ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិន នឹងវិនិយោគលើគម្រោង ការបន្សុទ្ទទឹកសមុទ្រ ដែលមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹក ប្រើប្រាស់ឲ្យបាន ២,៩លានតោនក្នុង១ថ្ងៃ

ប៉េកាំង៖ ទូរទស្សន៍សិង្ហបុរី Channel News Asia បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ថា ទីភ្នាក់ងារផែនការរដ្ឋបានឲ្យដឹងនៅក្នុង “ផែនការរយៈពេល៥ឆ្នាំ” ថ្មីរបស់ប្រទេសចិន ថា ប្រទេសចិន នឹងវិនិយោគលើរោងចក្របន្សុទទឹកថ្មីមួយ នៅក្នុង២០២១ដល់២០២៥ និងបង្កើនសមត្ថភាពដល់ ២,៩លានតោន ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងគោលបំណងជំរុញ ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រើប្រាស់ ។

គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ និងកំណែទម្រង់ជាតិ បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធទី២ ខែមិថុនាថា សមត្ថភាព១,២៥លានតោនក្នុង១ថ្ងៃនៃសមត្ថភាពថ្មី នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំង ១,០៥លានតោន នៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រ និង ២០០.០០០តោននៅក្នុងតំបន់កោះ ។

គម្រោងបង្ហាញទឹកសមុទ្រដែលមានទឹកសមុទ្រ នឹងត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងខេត្តលាវនីង ហេប៉ីសាន និងហ្សេជាំង ក៏ដូចជាទីក្រុងធានជីន ផងដែរ ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានដាក់ថា ទឹកដែលត្រូវបានបង្ហូរចេញនឹងក្លាយជាប្រភព បម្រុងទុកដ៏សំខាន់មួយនៃការផ្គត់ផ្គង់ ទីក្រុងនៅក្នុងតំបន់ ដែលទទួលរងនូវកង្វះខាត ។

ទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ មនុស្សម្នាក់របស់ប្រទេសចិន មានប្រហែល២.០០០ម៉ែត្រគូប គឺតិចជាង១/៤ នៃការប្រើប្រាស់មធ្យមនៅលើពិភពលោក និងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមាន កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ។ កង្វះខាតគឺមានលក្ខណៈស្រួចស្រាវ ជាពិសេសនៅភាគខាងជើង ដែលអត្រានៃការទាញយក និងហួសកម្រិតបានធ្វើ ឱ្យទឹកក្រោមដីមានគ្រោះថ្នាក់ ។

ប្រទេសចិន បានសាងសង់ប្រឡាយថ្មីជាច្រើន រួចហើយផ្ទេរទឹកពីទន្លេយ៉ង់សេ ដែលងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ ទៅតំបន់ទន្លេលឿងដែលរងគ្រោះ ដោយគ្រោះរាំងស្ងួតនៅភាគខាងជើង ដែលជាគម្រោងដែលគេហៅថា គម្រោងការធ្វើពិពិធកម្មទឹកខាងត្បូង-ខាងជើង ៕

To Top