ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានថ្មីតុលាការ កំពូលថៃ ចង់កាត់បន្ថយការ ឃុំខ្លួន

បរទេស៖ លោកស្រី Metinee Chalodhorn ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃ តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសថៃ បានប្រកាសអំពីគោល នយោបាយរបស់លោកស្រីក្នុងការ ជំរុញយុត្តិធម៌និងសមភាព រួមទាំងការកាត់បន្ថយការ ឃុំខ្លួនដែលមិនចាំបាច់ នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះ។

យោងតាមសារព័ត៌មាន Bangkok Post ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បានឱ្យដឹងថា ប្រធានតុលាការកំពូលទី ៤៦ ដែលបានចាប់ផ្តើមការងារកាលពីថ្ងៃទី ១ ខែតុលាបានប្រកាសរបៀប វារៈគោលនយោបាយ ៥ ចំណុចរបស់លោកស្រី ដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងតុលាការថៃរហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០២១ ។

លោកស្រីថា គោលនយោបាយទី ១ គឺសង្កត់ធ្ងន់លើសមភាពដោយបន្ថែមថាវា ត្រូវតែច្បាស់ចំពោះប្រជាជនថាការងារ របស់តុលាការគឺត្រឹមត្រូវនិង មានតម្លាភាព។ លោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាវឌ្ឍនភាព នៃរឿងក្តីរបស់តុលាការនីមួយៗ ត្រូវតែអាចតាមដានបាន។

បុគ្គលិកតុលាការត្រូវតែ ធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា ប្រជាជនយល់ពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេហើយតុលាការត្រូវ តែមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយបើកចំហដូច្នេះសេចក្តីសម្រេច ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមាន ការយល់ដឹងអំពីបរិបទនៃសង្គម៕ ប្រែសម្រួលៈ ណៃ តុលា

To Top