ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្រ្តីនាយកដ្ឋាន ដឹកជញ្ជូនរបស់វៀតណាម ដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូថា ជាអ្នកបំពុលបរិយាកាសខ្លាំងជាងគេ

បរទេស៖ មន្ត្រីក្រុងនិយាយថា ទីក្រុង ហូជីមិញ ក្នុងប្រទេសវៀតណាម គឺជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោម ទីក្រុងអាក្រក់បំផុតនៅលើពិភពលោក សម្រាប់ការបំពុលបរិយាកាស ហើយការបំភាយចេញ ពីម៉ូតូជាការទទួលខុសត្រូវ។

យោងតាមសារព័ត៌មាន VN Express ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ បានឱ្យដឹងថា គុណភាពខ្យល់កាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ នៅក្នុងទីក្រុងធំ ៗ របស់ប្រទេសវៀតណាម ហើយនាពេលថ្មីៗនេះទីក្រុងហូជីមិញ បានធ្វើម្តងហើយម្តងទៀតចំពោះជនល្មើស (អ្នកបំពុល) កំពូល ៗ នៅលើពិភពលោក។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ ការសិក្សាជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានថា ចរាចរណ៍ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះ ៦០-៧០ ភាគរយនៃការបំពុល បរិយាកាសនៅក្នុងទីក្រុងធំ ៗ រួមទាំងទីក្រុង ហូជីមិញ ផងដែរ។

ទីក្រុងធំបំផុតនៅប្រទេសវៀតណាម មានម៉ូតូប្រមាណ ៧,៤ លានគ្រឿង ហើយម៉ូតូដែលបានប្រើប្រាស់ អស់រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំមានចំនួន ៦៨ ភាគរយនៃចំនួនសរុប។ លោក Bui Hoa An អនុប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននៃទីក្រុង ហូជីមិញ បានប្រាប់ VnExpress ថា កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត និងអ៊ីដ្រូកាបូន ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សដែល ត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីម៉ូតូមានចំនួន ៩០ ភាគរយ នៃចំនួនសរុបដែលបានបញ្ចេញ ដោយយានយន្តទាំងអស់ ដែលដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុង។

លោក Bui Hoa An បាននិយាយថា “ពីតួលេខទាំងនេះវាអាចនិយាយបានថា ការបំពុលដោយម៉ូតូនៅទីក្រុង ហូជីមិញ កំពុងស្ថិតក្នុងកម្រិតប្រកាសអាសន្ន” ៕

ប្រែសម្រួលៈ ណៃ តុលា

To Top