ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកជំនាញ ព្រួយបារម្ភពីការផ្លាស់ប្តូរ អង្គភាពសុខាភិបាលរបស់អង់គ្លេស ចំពេលកំពុងមានជំងឺរាតត្បាត

ឡុងដ៌៖ ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាល ចក្រភពអង់គ្លេស ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអង្គការសុខភាពរបស់ខ្លួន បានបង្កឱ្យមានភាពចម្រូងចម្រាស នៅក្នុងប្រទេស ហើយឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើ សមត្ថភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាព សាធារណៈនៅតែមិនទាន់ច្បាស់។

រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថា នឹងបង្កើតអង្គការថ្មី គឺវិទ្យាស្ថានជាតិ ដើម្បីការពារសុខភាព (NIHP) ដែលនឹងប្រមូលផ្តុំសុខភាព សាធារណៈអង់គ្លេស (PHE) និង NHS (សេវាសុខភាពជាតិ) សាកល្បង និងតាមដានក៏ដូចជា សមត្ថភាពវិភាគរបស់ មជ្ឍមណ្ឌលជីវចម្រុះចំរុះ (JBC) ក្រោមក្រុមដឹកនាំតែមួយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា។

ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានកើតឡើង នៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ក្នុងស្រុកមួយចំនួន បានរាយការណ៍ថា មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញការ “មិនសប្បាយចិត្ត” ចំពោះការងាររបស់ PHE ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយ ជំងឺរាតត្បាតនោះទេ ៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top