ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេសហជីព៖ ការចរចាប្រាក់ឈ្នួល កម្មករ២០២១ នឹងកាន់តែតានតឹង ជាងឆ្នាំមុនៗ

ភ្នំពេញ៖លោក ប៉ាវ ស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធ សហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជា បានទស្សន៍ទាយថា សម្រាប់ការចរចាប្រាក់ឈ្នួល កម្មករឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ នឹងកាន់តែតានតឹងជាងបណ្តាឆ្នាំមុនៗ ។

ការលើកឡើងរបស់លោកនេះ ក្រោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាញវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះបានប្រកាស កាលបរិច្ឆេទចរចា ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដែលចាប់ផ្តើមជាដំណាក់កាលចាប់ពីខែកក្កដាទៅ។

ការចរចាប្រាក់ឈ្នួល២០២០លទ្ធផលគឺកម្មករទទួលបាន១៩០ដុល្លារក្នុងមួយខែ។

បើតាមហ្វេសប៊ុកលោកប៉ាវ ស៊ីណា រដូវកាលចរចា ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ នឹងមកដល់នៅខែ ក្រោយនេះ ក្នុងនាមតំណាងសហជីពមួយរូប លោក សាទរ និងត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃកិច្ច ពិភាក្សានេះ បើទោះបីកម្ពុជាកំពុងទទួលរងផល ប៉ះពាល់នៃជម្ងឺកូវីដ១៩ ក៏ដោយ ។

លោកថា “ទាំងអស់គ្នា បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថា ការចរចាកន្លងមក បើទោះបីជាគ្មានហានិភ័យអ្វីក៏ដោយ ក៏ភាគីនិយោជក តែងតែត្អូញត្អែ ពីផលលំបាកនានា របស់ពួកគេដែរ ដូច្នេះការចរចាឆ្នាំនេះ វារិតតែតានតឹងជាងឆ្នាំមុនៗបំផុត” ។

ប៉ុន្តែលោកប៉ាវ ស៊ីណាបន្តថា ទោះជាយ៉ាងភាគី សហជីព នឹងជួបពិភាក្សាកំណត់ក្រុមស្រាវជ្រាវ ស្វែងរកតួលេខរួមមួយ តាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្ត ដើម្បីដាក់ចូលតុចរចា ៕

To Top