ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ពលរដ្ឋអឺរ៉ុប កំពុងព្រួយបារម្ភ ពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ដែលប៉ះពាល់ពី ជំងឺកូវីដ-១៩

ព្រុចសែល៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទៅស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ និងសុខភាព គឺជាក្តីបារម្ភកំពូលរបស់ពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បើយោងតាមការស្ទង់មតិ Standard Eurobarometer ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រ។

ការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងក្នុងខែកក្កដា និងសីហាក្នុងចំណោមមនុស្សជិត ២៧.០០០ នាក់។ ការស្ទង់មតិនេះរកឃើញថា ប្រជាជនអឺរ៉ុប ៦៤ ភាគរយគិតថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរបស់ពួកគេ គឺមិនល្អហើយ ៤២ ភាគរយគិតថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរបស់ពួកគេ នឹងងើបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន នៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ នៅឆ្នាំ២០២៣ ឬ ក្រោយមកទៀត។

ជាលទ្ធផលនៃការរាតត្បាត និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភបំផុត សម្រាប់ពលរដ្ឋសហភាពអ៊ឺរ៉ុប មកពី ១០ ប្រទេស ដែលមានសមាមាត្រខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអៀរឡង់ (៤៧ ភាគរយ) អេស្ប៉ាញ (៤៣ ភាគរយ) អ៊ីតាលី (៤២ ភាគរយ)  និងហូឡង់ (៤១ ភាគរយ) ។

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតទី ២ នៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១៤ ផ្សេងទៀត និងជាបញ្ហាទី ៣ នៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៣ ដែលនៅសល់នៅក្នុងសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top