ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិន ក្លាយជាដៃគូ ពាណិជ្ជកម្មធំបំផុត របស់សហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងឆ្នាំ២០២០

ព្រុចសែល៖ មហាអំណាចលេខ២ គឺប្រទេសចិន បានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ដ៏សំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) នៅឆ្នាំ ២០២០ ដោយការនាំចេញ និងនាំចូលមានការកើនឡើង បើទោះបីមានការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ។

យោងតាមសេវាកម្មស្ថិតិ របស់សហភាពអឺរ៉ុបការនាំចូល ប្លុកពីប្រទេសចិន ពេញមួយឆ្នាំ ២០២០ បានកើនឡើង ៥,៦ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដល់ ៣៨៣,៥ ពាន់លានអឺរ៉ូ (៤៦៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ហើយការនាំចេញបានកើនឡើង ២,២ ភាគរយស្មើនឹង ២០២,៥ ពាន់លានអឺរ៉ូ។

ទន្ទឹមនឹងនេះពាណិជ្ជកម្មទំនិញ ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានជាប់ក្នុងបញ្ជីដៃគូ ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុប រហូតដល់ដើមឆ្នាំ ២០២០ ឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ទាំងមធ្យោបាយទាំងពីរ។

សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានមើលឃើញ ពីទំហំពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ជាងមុន ជាមួយពិភពលោកនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដែលកើនឡើង ៦,៦ ពាន់លានអឺរ៉ូធៀបនឹងខែដដែលក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដែលជាការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីវាត្រូវបាន វាយប្រហារដោយជំងឺរាតត្បាត ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ទីផ្សារតែមួយទទួលរងការថយចុះ ៩,៤ ភាគរយនៃការនាំចេញទំនិញ និងការនាំចូលថយចុះ ១១,៦ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដោយសារឧស្សាហកម្មភាគច្រើនរង ផលប៉ះពាល់ដោយវិធានការ ទប់ស្កាត់កាលពីឆ្នាំមុន ថាមពលត្រូវបានកត់សំគាល់ ដោយការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងចំណោមវិស័យទាំងអស់ បន្ទាប់មកគឺម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ រួមទៃងវត្ថុធាតុដើម និងគីមី។

ការចេញផ្សាយព័ត៌មាន Eurostat នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិគនេះស្របគ្នានឹងទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិន ដែលបានចេញផ្សាយនៅពាក់កណ្តាលខែមករា ដែលបង្ហាញថា ពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានកើនឡើង ៥,៣ ភាគរយដល់ ៤៤៩៥,៧៧ ពាន់លានយ័នឬជិត ៦០០ ពាន់លានអឺរ៉ូ នៅឆ្នាំ២០២០ ៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top