ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Donald Trump បដិសេធ លើជ័យជំនះរបស់ Joe Biden

លោក Donald Trump ប្រកាសបដិសេធ និងចោទព័ត៌មានប្រកាសពីជ័យជំនះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Joe Biden ថាមិនពិត ដោយលោកនឹងធ្វើការស៉ើបអង្កេត តវ៉ាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ AFP។

To Top
×