ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

៦ ឧសភា ក្រសួងយុត្តិធម៌ នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញ ការផ្ដល់សេវាព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញ នូវការផ្តល់សេវាព្រឹត្តិបត្រ ថ្កោលទោសជូនសាធារណ ជនចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១តទៅ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បើកដំណើរការឡើងវិញ នូវការផ្ដល់សេវាព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសនេះ ក្រោយពី រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេច បញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ដ្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្ដាល៕

To Top