ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ នុយក្លេអ៊ែរ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ គ្រាន់តែជាការផ្តល់ សច្ចាប័នមួយ ដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាព

ញូវយ៉ក៖ អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថា សន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់នុយក្លេអ៊ែរ ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការអន្ដរជាតិមួយនេះ នៅពេលនេះគឺនៅសល់មួយជំហានទៀតពីការចូលជាធរមាន ខណៈប្រទេស និងតំបន់ចំនួន ៤៩ បានផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយនឹងកម្រិតតម្រូវការចំនួន ៥០ ។

សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ២០១៧ នឹងចូលជាធរមានរយៈពេល ៩០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានផ្តល់សច្ចាប័នដោយប្រទេស និងតំបន់យ៉ាងតិច ៥០ ។

ទោះបីជាកតិកាសញ្ញានេះនឹងមិនអាចតម្រូវឱ្យ រដ្ឋអំណាចនុយក្លេអ៊ែរស្របច្បាប់ ដើម្បីកម្ចាត់ឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ប៉ុន្តែការចាប់ផ្តើមសន្ធិសញ្ញាដំបូងបង្អស់លើពិភពលោក ហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទំនងជានឹងទទួល បានសន្ទុះសកលឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយឃ្លាំងស្តុក។

 យោងតាមមន្រ្តីនៃយុទ្ធនាការអន្តរជាតិ ដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាក្បាលគ្រាប់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងផ្តល់សច្ចាប័នដល់សន្ធិសញ្ញានេះនាពេលខាងមុខនេះ៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top