ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជំងឺកូវីដ-១៩ទម្រង់ថ្មី ងាយឆ្លងលឿន រហូតដល់ ៤៥ភាគរយ ធៀបទៅនឹងវីរុសដើម

យេរ៉ូសាឡឹម៖ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអ៊ីស្រាអែល បានរកឃើញថាជំងឺកូវីដ-១៩ទម្រង់ថ្មី បានរកឃើញនៅក្នុងចក្រភព អង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀត គឺមានចំនួន ៤៥ ភាគរយ ដែលងាយចម្លង ច្រើនជាងមេរោគដើម នេះបើតាមប្រភពព័ត៌មាន របស់សាកលវិទ្យាល័យ Tel Aviv នៅអ៊ីស្រាអែល។

នៅក្នុងការសិក្សា ដែលបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី Cell Reports Medicine ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រៀបធៀបចំនួនបន្តពូជ ឬលេខ R, នៃវីរុសកូវីដ-១៩ដើម ជាមួយវីរុស ដែលមានឈ្មោះថា B.1.7 ហើយបានរកឃើញថា ភាពប្រែប្រួលគឺស្ទើរតែ ឆ្លង 1,5 ដង។

ប្រសិនបើលេខ R ដែលជាសូចនាករ ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ថា តើការរីករាលដាលយ៉ាងលឿននៃវីរុស-១៩ គឺធំជាង ១ វាមានន័យថា ចំនួនអ្នកជំងឺកើនឡើងក្នុងអត្រានិទស្សន្ត និងគុណពីមួយពេលទៅមួយពេល ។

នៅក្នុងនោះដែរ អ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវ របស់ពួកគេលើទិន្នន័យពីការធ្វើតេស្តិ៍ PCR ប្រហែល ៣០០,០០០ករណី សម្រាប់ការការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលទទួលបានពីមន្ទីរ ពិសោធន៍សាកល្បង។

គួរបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ គេបានរកឃើញថាមានតែ ៥ ភាគរយនៃលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃការធ្វើតេស្តជំងឺកូវីថ -១៩ នៅអ៊ីស្រាអែល ត្រូវបានគេសន្មតថា ជាទម្រង់ថ្មី ប៉ុន្តែភាគរយបានកើនឡើងដល់ ៩០ ភាគរយតែ ៦ សប្តាហ៍ក្រោយមកហើយដល់ ៩៩,៥ ភាគរយឥឡូវនេះ ៕
ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top