ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទ័ពជើងទឹកអាមេរិក តេស្តកូនដ្រូនស្វ័យប្រវត្តិ ប្រើជាគោលដៅ សម្រាប់ការសាកល្បង អាវុធឡាស៊ែ

បរទេស៖ មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រាមផ្ទៃសមុទ្រ របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក តាមសេចក្តីរាយការណ៍ បានប្រកាស នូវការតេស្តសាកល្បងមួយ ដែលកូនដ្រូនស្វ័យប្រវត្តិ ត្រូវបានបង្ហោះ និងចុះចតលើនាវាកំពុងបើក សម្រាប់ប្រើជាគោលដៅ សម្រាប់អាវុធឡាស៊ែ។

ការតេស្តសាកល្បង ដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុន នៅកងពល NSWC ក្នុងទីក្រុង Port Hueneme រដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ានេះ មានទាំងកម្មវិធីសូហ្វហ្វែ ដែលក្រុមហ៊ុន Planck Aerosystems Inc. ផលិតឡើងសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹក ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនដ្រូនហោះតាមនាវា ដោយគ្មានមនុស្សចាំគ្រប់គ្រងបញ្ជាលើវា។

តាមសេចក្តីរាយការណ៍ កូនដ្រូននោះ ប្រើប្រាស់កម្មវិធីសូហ្វហ្វែបង្ហាញទិសដៅស្វ័យប្រវត្តិ ដែលរចនាបង្កើតឡើង ធ្វើឲ្យយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក អាចធ្វើប្រតិបត្តិការ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងដោយឯករាជ្យ តាមនាវា ឬក៏របស់កំពុងតែធ្វើចលនាផ្សេងទៀត៕ ប្រែសម្រួល៖ប៉ាង កុង

To Top