល័យ Yoshihide Suga បានឲ្យដឹងថាហុងកុង គឺជាដៃគូសំខាន់បំផុត ដែលជប៉ុនមានចំណង ទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ច យ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយបន្ថែមថា“ យើងកំពុងតាមដាន ការអភិវឌ្ឍ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់” ។

អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកំពូល បានឲ្យដឹងថា “យើងជឿជាក់ថា វាសំខាន់ណាស់ ដែលស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌ នៃប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរ ប្រព័ន្ធហុងកុងសេរី និងបើកចំហ នឹងបន្តរីកចម្រើនប្រកបដោយ ស្ថេរភាព យើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ លើសារៈសំខាន់នេះ ជាថ្មីម្តងទៀត”៕ ដោយ៖ ឈូក បូរ៉ា

To Top