ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស្ត្រីដោះធំជាងគេ លើពិភពលោក ពាក់អាវទ្រនាប់ តាំងតែពីពេលរៀននៅថ្នាក់ទី៣

ស្ត្រីដែលកំពុងគ្រងតំណែង ជាមនុស្សស្រី ដែលមានដើមទ្រូងធំជាងគេ លើពិភពលោកAnnie Hawins ដែលជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិក មានទំហំផ្នែកខាងក្រោមដើមទ្រូង ប្រមាណ៤៣អ៊ីញ ហើយទំហំពេញរបស់ដើមទ្រូង មានទៅដល់៧០អ៊ីញ ហើយនាងកំពុងប្រើប្រាស់ ទំហំអាវទ្រនាប់ ដែលមានលេខ៥២ ជាទំហំអាវទ្រនាប់ធំបំផុត ដែលបានផលិត នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក។

នាងAnnie ធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ថា ដើមទ្រូងរបស់នាង បានចាប់ផ្តើមលូតលាស់ខ្លាំង នៅពេលដែលនាង មានអាយុប្រមាណ៩ឆ្នាំ ហើយវាចាប់ផ្តើម កាន់តែធំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយនៅពេលដែលនាង រៀននៅថ្នាក់ទី៣នោះ នាងបានចាប់ផ្តើមពាក់អាវទ្រនាប់ ដែលជាទំហំអាវទ្រនាប់ សម្រាប់មនុស្សស្រីពេញវ័យ នៅអាមេរិក។

ការបំបែកឯកទក្តកម្ម របស់នាងAnnie ពីសំណាក់ Guiness World Record បានធ្វើឲ្យនាង មានការសប្បាយចិត្ត ហាក់ដូចជាត្រូវរង្វាន់ លុយរាប់លានដុល្លារ នាងបានបញ្ជាក់ដូចច្នេះ៕

ប្រែសម្រួល:ស៊ុនលី

To Top