ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អភិបាលរដ្ឋ តិចសាស់ ព្រមានបិទសេដ្ឋកិច្ច មួយផ្សេងទៀត បើល្បឿននៃការឆ្លង ជំងឺកូវីដ-១៩ មិនអាចទប់ស្កាត់បាន

តិចសាស់៖ អភិបាលរដ្ឋតិចសាស់លោក Greg Abbott បានព្រមានកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីការបិទទ្វារសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្សេងទៀត ប្រសិនបើការរីករាលដាលយ៉ាងលឿននៃជំងឺ COVID-19 មិនអាចទប់ស្កាត់បាន។

 លោក Greg Abbott បានប្រាប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក KLBK ថា“ អ្វីដែលអាក្រក់បំផុតមិនទាន់មកដល់នៅពេល ដែលយើងកំពុងធ្វើការតាមរយៈការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រជាជន ដែលកំពុងធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន” ។

 លោកបន្ថែមថា “ខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកនេះ សម្រាប់ហេតុផលមួយ៖ វាគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ល្អបំផុតចុងក្រោយរបស់យើង ដើម្បីបន្ថយការរីករាលដាលនៃ COVID-១៩  ដោយចាក់សំដៅទៅលើបទបញ្ជារបាំងមុខរបស់លោក៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top