ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មានអ្នកជំងឺកូវីដ ចំនួន៩៤នាក់ បានជាសះស្បើយ នៅថ្ងៃនេះ

ភ្នំពេញ៖ លោក អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៦ ឧសភា២០១ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៩៤នាក់ នៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលចំនួន៩ បានជាសះស្បើយ (ស្រី៤២នាក់) ។

យោងតាមរបាយណ៍ការ របស់រដ្ឋបាល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានបញ្ជាក់ថា៖

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

១/-មណ្ឌលព្យាបាល Crystal 07 ចំនួន 3នាក់ (ស្រី 0នាក់) ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់។
២/-មណ្ឌលព្យាបាល Grand Diamond ចំនួន 23នាក់ (ស្រី 10នាក់)
– ជនជាតិខ្មែរ 2នាក់
-ជនជាតិថៃ 21នាក់
៣/-មណ្ឌលព្យាបាល តាឡា្លក់ 14ចំនួន នាក់ (ស្រី 5នាក់)
-ជនជាតិខ្មែរ 8នាក់
-ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី 2នាក់
-ជនជាតិថៃ 4នាក់
៤/-មណ្ឌលព្យាបាល តាំងប៊ុនហេង ចំនួន 8នាក់ ( ស្រី 7នាក់)
-ជនជាតិខ្មែរ 7នាក់
-ជនជាតិចិន 1នាក់
៥-/មណ្ឌលព្យាបាល Grand Resort ចំនួន 11នាក់ (ស្រី 6នាក់)
-ជនជាតិខ្មែរ 6នាក់
-ជនជាតិចិន 3នាក់
-ជនជាតិថៃ 2នាក់
៦/-សាកលវិទ្យាល័យ មានជ័យ ចំនួន 8នាក់ (ស្រី 2នាក់) ជនជាតិខ្មែរ ទាំងអស់ ។
៧/-មណ្ឌលព្យាបាល Parama ចំនួន 8នាក់ (ស្រី 4នាក់)
-ជនជាតិខ្មែរ 3នាក់
-ជនជាតិថៃ 2នាក់
-ជនជាតិវៀតណាម 2នាក់
-ជនជាតិ ឥណ្ឌូណេស៊ី 1នាក់
៨/-មណ្ឌលសុខភាពប៉ោយប៉ែត ១ ចំនួន 18នាក់ (ស្រី 7នាក់)
-ជនជាតិខ្មែរ 14នាក់
-ជនជាតិថៃ 2នាក់
-ជនជាតិនេប៉ាល់ 1នាក់
-ជនជាតិហ្វីលីពីន 1នាក់
៩/-មន្ទីរពេទ្យខេត្តមង្គលបូរីចំនួន 1នាក់ (ស្រី 1នាក់) ជនជាតិខ្មែរ ទាំងអស់ ៕

To Top
×