ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាមេរិក-កូរ៉េខាងត្បូង បន្ដកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូររូបិយប័ណ្ណ ៦០ពាន់លានដុល្លាររយៈពេល ៣ខែទៀត

សេអ៊ូល ៖ ធនាគារកូរ៉េបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងសហរដ្ឋអាមេរិក បានព្រមព្រៀង បន្តកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរ រូបិយប័ណ្ណចំនួន ៦០ ពាន់លានដុល្លារ របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល ៣ ខែទៀត រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ដែលត្រូវបាន ចុះហត្ថលេខា ដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយ ភាពមិនច្បាស់លាស់ នៃទីផ្សារ ដែលបណ្តាលមក ពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ។

ធនាគារកណ្តាលកូរ៉េ និងធនាគារកណ្តាលអាមេរិក បានឈានដល់ កិច្ចព្រមព្រៀងមួយ ដើម្បីពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀង ដោះដូររូបិយប័ណ្ណទ្វេភាគី ដែលនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីពន្យារពេល ចំនួនពីរដង ចាប់តាំងពីវាបានចូល ជាធរមាននៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរាតត្បាត ។

ធនាគារកណ្តាលបានឲ្យដឹង នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ការពង្រីកការដោះដូររូបិយប័ណ្ណទ្វេភាគី ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងជួយឱ្យមានស្ថេរភាពរូបិយប័ណ្ណ ក្នុងស្រុក និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ។

ធនាគារកណ្តាលបានឲ្យដឹងទៀងថា នៅពេលចាំបាច់វានឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ជាប្រាក់ដុល្លារដល់ធនាគារក្នុងស្រុក តាមរយៈការដេញថ្លៃ ដោយការប៉ះលើខ្សែប្តូរ រូបិយប័ណ្ណ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ធនាគារកណ្ដាលបានផ្តល់ប្រាក់សរុបចំនួន ១៩,៨៧ ពាន់លានដុល្លារដល់ធនាគារ ដោយប្រើការផ្លាស់ប្តូរ រវាងខែមីនា និងឧសភាឆ្នាំមុន ។ ធនាគារកណ្ដាលបានឲ្យដឹងទៀតថា ខ្លួនបានសងប្រាក់ចំនួន ១៩,៨៧ ពាន់លានដុល្លារ ទៅឱ្យសហព័ន្ធបម្រុងកាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដាឆ្នាំមុន។

កិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូររូបិយប័ណ្ណ ចុងក្រោយបានកត់សម្គាល់ជាលើកទី ២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួន ដែលបានចុះហត្ថលេខា ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីបន្ទាត់ប្តូរប្រាក់ដុល្លារវ៉ុន ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨ នៅពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល ៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top